Hotline: 0962.893.900
CÔNG TY LUẬT TNHH HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP (HILAP LAWFIRM)
DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP – TẬN TÂM * CHUYÊN NGHIỆP * UY TÍN
HOTLINE: 0962.893.900 - 0912.762.891

Quy định mới nhất về việc ghi nhãn phụ, sử dụng nhãn phụ thứ hai?

(Số lần đọc 1368)
Hiện nay nền kinh tế Việt Nam đã chấm dứt chính sách " bế quan tỏa cảng", thay vào đó là cơ chế thị trường định hướng mở cửa, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa càng ngày càng được Nhà nước ta khuyến khích và ngày càng phát triển. Theo đó thị trường Việt Nam xuất hiện các hàng hóa nhập khẩu 100% từ nước ngoài ngày càng nhiều và để nhằm đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng Việt Nam, pháp luật quy định về nhãn phụ nhằm giúp người tiêu dùng nhận biết được các thông tin cơ bản của sản phẩm, hạn chế vấn đề bất đồng ngôn ngữ. Đồng thời để sản phẩm có thể lưu thông trên thị trường. Vì vậy, trên mỗi sản phẩm đều có in và dán nhãn phụ trên sản phẩm đó. Vậy doanh nghiệp cần làm gì để có thể in và dán nhãn phụ trên sản phẩm của doanh nghiệp mình.
thành lập doanh nghiệp


Thứ nhất, khái niệm:
- Khái niệm nhãn hàng hóa: được xác định là bản viết, vẽ, in, chụp của chữ viết hình ảnh hoặc hình vẽ được dán, khắc, chạm trổ, in, đúc hoặc đính trực tiếp trên hàng hóa, bao bì và trên các chất liệu gắn trên đó.
Nhãn hàng hóa bao gồm hai loại là nhãn gốc và nhãn phụ:
- Nhãn gốc: Đây là nhãn được thể hiện lần đầu được gắn trên bao bì, hàng hóa do các cá nhân, tổ chức sản xuất hàng hóa tự gắn lên đó ( được quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 43/2017/NĐ-CP);
- Nhãn phụ cũng tương tự như nhãn gốc được gắn lên trên hàng hóa hoặc bao bì thương phẩm nhưng ngôn ngữ sử dụng phải là tiếng Việt, trên đó nêu rõ những nội dung bắt buộc trên nhãn gốc luật định các cá nhân, tổ chức phải dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc những nội dung mà nhãn gốc còn thiếu theo quy định của pháp luật Việt Nam cần phải bổ sung ( Được quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định 43/2017/NĐ-CP)

Thứ hai, quy định của pháp luật về việc ghi, sử dụng nhãn phụ

- Một là, về ngôn ngữ:
Ngôn ngữ bắt buộc của nhãn phụ là tiếng Việt;

- Hai là, các trường hợp bắt buộc phải có nhãn phụ:
+ Hàng hóa nhập khẩu vào lãnh thổ Việt Nam: trong đó bao gồm các hàng hóa mà nhãn gốc chưa thể hiện đủ nội dung bắt buộc, hàng hóa có nhãn gốc sử dụng ngôn ngữ là tiếng Nước ngoài;
+ Hàng hóa bị trả về, không xuất khẩu được và đưa về lưu thông trên thị trường của Việt Nam.

- Ba là, không bắt buộc ghi nhãn phụ khi:
Nhãn phụ không bắt buộc phải có đối với các loại hàng hóa, sản phẩm sau:
+ Các phụ gia, nguyên liệu hoặc các chất hỗ trợ khi chế biến thực phẩm;
+ Linh kiện được nhập khẩu về Việt Nam để sản xuất hoặc thay thế các linh kiện bị hỏng trong hoạt động, dịch vụ bảo hành hàng hóa, sản xuất và không đưa ra thị trường để tiêu thụ.

