Hotline: 0962.893.900
CÔNG TY LUẬT TNHH HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP (HILAP LAWFIRM)
DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP – TẬN TÂM * CHUYÊN NGHIỆP * UY TÍN
HOTLINE: 0962.893.900 - 0912.762.891

Trách nhiệm bồi thường của người giám hộ

(Số lần đọc 53)
Khoản 3 điều 606 BLDS 2005 quy định “Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự gây thiệt hại mà có người giám hộ thì người giám hộ đó được dùng tài sản của người được giám hộ để bồi thường; nếu người được giám hộ không có tài sản hoặc không đủ tài sản để bồi thường thì người giám hộ phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu người giám hộ chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám hộ thì không phải lấy tài sản của mình để bồi thường”.
Theo quy định trên thì khi người được giám hộ gây thiệt hại cho người khác, người giám hộ có trách nhiệm dùng tài sản của người được giám hộ để bồi thường thiệt hại. Trong trường hợp người được giám hộ không đủ tài sản hoặc không có tài sản để bồi thường thì người giám hộ có trách nhiệm bồi thường nếu có lỗi trong việc thực hiện nghĩa vụ của người giám hộ mà để người được giám hộ gây thiệt hại cho người khác. Nếu người giám hộ hoàn toàn không có lỗi trong việc giám hộ thì không phải lấy tài sản của mình để bồi thường.
Trong trường hợp con dưới 15 tuổi gây thiệt hại cho người khác thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại trước tiên là cha mẹ. Trong trường hợp cha, mẹ đều không còn hoặc tuy cha mẹ còn sống nhưng không đủ điều kiện làm người giám hộ cho con thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại được xác định trước hết là trách nhiệm của anh cả hoặc chị cả đã thành niên đủ điều kiện phải làm người giám hộ của em chưa thành niên. Nếu anh cả, chị cả không đủ điều kiện làm người giám hộ thì người tiếp theo đã thành niên có đủ điều kiện phải là người giám hộ. Trong trương hợp không có anh chi em ruột hoặc anh, chị em ruột không đủ điều kiện làm người giám hộ thì ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại có đủ điều kiện phải làm người giám hộ (Điều 62 BLDS). Vậy theo khoản 3 điều 606 BLDS thì anh cả hoặc chị cả, ông bà nội hoặc ông bà ngoại là người giám hộ thì họ được quyền dùng tài sản riêng của người được giám hộ để bồi thường thiệt hại. Trong trường hợp người được giám hộ gây thiệt hại mà không có tài sản hoặc không đủ tài sản để bồi thường, thì người giám hộ phải bồi thường thiệt hại bổ sung bằng tài sản của mình nếu ngưới giám hộ có lỗi khi thực hiện việc giám hộ. Khi đó, nếu người giám hộ chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám hộ thì họ không phải lấy tài sản của mình để bồi thường khi người được giám hộ gây thiệt hai.

Người mất năng lực hành vi dân sự đang do cha mẹ, chăm sóc quản lý giáo dục mà gây thiệt hại thì cha mẹ phải bồi thường bằng tài sản của mình. Trong trường hợp họ đang được giám hộ theo Điều 62 BLDS thì trách nhiệm bồi thường được xác định như sau:

-         Người mất năng lực hành vi dân sự đã có vợ (hoặc chồng), thì người vợ (hoặc chồng) có đủ điều kiện làm người giám hộ được lấy tài sản riêng của người bị mất năng lực hành vi dân sự để bồi thường. Nếu tài sản của người được giám hộ không đủ thì lấy tài sản chung của người giám hộ để đền bù, sau đó mới lấy tài sản riêng của người giám hộ để đền bù tiếp phần còn thiếu nếu có lỗi trong việc quản lý người được giám hộ.

