CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP: Chuyên tư vấn thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, in hóa đơn,
uy tín, trách nhiệm với đội ngũ nhân viên chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm...giá rẻ nhất Hà Nội!!! Xem thêm tại FACEBOOK LUẬT HỒNG THÁI

Các vấn đề về hợp nhất doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp năm 2014 không quy định thế nào là hợp nhất doanh nghiệp nhưng ta có thể hiểu hợp nhất doanh nghiệp là việc hai hoặc một số công ty hợp nhất thành một công ty mới, đồng thời chấm dứt sự  tồn tại của các công ty bị hợp nhất. tải xuống (15).jpg

Theo Điều 194 Luật Doanh nghiệp 2014:

1.     Khi các công ty hợp nhất thì cần phải chuẩn bị như sau:

-         Chuẩn bị hợp đồng hợp nhất bao gồm các nội dung:                             

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị hợp nhất

+Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty hợp nhất

+Thủ tục, điều kiện hợp nhất và phương án sử dụng lao động

+Thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản

+ Việc chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị hợp nhất thành phần vốn góp, cổ phẩn, trái phiếu của công ty hợp nhất.

+Thời hạn thực hiện hợp nhất

+Dự thảo Điều lệ của công ty hợp nhất.

-Sau đó các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty bị hợp nhất thông qua hợp đồng, điều lệ công ty hợp nhất để bầu hoặc bổ nhiệm ra Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty hợp nhất và tiến hành đăng ký doanh nghiệp công ty hợp nhất theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.    

Kết quả hình ảnh cho hợp nhất doanh nghiệp

Tiếp theo hợp đồng hợp nhất này phải được gửi đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua.

2. Trường hợp hợp nhất mà công ty hợp nhất có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan:

- Thì đại diện hợp pháp của công ty bị hợp nhất phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành hợp nhất, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác.

* Cấm các trường hợp hợp nhất mà theo đó công ty hợp nhất có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác.

3.Hồ sơ, trình tự đăng ký doanh nghiệp công ty hợp nhất

          Hồ sơ, trình tự đăng ký doanh nghiệp của công ty hợp nhất thực hiện tương tự với hồ sơ, trình tự đăng ký doanh nghiệp quy định trong Luật Doanh nghiệp 2014 tùy theo loại hình công ty mà hồ sơ cần những gì. Tuy nhiên hồ sơ của công ty hợp nhất phải kèm theo các giấy tờ sau:

          + Hợp đồng hợp nhất;

+Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng hợp nhất của các công ty bị hợp nhất.

4.Hệ quả pháp lý

           Sau khi đăng ký doanh nghiệp thì các công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại; công ty hợp nhất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị hợp nhất.

 


             hình ảnh.jpg

CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP TRÂN TRỌNG!
Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006248 hoặc E-mail: luathongthai@gmail.com
Trụ sở chính: 
LK9-38 Tổng cục 5, Tân Triều, Hà Nội (cuối đường Chiến Thắng, Thanh Xuân)

 Bài viết liên quan:

Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Fax
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn

Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved
Design and support by THANHNAM SOFTWARE