Hotline: 0962.893.900
CÔNG TY LUẬT TNHH HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP (HILAP LAWFIRM)
DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP – TẬN TÂM * CHUYÊN NGHIỆP * UY TÍN
HOTLINE: 0962.893.900 - 0912.762.891

Thi hành phán quyết trọng tài

(Số lần đọc 107)
Theo điều 65 và 66 Luật Trọng tài Thương mại 2010, phán quyết của Trọng tài được"Nhà nước khuyến khích các bên tự nguyện thi hành" và "Hết thời hạn thi hành phán quyết trọng tài mà bên phải thi hành phán quyết không tự nguyện thi hành và cũng không yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài theo quy định tại Điều 69 của Luật này, bên được thi hành phán quyết trọng tài có quyền làm đơn yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành phán quyết trọng tài. Đối với phán quyết của Trọng tài vụ việc, bên được thi hành có quyền làm đơn yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành phán quyết trọng tài sau khi phán quyết được đăng ký theo quy định tại Điều 62 của Luật này."
Đối với các trường hợp không tự nguyện thực hiện, các bên phải  thi hành  theo Phán quyết của  Trọng tài không tự nguyện thực hiện thì cần cưỡng chế thi hành. Sự cưỡng chế này không thể do bên được thi hành phán quyết của Trọng tài hoặc bản thân Trọng tài thực hiện được, vì cả hai đều không phải thực hiện quyền lực của Nhà nước mà chỉ có thể do cơ quan Nhà nước có  thẩm quyền đó chính  là Tòa án hay Cơ quan  thi hành án dân sự thực hiện.
Như vậy  sự  thi hành phán quyết của Trọng  tài được hiểu  là việc Cơ quan Nhà nước có  thẩm quyền  làm cho phán quyết của Trọng  tài được  thực hiện  trên thực tế. Trước đó cần có sự nhận quyết định của Trọng tài, theo đúng nghĩa của nó thì đó là hành vi của cơ quan Nhà nuớc có thẩm quyền thừa nhận phán quyết của Trọng tài đã có hiệu  lực pháp  luật. việc công nhận và thi hành phán quyết của Trọng tài luôn sử dụng một cách song song. Thi hành phán quyết của Trọng  tài  là giai đoạn cuối cùng của quá  trình giải quyết tranh chấp. Bởi vậy, nếu công đoạn này không được thực hiện hoặc thực hiện không phù hợp thì nó sẽ làm cho việc xét xử  tranh chấp của Trọng tài viên trở nên vô nghĩa nếu như bên phải thi hành phán quyết đó không thi hành phán quyết của Trọng tài cũng sẽ ngày càng trở nên hạn chế hơn bởi đằng sau sự tự nguyện đó ngoài ý thức chấp hành, tôn trọng phán quyết của Trọng tài bao giờ cũng có mối e ngại về việc nếu không thi hành tự nguyện thì sẽ bị cưỡng chế. Nói cách khác, Nếu việc công nhận và thi hành phán quyết của Trọng tài được tiến hành một cách phù hợp thì nó sẽ góp phần không chỉ làm cho hoạt động tố tụng của Trọng tài trong  các  giai đoạn  trước đó  có hiệu quả  thiết  thực, mà  còn  làm  cho  các phán quyết khác  của Trọng  tài  trong  tương  lai được  công nhận  và  thi một  cách  tự nguyện nhiều hơn. Và nếu hoạt động của Trọng tài đạt hiệu quả mong muốn thì rõ ràng những mặt lợi của Trọng tài so với Tòa án mới được phát huy. Bên  cạnh đó, việc  thi hành  tại Việt Nam phán quyết của Trọng  tài  của thương mại Việt Nam (đồng nghĩa với việc phán quyết được công nhận) trong những điều kiện phù hợp là cần thiết về mặt chính trị, kinh tế và pháp lý.