-         Người được giám hộ là cha mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự hoặc một
người mất, người kia không đủ điều kiện làm người giám hộ thì người con cả đã thành niên có đủ điều kiện phải là người giám hộ. Nếu người con cả không đủ điều kiện làm người giám hộ thì người con tiếp theo có đủ điều kiện phải làm người giám hộ. Trong trường hợp này người giám hộ được lấy tài sản của cha mẹ để bồi thường cho người bị thiệt hại. Nếu tài sản của cha, mẹ không đủ thì người giám hộ phải lấy tài sản riêng của mình để bồi thường cho phần còn thiếu nếu có lỗi trong việc quản lý người được giám hộ.
-         Người đã thành niên bị mất năng lực hành vi dân sự đã có vợ, chồng, con nhưng vợ, chồng, con đều không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì cha, mẹ có đủ điều kiện phải là người giám hộ. Trong trường hợp như vậy cha mẹ có quyền lấy tài sản riêng của người được giám hộ để bồi thường, chỉ khi tài sản riêng của người được giám hộ và tài sản chung của vợ chồng người được giám không không đủ thì cha, mẹ mới phải bồi thường bằng tài sản của mình nếu có lỗi trong việc quản lý người được giám hộ.
Mặc dù Luật quy định trách nhiệm bồi thường thuộc về cha mẹ và người giám hộ nhưng trong những trường hợp người dưới 15 tuổi và người mất năng lực hành vi dân sự nếu gây thiệt hại cho người khác trong thời gian trường học, bệnh viện, tổ chức khác trực tiếp quản lý theo quy định tại điều 621 BLDS thì: Cá nhân gây thiệt hại trong thời gian do trường học, bệnh viện tâm thần quản lý thì trường học, bệnh viện phải bồi thường.

    Theo quy định tại khoản 1 điều 621 BLDS thì người dưới 15 tuổi trong thời gian học tại trường mà gây thiệt hại thì trường học phải bồi thường thiệt hại xảy ra. Trách nhiệm của nhà trường được xác định đối với những thiệt hại do học sinh đang trong thời gian học ở trường gây ra. Quy định này nhằm nâng cao trách nhiệm của nhà trường trong việc quản lý học sinh đang học trong trường trung học phổ thông cơ sở. Nhà trường có nghĩa vụ quản lý học sinh trong thời gian học tại trường theo thời khóa biểu học văn hóa chính khóa, ngoại khóa hoặc lao động, vui chơi, giải trí do nhà trường tổ chức mà học sinh gây thiệt hại cho người khác thì nhà trường phải bồi thường
070614105904.JPG
Ví dụ :   Bạn Đức là học sinh lớp 5 của trường tiểu học Tân Triều. Ngày 20/11/2010, trong giờ học môn văn của cô giáo chủ nhiệm, bạn Đức xin phép cô cho ra ngoài vì lý do có nhu cầu đi vệ sinh cá nhân. Cô giáo đã đồng ý và cho Đức ra ngoài. Nhân cơ hội đó Đức chạy ra ngoài cổng trường để ăn quà. Trong lúc vội vàng bạn Đức chạy đâm vào một người đang đi bán trứng vỡ hết và người đó bị ngã ra đường. Tổng chi phí toàn bộ số trứng bị vỡ và tiền thuốc điều trị cho người bán trứng là 2000.000 đồng. Căn cứ vào các sự kiện có trong tình huống thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người bán trứng thuộc về trường Tiểu học Tân Triều chứ không phải thuộc về bố mẹ hoặc người giám hộ của Đức. Bởi vì, bạn Đức là người dưới 15 tuổi gây thiệt hại cho người khác trong thời gian học văn hóa ở trường và chịu sự quản lý của nhà trường. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 621 BLDS năm 2005: “Người dưới 15 tuổi trong thời gian học tại trường mà gây thiệt hại thì trường học phải bồi thường thiệt hại xảy ra. Trường tiểu học Tân Triều phải bồi thường cho người bán trứng số tiền 2000.000 đồng để khắc phục thiệt hại do Đức gây ra. Bố mẹ của Đức không có lỗi trong các trường hợp này, vì Đức gây thiệt hại trong thời gian nhà trường có nghĩa vụ quản lý. Nhà trường không có chứng cứ chứng mình mình không có lỗi, do vậy nhà trường phải bồi thường thiệt hại cho người bán trứng thay Đức.

