CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP: Chuyên tư vấn thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, in hóa đơn,
uy tín, trách nhiệm với đội ngũ nhân viên chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm...giá rẻ nhất Hà Nội!!! Xem thêm tại FACEBOOK LUẬT HỒNG THÁI

Văn bản pháp luật


Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo. (08:41 | 20/09/2019)
Biểu mẫu về việc sử dụng lao động nước ngoài năm 2019 (04:56 | 20/09/2019)
Thông tư số 151/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế (05:36 | 24/08/2019)
Nghị định 13/2019/NĐ-CP quy định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ (12:07 | 30/05/2019)
Nghị định 69/2019 Quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (01:13 | 21/08/2019)
Nghị định số 29/2019/NĐ-CP quy định về các vấn đề liên quan đến cho thuê lại lao động (01:07 | 21/08/2019)
Luật quản lý thuế năm 2019? (12:56 | 21/08/2019)
Thông tư số 151/2014/TT-BTC hướng dẫn về Thuế (12:09 | 21/08/2019)
Thông tư số 08/2019/TT-BTTTT về Ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập internet băng rộng cố định mặt đất” (11:36 | 21/08/2019)
Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế (06:43 | 06/08/2019)
|<   <  
1  2  3  4  5  6 
  >   >|
Trang 1/6

Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved -  Design and support by THANHNAM SOFTWARE