Hotline: 0962.893.900
CÔNG TY LUẬT TNHH HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP (HILAP LAWFIRM)
DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP – TẬN TÂM * CHUYÊN NGHIỆP * UY TÍN
HOTLINE: 0962.893.900 - 0912.762.891

Thi hành phán quyết trọng tài

(Số lần đọc 66)
Theo điều 65 và 66 Luật Trọng tài Thương mại 2010, phán quyết của Trọng tài được"Nhà nước khuyến khích các bên tự nguyện thi hành" và "Hết thời hạn thi hành phán quyết trọng tài mà bên phải thi hành phán quyết không tự nguyện thi hành và cũng không yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài theo quy định tại Điều 69 của Luật này, bên được thi hành phán quyết trọng tài có quyền làm đơn yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành phán quyết trọng tài. Đối với phán quyết của Trọng tài vụ việc, bên được thi hành có quyền làm đơn yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành phán quyết trọng tài sau khi phán quyết được đăng ký theo quy định tại Điều 62 của Luật này."
Đối với các trường hợp không tự nguyện thực hiện, các bên phải  thi hành  theo Phán quyết của  Trọng tài không tự nguyện thực hiện thì cần cưỡng chế thi hành. Sự cưỡng chế này không thể do bên được thi hành phán quyết của Trọng tài hoặc bản thân Trọng tài thực hiện được, vì cả hai đều không phải thực hiện quyền lực của Nhà nước mà chỉ có thể do cơ quan Nhà nước có  thẩm quyền đó chính  là Tòa án hay Cơ quan  thi hành án dân sự thực hiện.
Như vậy  sự  thi hành phán quyết của Trọng  tài được hiểu  là việc Cơ quan Nhà nước có  thẩm quyền  làm cho phán quyết của Trọng  tài được  thực hiện  trên thực tế. Trước đó cần có sự nhận quyết định của Trọng tài, theo đúng nghĩa của nó thì đó là hành vi của cơ quan Nhà nuớc có thẩm quyền thừa nhận phán quyết của Trọng tài đã có hiệu  lực pháp  luật. việc công nhận và thi hành phán quyết của Trọng tài luôn sử dụng một cách song song. Thi hành phán quyết của Trọng  tài  là giai đoạn cuối cùng của quá  trình giải quyết tranh chấp. Bởi vậy, nếu công đoạn này không được thực hiện hoặc thực hiện không phù hợp thì nó sẽ làm cho việc xét xử  tranh chấp của Trọng tài viên trở nên vô nghĩa nếu như bên phải thi hành phán quyết đó không thi hành phán quyết của Trọng tài cũng sẽ ngày càng trở nên hạn chế hơn bởi đằng sau sự tự nguyện đó ngoài ý thức chấp hành, tôn trọng phán quyết của Trọng tài bao giờ cũng có mối e ngại về việc nếu không thi hành tự nguyện thì sẽ bị cưỡng chế. Nói cách khác, Nếu việc công nhận và thi hành phán quyết của Trọng tài được tiến hành một cách phù hợp thì nó sẽ góp phần không chỉ làm cho hoạt động tố tụng của Trọng tài trong  các  giai đoạn  trước đó  có hiệu quả  thiết  thực, mà  còn  làm  cho  các phán quyết khác  của Trọng  tài  trong  tương  lai được  công nhận  và  thi một  cách  tự nguyện nhiều hơn. Và nếu hoạt động của Trọng tài đạt hiệu quả mong muốn thì rõ ràng những mặt lợi của Trọng tài so với Tòa án mới được phát huy. Bên  cạnh đó, việc  thi hành  tại Việt Nam phán quyết của Trọng  tài  của thương mại Việt Nam (đồng nghĩa với việc phán quyết được công nhận) trong những điều kiện phù hợp là cần thiết về mặt chính trị, kinh tế và pháp lý.