    Theo quy định tại khoản 2 Điều 621 BLDS, khi người mất năng lực hành vi dân sự gây thiệt hại cho người khác thì bệnh viện, tổ chức đang có nghĩa vụ quản lý trực tiếp phải bồi thường thiệt hại. Quy định này có ý nghĩa không chỉ về mặt pháp lý mà còn có ý nghĩa trên thực tế của đời sống xã hội. Nó rằng buộc trách nhiệm của bệnh viện, tổ chức xã hội phải tăng cường công tác quản lý người bị mất năng lực hành vi dân sự.

    Nếu nhà trường, bệnh viện, tổ chức khác chứng minh được mình không có lỗi trong quản lý thì cha me, người giám hộ của người dưới 15 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự phải bồi thường. Quy định này cho thấy mặc nhiên những người dưới 15 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự khi gây thiệt hại mà đang chịu sự quản lý của nhà trường, bệnh viện, các tổ chức xã hội thì các tổ chức này phải bồi thường và việc chứng minh không có lỗi để làm cơ sở cho việc thoát khỏi trách nhiệm bồi thường thuộc về các tổ chức đó.
Công ty Luật TNHH Hồng Thái và đồng nghiệp xin hân hạnh được mang đến cho quý khách hàng những dịch vụ tư vấn tốt nhất về các lĩnh vực như:
     + Tư vấn pháp luật dân sự, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến các giao dịch dân sự;
     +   Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến các giao dịch và nghĩa vụ dân sự như: cầm cố, thế chấp, đặt cọc, bảo lãnh…;
     +   Tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến hợp đồng mua bán, tặng, cho, vay mượn tài sản;
     +   Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến hợp đồng thuê, thuê khoán tài sản và các quy định pháp luật liên quan;
     +   Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến hợp đồng dịch vụ, hợp đồng vận chuyển hàng hóa, hợp đồng gia công, hợp đồng bảo hiểm và các quy định pháp luật liên quan;
     +   Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền và các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề ủy quyền.
       +   Tư vấn, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến thừa kế như: tư vấn, hỗ trợ pháp lý về thừa kế cho người để lại thừa kế, người thừa kế; soạn thảo di chúc và các văn bản khác; tư vấn, hỗ trợ pháp lý các vấn đề thừa kế khác có liên quan;
       +   Tư vấn, hỗ trợ pháp lý liên quan đến các quan hệ dân sự có yêu tố nước ngoài.
Xin vui lòng liên hệ: 097 693 3335 để công ty chúng tôi có thể tư vấn cho quý khách.
       Trân trọng!
*M.Ng*