- Bốn là, quy định về việc ghi nhãn phụ trên hàng hóa, sản phẩm:
+ Nội dung của nhãn phụ:
Các thông tin thể hiện trên nhãn phụ phải tương thích, đúng với các thông tin ghi trên nhãn gốc, nêu được nguồn gốc cũng như bản chất của loại hàng hóa đó. Nhãn phụ không được chứa những nội dung hoặc hình ảnh có thể gây ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, kinh tế, an toàn xã hội và quan hệ ngoại giao của nước ta như tranh chấp chủ quyền, nội dung nhạy cảm khác và không được trái với thuần phong mỹ tục.
+ Tên hàng hóa:
Là thông tin bắt buộc phải có trên nhãn gốc và cả nhãn phụ, được in tại nơi người tiêu dùng, người sử dụng dễ nhìn thấy, dễ đọc được và có kích cỡ lớn nhất so với các chữ viết thể hiện các nội dung khác được cá nhân, tổ chức sản xuất ra hàng hóa đặt ra cho hàng hóa của mình;
+ xuất hàng hóa:
Được thể hiện trên nhãn phụ bằng một trong số các cụm từ " xuất xứ", "sản xuất bởi", " nước sản xuất", "sản xuất tại", "chế tạo tại" + tên nước hoặc tên vùng lãnh thổ sản xuất hàng hóa đó, lưu ý không được viết tắt; 
Trong trường hợp nhãn phụ của hàng hóa xuất nhập ra nước ngoài bị trả lại, không xuất khẩu được và tiến hành lưu thông trên thị trường Việt Nam thì xuất xứ hàng hóa được thể hiện bằng dòng chữ cụ thể là " Được sản xuất tại Việt Nam"
- Tên, địa chỉ của các cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm với hàng hóa:
Các cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm với hàng hóa bao gồm cá nhân, tổ chức thực hiện việc sản xuất, cá nhân, tổ chức là đại lý bán hàng cho người sản xuất, cá nhân, tổ chức được nhượng quyền phân phối sản phẩm từ nhà sản xuất. Riêng đối với các hàng hóa là trang thiết bị y tế phải có cả tên, địa danh của cá nhân. Riêng đối với các hàng hóa là trang thiết bị y tế phải có cả tên, địa danh của cá nhân, tổ chức sản xuất và cá nhân, tổ chức đăng ký lưu hàng hóa nêu trên nhãn phụ
- Ngày sản xuất và hạn sử dụng của hàng hóa:
Trong đó:
+ Ngày sản xuất được xác định là mốc thời gian cuối cùng trong giai đoạn sản xuất hàng hóa, từ mốc thời gian này ta có thể xác định được lúc nào việc sản xuất được hoàn thành; ngày sản xuất ghi trên nhãn phụ có thể được ghi cụ thể bằng cụm từ " ngày sản xuất" hoặc được viết tắt là "NSX".
+ hạn sử dụng hay còn gọi là hạn dùng được xác định là một mốc thời gian nhất định, từ mốc thời gian này trở đi hàng hóa không còn giữ được nguyên đặc tính chất lượng, có thể ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa cũng như sức khỏe người tiêu dùng. Được ghi bằng cụm từ " hạn sử dụng" hoặc "hạn dùng" hay được viết tắt là "HSD".
+ Cách ghi ngày sản xuất và hạn sử dụng: được tính và ghi theo năm dương lịch theo thứ tự lần lượt là ngày, tháng, năm và có thể ghi khác thứ tự này nhưng phải có chú thích để người tiêu dùng nhận biết. Thông tin về ngày sản xuất, hạn sử dụng được ghi cụ thể tương ứng với mỗi một cột mốc ngày, tháng, năm được thể hiện bằng chữ cái tự nhiên, nhưng vẫn phải ghi bằng bốn chữ số đối với thông tin về năm sản xuất.
- Định lượng hàng hóa:
Với ý nghĩa xác định khối lượng, trọng lượng, thể tích của sản phẩm, hàng hóa hay số lượng các hàng hóa có trong bao bì thương phẩm, được ghi bằng số đếm tự nhiên hoặc một đơn vị đo lường nào đó, riêng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam thì đơn vị đo lường phải áp dụng theo pháp luật Việt Nam;
- Thành phần, cấu tạo hàng hóa:
+ Thành phần bao gồm các nguyên liệu và các phụ gia để sản xuất, tạo ra hàng hóa
+ Việc ghi thành phần của hàng hóa phải tuân thủ theo quy định tại khoản 3 Điều 16 và Phụ lục IV của Nghị định 43/2017/NĐ-CP