Về mặt chính  trị, đó  là việc đảm bảo hiệu quả cho một phương  thức giải quyết  tranh chấp thông dụng trong nền kinh tế thị trường. Đây là việc làm phù hợp với quan điểm của Đảng và Nhà nước về việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Về mặt  kinh  tế,  việc  thi  hành  tại Việt Nam  phán quyết của  Trọng  tài thương mại Việt Nam trong những trường hợp cần thiết sẽ có ý nghĩa thúc đẩy các quan hệ kinh tế trong nước phát triển. Trong quá trình hợp tác kinh tế giữa các chủ thể kinh doanh, việc phát sinh các tranh chấp là có thể và tất yếu. Bởi vậy, pháp luật không chỉ quy định các hành vi mà mà các chủ  thể có  thể  tiến hành  trong hoạt động kinh doanh (đối với các bên đối  tác, đối với cơ quan nhà nước có  thẩm quyền) mà còn có những quy  định  liên  quan  tới  giải  quyết  tranh  chấp,  trong  đó  các  quy  định  về  phương  thức Trọng  tài.  Nếu  việc thi  hành  tại Việt Nam phán quyết của Trọng  thương mại được tiến hành một cách phù hợp, nếu như các mặt lợi của Trọng tài được phát huy  thì các bên sẽ yên  tâm hơn  trong việc phát  triển quan hệ hợp  tác kinh doanh (bởi cơ hội lựa chọn các phương thức giải quyết tranh chấp là nhiều hơn). Sự phát triển các quan hệ hợp tác kinh tế là một điều kiện quan trọng để phát triển nền kinh tế của đất nước cũng như nâng cao mức sống của người dân.
Về phương diện pháp luật, việc thi hành tại Việt Nam các phán quyết của Trọng tài thương mại Việt Nam là cần thiết trong việc khắc phục các khiếm khuyết của pháp luật về chế định Trọng tài. Các khiếm khuyết của pháp luật ở đây thể hiện ở chỗ các văn bản pháp  luật Việt Nam hiện hành và điều ước quốc  tế mà nuớc  ta ký kết đã cho phép các bên có thể chọn Trọng tài thương mại Việt Nam để giải quyết tranh chấp. Nếu Việt Nam không công nhận và  thi hành  tại Việt Nam quyết định của Trọng  tài  thương mại Việt Nam thì rõ ràng các quyết định trên sẽ không được thi hành nếu bên phải thi hành không tự nguyện thực hiện. Và như vậy, việc cho phép chọn Trọng tài sẽ không còn là điều mà các bên trong thương mại ưa chuộng. Việc Nhà nước ta công nhận và thi hành quyết định của Trọng  tài  trong những  trường hợp  là cần  thiết chính  là Nhà nước  thực hiện vai trò trong việc điều tiết nền kinh tế thị trường nhằm phát huy hiệu quả Nhà nước mong muốn.
Ý nghĩa của việc thi hành quyết định của Trọng tài thương mại Việt Nam:
Việc điều tra, hòa giải, xét xử giải quyết tranh chấp thực ra mới chỉ là những giai đoạn đầu của quá trình bảo vệ quyền lợi của đương sự. Ở gia đoạn này Trọng tài mới chỉ quyết định giải quyết về nội dung tranh chấp, mới xác định các quyền và nghĩa vụ của các đương sự. Các quyết định này muốn được trở thành hiện thực trong cuộc sống thì phải thông qua việc thi hành. Tổng hợp các hành vi pháp lý thi hành các phán quyết của Trọng tài trong các phán quyết đưa ra thi hành thành một giai đoạn độc lập của một quá trình bảo vệ quyền lợi của đương sự. Giai đoạn này gọi là giai đoạn thi hành phán quyết của Trọng tài. 
Như vậy,  thi hành phán quyết của Trọng  tài  là giai đoạn độc  lập, giai đoạn kết thúc quá  trình bảo vệ quyền  lợi của đương  sự,  trong đó phán quyết của Trọng  tài được đưa ra thi hành. 