Mời bạn đánh giá bài viết này!
Đặt câu hỏi
Báo giá vụ việc
Đặt lịch hẹn
Có thể bạn quan tâm?
Đăng ký thay đổi và Thông báo thay đổi nội dung ĐKKD
10:26 | 04/10/2022
Khi có sự thay đổi thông tin liên quan đến doanh nghiệp, đôi khi chúng ta sẽ lúng túng trong vấn đề xác định cần Đăng ký thay đổi hay Thông báo thay đổi nội dung ĐKKD; và sự khác nhau giữa hai thủ tục này là gì, mời bạn đọc cùng Luật Hồng Thái tìm hiểu.
Người chưa thành niên có được góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp?
03:11 | 01/10/2022
Câu hỏi: Xin chào Công ty Luật Hồng Thái, em là T, hiện nay, em mới 17 tuổi nhưng em có sở hữu một số tiền khá lớn nên muốn đầu tư kinh doanh. Vậy cho em hỏi, em có được mua cổ phần của công ty cổ phần để kiếm lợi nhuận được không? Em cảm ơn ạ.
Thủ tục, hồ sơ thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên
11:21 | 29/09/2022
Khi có sự thay đổi thành viên góp vốn, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp cũng sẽ phải thay đổi theo. Do đó, doanh nghiệp cần nắm vững quy trình, thủ tục, hồ sơ khi có sự thay đổi thành viên, bài viết dưới đây sẽ giúp bạn điều đó.
Thuế bảo vệ môi trường là gì? Cách tính thuế bảo vệ môi trường như thế nào?
03:37 | 28/09/2022
Thay đổi tên của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
11:19 | 26/09/2022
Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hoạt động theo Luật Chứng khoán 2019, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản liên quan. Vậy khi công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có mong muốn thay đổi tên, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ được thực hiện như thế nào?
Tài sản đang thế chấp tại ngân hàng có được bán không?
03:33 | 24/09/2022
Chào Luật Hồng Thái, Tôi có một mảnh đất thế chấp tại ngân hàng, do đang cần tiền nên muốn bán đi. Vậy tôi có được mảnh đất này không?
Hậu quả khi Chi nhánh, Văn phòng đại diện ngừng hoạt động
03:08 | 22/09/2022
Trong quá trình sản xuất, kinh doanh, để mở rộng phạm vi hoạt động của mình, các doanh nghiệp thường thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, chi nhánh, văn phòng đại diện ngừng hoạt động. Vậy trong trường hợp này, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước có thẩm...
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
11:20 | 19/09/2022
Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (CN, VPĐD, ĐĐKD) của doanh nghiệp nếu muốn chấm dứt hoạt động thì phải thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh. Vậy hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động CN, VPĐD, ĐĐKD bao gồm những gì, mời bạn đọc cùng Luật Hồng Thái tìm hiểu.
Công ty TNHH phải làm gì khi giảm vốn điều lệ?
10:10 | 27/08/2022
Trong quá trình hoạt động, có thể vì nhiều lý do khách quan hay chủ quan mà nhiều công ty TNHH phải giảm vốn điều lệ. Vậy khi nào thì công ty TNHH được giảm vốn điều lệ, quy trình, thủ tục ra sao, mời bạn đọc cùng tìm hiểu cùng Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp:
Hình thức giải quyết tranh chấp thương mại
03:59 | 17/09/2022
Trong thời gian qua, hoạt động kinh tế nội địa có những phát triển mạnh mẽ sau đại dịch Covid. Các thương vụ, giao dịch thương mại trở lên đa dạng và tăng nhanh tỷ lệ thuận với việc tranh chấp thương mại ngày càng phức tạp. Vậy có thể giải quyết tranh chấp trong thương mại bằng những hình thức...
Tìm kiếm
VD: đơn ly hôn ly hôn đơn phương tư vấn luật tư vấn pháp luật đơn khởi kiện công ty luật luật sư tư vấn
ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP
Trụ sở chính: 38-LK9, Tổng Cục 5, Tân Triều, Hà Nội (Cuối đường Chiến Thắng)
Địa chỉ chi nhánh: Số 26 Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
PNV – Địa chỉ: VP6 Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
Email: luathongthai38@gmail.com/phongdoanhnghiep.hilap@gmail.com
Hotline: 0962.893.900 / 0912.762.891
Đơn vị liên kết:
- Viện Kinh tế Công nghệ Việt nam
- Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất Nhập khẩu HILAP
Tin nhiều người đọc
Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán theo quy định hiện hành
[Luật Hồng Thái] Dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp năm 2021
Những lưu ý khi sử dụng lao động nước ngoài mới nhất
Giá tính lệ phí trước bạ theo quy định mới nhát áp dụng từ 01/3/2022
Nghị định số 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ (có hiệu lực từ ngày 01/3/2022)
Thay đổi trưởng văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - thủ tục 2021
Những chính sách mới về quyền của người lao động theo Bộ luật lao động 2019
Chỉ dẫn địa lý – Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý
CÔNG BỐ MỸ PHẨM NHẬP KHẨU VỀ VIỆT NAM THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT
TÁC PHẨM PHÁI SINH TRONG LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Thống kê truy cập
Đang online : 190   Đã truy cập : 2,044,264
Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved
Design and support by THANHNAM SOFTWARE