– Thông số kỹ thuật và các thông tin cảnh báo:

+ Thông tin cảnh báo được thể hiện trên nhãn phụ với mục đích nhằm giúp người triêu dùng, người sử dụng lưu ý khi vận chuyển, bảo quản hoặc sử dụng; Ví dụ cảnh báo của thực phẩm chức năng được cảnh báo không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh;

+ Thông số kỹ thuật bao gồm các chỉ tiêu kỹ thuật nhất định có ảnh hưởng đến môi trường hoặc đến sức khỏe, an toàn của người tiêu dùng đồng thời quyết định giá trị sử dụng của hàng hóa đó, được quy định tại quy chuẩn hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hóa, ví dụ chỉ số BTU biểu thị cho công suất của điều hòa là 9000Btu/h sẽ được thể hiện trên nhãn phụ nếu nhãn gốc chưa thể hiện. 

+ Việc thể hiện thông số kỹ thuật và các thông tin cảnh báo của hàng hóa được quy định tại Điều 17 và Phụ lục V của Nghị định 43/2017/NĐ-CP cũng như các văn bản pháp luật có liên quan khác;

– Các nội dung khác có thể được thể hiện trên hàng hóa, bao bì thương phẩm như mã vạch, mã số, dấu (bao gồm dấu hợp chuẩn và dấu hợp quy) và các nội dung khác nếu có thêm. 

Lưu ý khi ghi và sử dụng nhãn phụ:

+ Giữ nguyên nhãn gốc ghi dán nhãn phụ, các nội dung trên nhãn phụ phải tương ứng với các nội dung được thể hiện trên nhãn gốc;

+ Nơi gắn nhãn phụ: Nhãn phụ được gắn trực tiếp trên hàng hóa hoặc là trên bao bì thương phẩm của hàng hóa nhưng vin trí gắn không được che mất những nội dung luật bắt buộc nhãn gốc phải thể hiện hoặc các nội dung quan trọng.

 thành lập doanh nghiệp

CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG  NGHIỆP

Tổng đài Tư vấn miễn phí: 1900 6248 - Email: luathongthai@gmail.com

Địa chỉ: LK 9-38 Tổng cục 5, Tân Triều, Hà Nội (cuối đường Chiến Thắng, Thanh Xuân)

Chi nhánh: 134 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội (Phòng Doanh nghiệp)

Phương Nam

Có thể bạn quan tâm:Điều kiện kinh doanh cửa hàng miễn thuế theo quy định của pháp luật (01:25 | 19/04/2019)
Thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty TNHH 100% vốn đầu tư nước ngoài bao gồm những gì?(07:24 | 10/04/2019)
Câu hỏi: tôi và đồng nghiệp đã thành lập công ty TNHH 2 thành viên 100% vốn nước ngoài ở Việt Nam từ...
Dịch vụ đăng ký khuyến mại - Các vấn đề pháp lý liên quan đến khuyến mại (12:46 | 19/04/2019)