Về mặt chính  trị, đó  là việc đảm bảo hiệu quả cho một phương  thức giải quyết  tranh chấp thông dụng trong nền kinh tế thị trường. Đây là việc làm phù hợp với quan điểm của Đảng và Nhà nước về việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Về mặt  kinh  tế,  việc  thi  hành  tại Việt Nam  phán quyết của  Trọng  tài thương mại Việt Nam trong những trường hợp cần thiết sẽ có ý nghĩa thúc đẩy các quan hệ kinh tế trong nước phát triển. Trong quá trình hợp tác kinh tế giữa các chủ thể kinh doanh, việc phát sinh các tranh chấp là có thể và tất yếu. Bởi vậy, pháp luật không chỉ quy định các hành vi mà mà các chủ  thể có  thể  tiến hành  trong hoạt động kinh doanh (đối với các bên đối  tác, đối với cơ quan nhà nước có  thẩm quyền) mà còn có những quy  định  liên  quan  tới  giải  quyết  tranh  chấp,  trong  đó  các  quy  định  về  phương  thức Trọng  tài.  Nếu  việc thi  hành  tại Việt Nam phán quyết của Trọng  thương mại được tiến hành một cách phù hợp, nếu như các mặt lợi của Trọng tài được phát huy  thì các bên sẽ yên  tâm hơn  trong việc phát  triển quan hệ hợp  tác kinh doanh (bởi cơ hội lựa chọn các phương thức giải quyết tranh chấp là nhiều hơn). Sự phát triển các quan hệ hợp tác kinh tế là một điều kiện quan trọng để phát triển nền kinh tế của đất nước cũng như nâng cao mức sống của người dân.
Về phương diện pháp luật, việc thi hành tại Việt Nam các phán quyết của Trọng tài thương mại Việt Nam là cần thiết trong việc khắc phục các khiếm khuyết của pháp luật về chế định Trọng tài. Các khiếm khuyết của pháp luật ở đây thể hiện ở chỗ các văn bản pháp  luật Việt Nam hiện hành và điều ước quốc  tế mà nuớc  ta ký kết đã cho phép các bên có thể chọn Trọng tài thương mại Việt Nam để giải quyết tranh chấp. Nếu Việt Nam không công nhận và  thi hành  tại Việt Nam quyết định của Trọng  tài  thương mại Việt Nam thì rõ ràng các quyết định trên sẽ không được thi hành nếu bên phải thi hành không tự nguyện thực hiện. Và như vậy, việc cho phép chọn Trọng tài sẽ không còn là điều mà các bên trong thương mại ưa chuộng. Việc Nhà nước ta công nhận và thi hành quyết định của Trọng  tài  trong những  trường hợp  là cần  thiết chính  là Nhà nước  thực hiện vai trò trong việc điều tiết nền kinh tế thị trường nhằm phát huy hiệu quả Nhà nước mong muốn.
Ý nghĩa của việc thi hành quyết định của Trọng tài thương mại Việt Nam:
Việc điều tra, hòa giải, xét xử giải quyết tranh chấp thực ra mới chỉ là những giai đoạn đầu của quá trình bảo vệ quyền lợi của đương sự. Ở gia đoạn này Trọng tài mới chỉ quyết định giải quyết về nội dung tranh chấp, mới xác định các quyền và nghĩa vụ của các đương sự. Các quyết định này muốn được trở thành hiện thực trong cuộc sống thì phải thông qua việc thi hành. Tổng hợp các hành vi pháp lý thi hành các phán quyết của Trọng tài trong các phán quyết đưa ra thi hành thành một giai đoạn độc lập của một quá trình bảo vệ quyền lợi của đương sự. Giai đoạn này gọi là giai đoạn thi hành phán quyết của Trọng tài. 
Như vậy,  thi hành phán quyết của Trọng  tài  là giai đoạn độc  lập, giai đoạn kết thúc quá  trình bảo vệ quyền  lợi của đương  sự,  trong đó phán quyết của Trọng  tài được đưa ra thi hành. 