Đặc điểm của giai đoạn này là Trọng tài không ra một phán quyết nào giải quyết về nội dung tranh chấp mà chỉ thi hành phán quyết. Các hành vi của những người tham gia vào quá  trình  thi hành phán quyết Trọng  tài chỉ nhằm  thi hành các phán quyết của Trọng  tài trong bản án, phán quyết được thi hành. Các hành vi đó được thực hiện theo các nguyên tắc đã được pháp luật quy định. Trước hết là nguyên tắc bảo đảm hiệu lực của bản án, phán quyết của Trọng  tài. Theo nguyên  tắc này  thì bản án, phán quyết của Trọng tài đã có hiệu lực pháp luật phải được nghiêm chỉnh thi hành. Bên cạnh đó cũng phải  thực hiện các nguyên  tắc quyền  tự định đoạt của các đương  sự, nguyên  tắc bình đẳng  trước pháp  luật, nguyên  tắc bảo vệ quyền và  lợi  ích hợp pháp của các người có liên quan đến việc thi hành phán quyết Trọng tài. Về việc tuân thủ theo đúng các nguyên tắc nêu trên nó sẽ giúp cho quá trình thi hành phán quyết Trọng tài có ý nghĩa rất lớn, củng cố kết quả của công  tác xét xử, đảm bảo hiệu quả của bản án. Ngoài  ra việc thi hành phán quyết của Trọng tài còn kiểm tra công tác xét xử của Trọng tài,Tòa án đối với từng vụ tranh chấp cụ thể, trên cơ sở đó tổng kết rút kinh nghiệm nâng cao chất lượng xét xử.   
12439182_560198820817622_8514282022401976254_n.jpg

Công ty Luật TNHH Hồng Thái và đồng nghiệp xin hân hạnh được mang đến cho quý khách hàng những dịch vụ tư vấn tốt nhất về các lĩnh vực như:
     + Tư vấn pháp luật dân sự, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến các giao dịch dân sự;
    +   Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến các giao dịch và nghĩa vụ dân sự như: cầm cố, thế chấp, đặt cọc, bảo lãnh…;
    +   Tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến hợp đồng mua bán, tặng, cho, vay mượn tài sản;
   +   Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến hợp đồng thuê, thuê khoán tài sản và các quy định pháp luật liên quan; 
   +   Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến hợp đồng dịch vụ, hợp đồng vận chuyển hàng hóa, hợp đồng gia công, hợp đồng bảo hiểm và các quy định pháp luật liên quan;
    +   Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền và các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề ủy quyền.
    +   Tư vấn, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến thừa kế như: tư vấn, hỗ trợ pháp lý về thừa kế cho người để lại thừa kế, người thừa kế; soạn thảo di chúc và các văn bản khác; tư vấn, hỗ trợ pháp lý các vấn đề thừa kế khác có liên quan;
    +   Tư vấn, hỗ trợ pháp lý liên quan đến các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.
    Xin vui lòng liên hệ:  19006248 để công ty chúng tôi có thể tư vấn cho quý khách.

    Trân trọng!.
(M.Ng)

Mời bạn đánh giá bài viết này!
Đặt câu hỏi
Báo giá vụ việc
Đặt lịch hẹn
Có thể bạn quan tâm?
Doanh nghiệp bắt buộc kê khai thông tin số điện thoại và email khi đăng ký doanh nghiệp
04:30 | 23/11/2023
Ngày 16/11/2023, Phòng DKKD – Sở KHĐT TP. Hà Nội ban hành thông báo số 898/TB-ĐKKD về việc kê khai thông tin địa chỉ email khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.
Hướng dẫn doanh nghiệp hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
09:58 | 06/11/2023
Khi phát hiện ra thông tin trên GCN đăng ký doanh nghiệp chưa chính xác, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục như thế nào để đính chính thông tin?
Mới nhất: Doanh nghiệp chậm kê khai thuế GTGT bị phạt như thế nào?