Thủ tục, hồ sơ đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (10:15 | 17/04/2019)
Hiện nay, công nghệ 4.0 đang là một xu thế của tất cả các nước trên Thế giới, việc ứng dụng khoa học...
Xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành 2019 (01:08 | 18/04/2019)
Tôi đã có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực du lịch trong nước. Tôi muốn thành lập công ty...
Trình tự thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp (11:34 | 19/04/2019)
Việc đặt trụ sở chính của công ty không những ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của công ty, mà còn...
Thủ tục đăng ký chữ ký số doanh nghiệp theo quy định mới nhất năm 2019? (04:52 | 12/06/2019)
Quy định về treo biển hiệu, biển quảng cáo của doanh nghiệp? (06:04 | 10/06/2019)
Kinh doanh nhỏ lẻ có cần thiết phải đăng ký kinh doanh và khai báo thuế không? (10:58 | 08/06/2019)
Điều kiện thành lập địa điểm kinh doanh năm 2019? (01:32 | 07/06/2019)
Góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào công ty thì cần phải thực hiện những thủ tục gì? (11:18 | 06/06/2019)
Quy định về sổ cổ động trong công ty cổ phần ? (07:02 | 05/06/2019)
Có được chuyển nhượng chi nhánh của công ty cho người khác? (10:28 | 04/06/2019)
Điều kiện và hồ sơ thành lập phòng khám tư nhân năm 2019? (05:54 | 03/06/2019)

Mời bạn đánh giá bài viết này!
Đặt câu hỏi
Báo giá vụ việc
Đặt lịch hẹn
Có thể bạn quan tâm?
Quy định góp vốn bằng thương hiệu, góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ?
12:34 | 14/06/2019
Quy định mới nhất về việc ghi nhãn phụ, sử dụng nhãn phụ thứ hai?
11:47 | 14/06/2019
Hướng dẫn cách đặt tên công ty bằng Tiếng Anh - tra tên bằng Tiếng Anh
10:55 | 13/06/2019
Thủ tục đăng ký chữ ký số doanh nghiệp theo quy định mới nhất năm 2019?
04:52 | 12/06/2019
Quy định về treo biển hiệu, biển quảng cáo của doanh nghiệp?
06:04 | 10/06/2019
Kinh doanh nhỏ lẻ có cần thiết phải đăng ký kinh doanh và khai báo thuế không?
10:58 | 08/06/2019
Điều kiện thành lập địa điểm kinh doanh năm 2019?
01:32 | 07/06/2019
Góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào công ty thì cần phải thực hiện những thủ tục gì?
11:18 | 06/06/2019
Quy định về sổ cổ động trong công ty cổ phần ?
07:02 | 05/06/2019
Có được chuyển nhượng chi nhánh của công ty cho người khác?
10:28 | 04/06/2019
Tìm kiếm
VD: đơn ly hôn ly hôn đơn phương tư vấn luật tư vấn pháp luật đơn khởi kiện công ty luật luật sư tư vấn
ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP
Trụ sở chính: 38-LK9, Tổng Cục 5, Tân Triều, Hà Nội (Cuối đường Chiến Thắng)
Địa chỉ chi nhánh: Số 26 Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
PNV – Địa chỉ: VP6 Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
Email: luathongthai38@gmail.com/phongdoanhnghiep.hilap@gmail.com
Hotline: 0962.893.900 / 0912.762.891
Đơn vị liên kết:
- Viện Kinh tế Công nghệ Việt nam
- Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất Nhập khẩu HILAP
Tin nhiều người đọc
ThS. LS Nguyễn Thị Hồng Liên - Nữ luật sư tài ba, nhiệt huyết
Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán theo quy định hiện hành
Một doanh nghiệp có thể thành lập tối đa bao nhiêu chi nhánh?
Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên theo quy định pháp luật hiện hành
Chuyển nhượng cổ phần lỗ có phải nộp thuế TNCN hay không?
NGHỊ ĐỊNH 70/2023/NĐ-CP THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
Kinh doanh quán nhậu có phải đăng ký kinh doanh hay không?
Hướng dẫn doanh nghiệp hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Văn bản, giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật theo Nghị định 70/2023/NĐ-CP
[Mới] Vợ chồng có thể đồng thời là thành viên của Hội đồng thành viên trong Công ty TNHH 2TV trở lên?

Thống kê truy cập
Đang online : 205   Đã truy cập : 3,560,801
Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved
Design and support by THANHNAM SOFTWARE