Đặc điểm của giai đoạn này là Trọng tài không ra một phán quyết nào giải quyết về nội dung tranh chấp mà chỉ thi hành phán quyết. Các hành vi của những người tham gia vào quá  trình  thi hành phán quyết Trọng  tài chỉ nhằm  thi hành các phán quyết của Trọng  tài trong bản án, phán quyết được thi hành. Các hành vi đó được thực hiện theo các nguyên tắc đã được pháp luật quy định. Trước hết là nguyên tắc bảo đảm hiệu lực của bản án, phán quyết của Trọng  tài. Theo nguyên  tắc này  thì bản án, phán quyết của Trọng tài đã có hiệu lực pháp luật phải được nghiêm chỉnh thi hành. Bên cạnh đó cũng phải  thực hiện các nguyên  tắc quyền  tự định đoạt của các đương  sự, nguyên  tắc bình đẳng  trước pháp  luật, nguyên  tắc bảo vệ quyền và  lợi  ích hợp pháp của các người có liên quan đến việc thi hành phán quyết Trọng tài. Về việc tuân thủ theo đúng các nguyên tắc nêu trên nó sẽ giúp cho quá trình thi hành phán quyết Trọng tài có ý nghĩa rất lớn, củng cố kết quả của công  tác xét xử, đảm bảo hiệu quả của bản án. Ngoài  ra việc thi hành phán quyết của Trọng tài còn kiểm tra công tác xét xử của Trọng tài,Tòa án đối với từng vụ tranh chấp cụ thể, trên cơ sở đó tổng kết rút kinh nghiệm nâng cao chất lượng xét xử.   
12439182_560198820817622_8514282022401976254_n.jpg

Công ty Luật TNHH Hồng Thái và đồng nghiệp xin hân hạnh được mang đến cho quý khách hàng những dịch vụ tư vấn tốt nhất về các lĩnh vực như:
     + Tư vấn pháp luật dân sự, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến các giao dịch dân sự;
    +   Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến các giao dịch và nghĩa vụ dân sự như: cầm cố, thế chấp, đặt cọc, bảo lãnh…;
    +   Tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến hợp đồng mua bán, tặng, cho, vay mượn tài sản;
   +   Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến hợp đồng thuê, thuê khoán tài sản và các quy định pháp luật liên quan; 
   +   Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến hợp đồng dịch vụ, hợp đồng vận chuyển hàng hóa, hợp đồng gia công, hợp đồng bảo hiểm và các quy định pháp luật liên quan;
    +   Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền và các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề ủy quyền.
    +   Tư vấn, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến thừa kế như: tư vấn, hỗ trợ pháp lý về thừa kế cho người để lại thừa kế, người thừa kế; soạn thảo di chúc và các văn bản khác; tư vấn, hỗ trợ pháp lý các vấn đề thừa kế khác có liên quan;
    +   Tư vấn, hỗ trợ pháp lý liên quan đến các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.
    Xin vui lòng liên hệ:  19006248 để công ty chúng tôi có thể tư vấn cho quý khách.

    Trân trọng!.
(M.Ng)

Mời bạn đánh giá bài viết này!
Đặt câu hỏi
Báo giá vụ việc
Đặt lịch hẹn
Có thể bạn quan tâm?
Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan
03:20 | 29/05/2023
Người có liên quan trong công ty cổ phần là ai, việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan được diễn ra như thế nào, mời bạn đọc cùng Luật Hồng Thái tìm hiểu.
Chấm dứt tư cách thành viên hợp danh
04:24 | 27/05/2023
Pháp luật về doanh nghiệp quy định như thế nào về việc chấm dứt tư cách thành viên hợp danh trong công ty hợp danh, mời bạn đọc cùng Luật Hồng Thái tìm hiểu.
Cổ phần ưu đãi cổ tức và quyền của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức
04:20 | 27/05/2023
Ngoài cổ phần phổ thông, trong công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi và một trong số đó là cổ phần ưu đãi cổ tức, vậy cổ phần ưu đãi cổ tức là gì và quyền của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức được quy định như thế nào, mời bạn đọc cùng Luật Hồng Thái tìm hiểu.
Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức
09:24 | 27/05/2023
Trong công ty, chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác theo phạm vi nhất định. Vậy người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức được pháp luật quy định như thế nào?
Ai có quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông?
01:58 | 26/05/2023
Trong công ty cổ phần, Đại hội đồng cổ đông họp thường niên để thảo luận và thông qua các vấn đề về: Kế hoạch kinh doanh, Báo cáo tài chính… Vậy, để cuộc họp được diễn ra thì thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông như thế nào, mời bạn đọc cùng Luật Hồng Thái tìm hiểu.
Mức xử phạt khi kê khai nội dung đăng ký doanh nghiệp không chính xác
11:16 | 06/04/2023
Câu hỏi: Tôi đang có mong muốn tìm hiểu về việc kê khai hồ sơ thành lập doanh nghiệp . Cho tôi hỏi trong quá trình kê khai hồ sơ nếu bị nhầm lẫn mà kê khai sai thì có thể bị xử phạt như thế nào?
Trình tự, hồ sơ cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trường hợp bị mất
02:42 | 04/04/2023
Trong trường hợp bị mất Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô cần thực hiện thủ tục như thế nào để đề nghị cấp lại giấy phép, mời bạn đọc cùng Luật Hồng Thái tìm hiểu.
Hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh 1 tháng có cần làm thủ tục thông báo?
02:30 | 01/04/2023
Câu hỏi : Xin chào, hộ kinh doanh của tôi đang hoạt động lĩnh vực bán buôn văn phòng phẩm. Thời gian tới, tôi có dự định sẽ ra nước ngoài du lịch khoảng 1 tháng nên phải tạm ngừng việc kinh doanh. Vậy cho tôi hỏi, tôi có cần làm thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh...
Vi phạm khi không công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp
09:09 | 01/04/2023
Câu hỏi: Công ty của tôi mới thành lập được khoảng một năm. Nhưng do không biết, công ty tôi mới có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà chưa công khai nội dung đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Giờ công ty tôi mới công bố nội dung đăng ký doanh...
Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá
04:04 | 31/03/2023
Theo quy định của pháp luật, những trường hợp nào đấu giá viên được cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá, trình tự, thủ tục, hồ sơ ra sao, mời bạn đọc cùng Luật Hồng Thái tìm hiểu.
Tìm kiếm
VD: đơn ly hôn ly hôn đơn phương tư vấn luật tư vấn pháp luật đơn khởi kiện công ty luật luật sư tư vấn
ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP
Trụ sở chính: 38-LK9, Tổng Cục 5, Tân Triều, Hà Nội (Cuối đường Chiến Thắng)
Địa chỉ chi nhánh: Số 26 Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
PNV – Địa chỉ: VP6 Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
Email: luathongthai38@gmail.com/phongdoanhnghiep.hilap@gmail.com
Hotline: 0962.893.900 / 0912.762.891
Đơn vị liên kết:
- Viện Kinh tế Công nghệ Việt nam
- Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất Nhập khẩu HILAP
Tin nhiều người đọc
ThS. LS Nguyễn Thị Hồng Liên - Nữ luật sư tài ba, nhiệt huyết
Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán theo quy định hiện hành
Một doanh nghiệp có thể thành lập tối đa bao nhiêu chi nhánh?
[Luật Hồng Thái] Dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp năm 2021
Những lưu ý khi sử dụng lao động nước ngoài mới nhất
Giá tính lệ phí trước bạ theo quy định mới nhát áp dụng từ 01/3/2022
Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả có bắt buộc lập thành văn bản?
Nghị định số 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ (có hiệu lực từ ngày 01/3/2022)
Thay đổi trưởng văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - thủ tục 2021
Những chính sách mới về quyền của người lao động theo Bộ luật lao động 2019

Thống kê truy cập
Đang online : 356   Đã truy cập : 2,626,803
Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved
Design and support by THANHNAM SOFTWARE