05:31 | 27/10/2023
Việc chậm nộp thuế ở các công ty thường xảy ra. Để hạn chế và xử phạt những trường hợp này xảy ra, pháp luật nước ta đã có những quy định cụ thể.
[Mới] Vợ chồng có thể đồng thời là thành viên của Hội đồng thành viên trong Công ty TNHH 2TV trở lên?
05:12 | 04/10/2023
Câu hỏi: Tôi hiện đang là thành viên Hội đồng thành viên của công ty TNHH 2 thành viên. Vậy chồng tôi có được là thành viên của Hội đồng thành viên công ty tôi hay không?
Có bắt buộc đóng dấu công ty khi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp?
09:46 | 23/09/2023
Pháp luật quy định khi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có cần phải đóng dấu không?
Có thể yêu cầu cung cấp thông tin của doanh nghiệp khác?
03:28 | 18/09/2023
Câu hỏi: Tôi có thể xin thông tin đăng ký doanh nghiệp của đối tác hay không? Việc cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp có mất phí gì hay không?
Công văn 7498/BKHĐT-ĐKKD đính chính Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hộ kinh doanh
02:09 | 16/09/2023
Mẫu Phụ lục III-7 về Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hộ kinh doanh trong hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh tại Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT ban hành ngày 18/4/2023, sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký kinh doanh đã được...
Thủ tục đăng ký giảm vốn điều lệ trong công ty cổ phần
11:40 | 31/08/2023
Vốn điều lệ trong CTCP là gì? Khi nào thực hiện thay đổi vốn điều lệ? Thủ tục cần có khi thực hiện việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong CTCP? Chi tiết nội dung xin mời bạn đọc cùng Luật Hồng Thái tìm hiểu!
Quy định mới nhất về tên của chi nhánh doanh nghiệp
11:18 | 30/08/2023
Câu hỏi: Tôi đang muốn mở thêm chi nhánh cho công ty. Cho tôi hỏi trong hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, tên của chi nhánh cần phải đáp ứng những điều kiện gì?
Chi nhánh doanh nghiệp có thể đăng ký ít ngành nghề hơn so với doanh nghiệp không?
09:30 | 30/08/2023
Chi nhánh có bắt buộc phải đăng ký tất cả các ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp hay không?
Tìm kiếm
VD: đơn ly hôn ly hôn đơn phương tư vấn luật tư vấn pháp luật đơn khởi kiện công ty luật luật sư tư vấn
ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP
Trụ sở chính: 38-LK9, Tổng Cục 5, Tân Triều, Hà Nội (Cuối đường Chiến Thắng)
Địa chỉ chi nhánh: Số 26 Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
PNV – Địa chỉ: VP6 Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
Email: luathongthai38@gmail.com/phongdoanhnghiep.hilap@gmail.com
Hotline: 0962.893.900 / 0912.762.891
Đơn vị liên kết:
- Viện Kinh tế Công nghệ Việt nam
- Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất Nhập khẩu HILAP
Tin nhiều người đọc
ThS. LS Nguyễn Thị Hồng Liên - Nữ luật sư tài ba, nhiệt huyết
Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán theo quy định hiện hành
Một doanh nghiệp có thể thành lập tối đa bao nhiêu chi nhánh?
Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên theo quy định pháp luật hiện hành
Chuyển nhượng cổ phần lỗ có phải nộp thuế TNCN hay không?
NGHỊ ĐỊNH 70/2023/NĐ-CP THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
Kinh doanh quán nhậu có phải đăng ký kinh doanh hay không?
Hướng dẫn doanh nghiệp hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Văn bản, giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật theo Nghị định 70/2023/NĐ-CP
[Mới] Vợ chồng có thể đồng thời là thành viên của Hội đồng thành viên trong Công ty TNHH 2TV trở lên?

Thống kê truy cập
Đang online : 188   Đã truy cập : 3,515,210
Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved
Design and support by THANHNAM SOFTWARE