CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP: Chuyên tư vấn thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, in hóa đơn,
uy tín, trách nhiệm với đội ngũ nhân viên chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm...giá rẻ nhất Hà Nội!!! Xem thêm tại FACEBOOK LUẬT HỒNG THÁI

Hướng dẫn chi tiết cách soạn thảo điều lệ của doanh nghiệp


Điều lệ doanh nghiệp là một văn bản quan trọng nhất trong nội bộ một doanh nghiệp, nó được coi là hiến pháp, đạo luật cơ bản của một doanh nghiệp, các văn bản ban hành sau của doanh nghiệp phải đảm bảo thống nhất với điều lệ doanh nghiệp.

Điều lệ doanh nghiệp

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN 19006248

Điều lệ của công ty phải có các thông tin cơ bản của doanh nghiệp và quy định những vấn đề quan trọng như lương, thưởng, phân chia lợi nhuận, cơ cấu tổ chức trong một doanh nghiệp và có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);

- Ngành, nghề kinh doanh;

- Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;

-  Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần từng loại của cổ đông sáng lập;

- Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;

- Cơ cấu tổ chức quản lý;

- Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần;

- Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

- Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên;

- Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;

-  Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;

- Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;

- Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Khi soạn thảo, thẩm định, bổ sung điều lệ của doanh nghiệp, cần lưu ý phải có đầy đủ các yếu tố nều trên. Ngoài ra, việc phân chia lợi nhuận và tổ chức cuộc họp thành viên hay đại hội đồng cổ đông là hai quy định quan trọng, cần lưu tâm nhất khi soạn thảo và sửa đổi điều lệ với pháp chế doanh nghiệp.

Việc phân chia lợi nhuận giữa các thành viên, cổ đông trong công ty căn cứ vào tài sản góp vốn của từng người, công sức đóng góp vào sự pháp triển của công ty. Các thành viên, cổ đông trong công ty thỏa thuận với nhau về việc phân chia lợi nhuận thu được, và ghi nhận vào trong điều lệ nguyên tắc phân chia lợi nhuận và xử lý lỗ trong doanh nghiệp.

Cuộc họp hội đồng thành viên, đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị là vấn đề mà pháp chế doanh nghiệp thường xuyên phải thực hiện khi thực hiện các công việc pháp chế. Khi soạn điều lệ, pháp chế doanh nghiệp xây dựng các quy chuẩn cho cuộc họp chi tiết, cụ thể, về tỷ lệ phần trăm tỷ lệ biểu quyết, quyền quyết định của công ty cho xứng đáng.

Phạm Trang

CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP TRÂN TRỌNG!

Để có ý kiến tư vấn cụ thể và chính xác hơn, quý khách vui lòng liên hệ với các luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006248 hoặc email: luathongthai@gmail.com

Địa chỉ: LK 9-38 Tổng cục 5, Tân Triều, Hà Nội (cuối đường Chiến Thắng, Thanh Xuân)

Có thể bạn quan tâm:


Người nước ngoài mua lại 100% vốn của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên (09:21 | 07/07/2018)
Câu hỏi: Chào luật sư, tôi là chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên nhưng hiện tại tôi chuyển ra nước...
Điều kiện bảo lãnh Chính phủ ? (08:56 | 18/07/2018)
Các vấn đề về hợp nhất doanh nghiệp (08:25 | 21/05/2018)

Các hình thức đầu tư tại Việt Nam? (05:16 | 03/05/2018)
Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam (10:06 | 24/04/2018)
Thủ tục gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam (09:48 | 24/04/2018)
Thủ tục cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam (09:52 | 24/04/2018)
Giấy phép lao động cho người nước ngoài 2018 (05:32 | 29/03/2018)
Thủ tục pháp lý để thực hiện việc góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (06:49 | 01/04/2018)
Chủ thể của hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC (01:07 | 31/03/2018)

Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Fax
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn

Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved
Design and support by THANHNAM SOFTWARE