Hotline: 0962.893.900
CÔNG TY LUẬT TNHH HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP (HILAP LAWFIRM)
DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP – TẬN TÂM * CHUYÊN NGHIỆP * UY TÍN
HOTLINE: 0962.893.900 - 0912.762.891

Các loại luật điều chỉnh hợp đồng trong tư pháp quốc tế

(Số lần đọc 53)
            Hợp đồng trong Tư pháp quốc tế có một trong các yếu tố nước ngoài nên mang những đặc điểm riêng khác với hợp đồng thông thường. Do đó, việc xác định luật điều chỉnh loại hợp đồng này lại càng khó khăn. 
     11882845_483657991805039_2398205435660011061_o.jpg
     1. Pháp luật quốc gia
      Pháp luật quốc gia là một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của một quốc gia bao gồm Hiến pháp, Luật và các văn bản dưới luật cùng với những tập quán và án lệ, thực tiễn tư pháp. Một số nước trên thế giới đã có bộ luật riêng điều chỉnh quan hệ tư pháp quốc tế như: Hung ga ri, Ba Lan, Áo… Pháp luật Việt Nam điều chỉnh về quan hệ hợp đồng có yếu tố nước ngoài nằm rải rác trong Luật thương mại 2005 và một số văn bản hướng dẫn.
Pháp luật quốc gia là một nguồn luật điều chỉnh quan hệ hợp đồng có tố yếu nước ngoài. Điều kiện áp dụng pháp luật quốc gia được quy định như sau:
       a. Khi hợp đồng có quy định
Việc quy định pháp luật quốc gia là nguồn để điều chỉnh những tranh chấp trong hợp đồng có yếu tố nước ngoài được thực hiện thông qua những cách thức sau:
        Cách thức nhất là các bên quy định về pháp luật áp dụng ngay từ giai đoạn đàm phán, kí kết hợp đồng bằng cách chỉ rõ trong hợp đồng là luật của một nước nào đó sẽ được sử dụng để điều chình áp dụng cho hợp đồng. Trong trường hợp này gọi là các bên đã quy định cho hợp đồng điều khoản luật áp dụng cho hợp đồng. Khi tranh chấp phát sinh, các bên và tòa án có thể dựa vào luật Việt Nam hoặc luật nước người bán để giải quyết.
         Cách thứ hai là các bên thỏa thuận luật quốc gia là luật áp dụng cho hợp đồng sau khi ký kết hợp đồng, thậm chí khi có tranh chấp phát sinh. Cách này được các bên áp dụng khi trong hợp đồng mà các bên ký kết trước đó không có điều khoản về luật áp dụng. Trong thực tế, khi mà tranh chấp đã phát sinh người bán chỉ muốn lựa chọn luật của nước nào bảo vệ được quyền lợi cho mình trong khi đó người mua cũng chỉ muốn áp dụng luật nước nào bảo vệ quyền lợi cho mình một cách tốt nhất. Hai bên chỉ đạt được sự thống nhất khi luật luật lựa chọn là luật không nghiêng quá về bảo vệ quyền lợi cho bên nào. Công ước Viên 1980 là giải pháp tối ưu cho trường hợp này. 
          Hiện nay, pháp luật Việt Nam có nhiều văn bản điều chỉnh các quan hệ hợp đồng có yếu tố nước ngoài như: Bộ luật dân sự 2005, Luật thương mại 2005, Nghị định 12/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thương mại 2005, Luật hàng hải 2005, Luật hàng không dân dụng 2006 và một số văn bản pháp luật chuyên ngành khác.
           b. Khi hợp đồng mẫu quy định
           Trong rất nhiều hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, để tiết kiệm thời gian các bên thường chỉ quy định những nội dung cơ bản liên quan đến đối tượng mua bán và giá cả. Những nội dung còn lại các bên thường dẫn chiếu đến hợp đồng mẫu. Hợp đồng mẫu thường được các tập đoàn, các công ty lớn soạn thảo. Những hợp đồng mẫu này chỉ có giái trị khi các bên tham chiếu bằng cách chỉ rõ ràng trong hợp đồng rằng quyền và nghĩa vụ của các bên được điều chỉnh bằng mẫu hợp đồng kèm theo. Trong trường hợp này, hợp đồng mẫu sẽ có giái trị bắt buộc đối với các bên và nếu trong hợp đồng mẫu có quy định điều khoản về luật áp dụng thì luật đó đương nhiên sẽ là luật áp dụng cho hợp đồng mà hai bên đã kí kết.
           c. Khi tòa án, trọng tài quyết định
           Tòa án và trọng tài có thẩm quyền xét xử và lựa chọn luật giải quyết khi có phát sinh tranh chấp trong quan hệ hợp đồng. Nên pháp luật quốc gia có thể được lựa chọn để giải quyết khi tòa án và trọng tài ra quyết định áp dụng nguồn luật này cho hợp đồng.
           d. Khi có quy phạm xung đột dẫn chiếu đến
           Do các bên không thỏa thuận về luật áp dụng nhưng trong nguồn luật có liên quan dẫn chiếu đến pháp luật quốc gia nào thì pháp luật đó sẽ được áp dụng để điều chỉnh hợp đồng và giải quyết tranh chấp.
          Thông thường, việc lựa chọn pháp luật điều chỉnh thường là pháp luật quốc gia của một trong các bên chủ thể trong quan hệ hợp đồng, nhưng cũng có trường hợp các bên thỏa thuận áp dụng luật của nước thứ ba có liên quan để điều chỉnh sao cho có lợi nhất cho các bên. Luật quốc gia được lựa chọn để giải quyết trực tiếp tranh chấp giữa các bên, do đó nếu luật quốc gia được lựa chọn để điều chỉnh lại dẫn chiếu đến luật khác thì không được áp dụng theo sự dẫn chiếu đó. Vậy, trong việc lựa chọn pháp luật quốc gia để điều chỉnh quan hệ hợp đồng cần phải tìm hiểu kĩ càng và thật thận trọng.
           2. Điều ước quốc tế
           Điều ước quốc tế về thương mại là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa các quốc gia và chủ thể của luật quốc tế trên cơ sở tự ngyện và bình đẳng nhằm ấn định, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ thương mại quốc tế. Căn cứ vào chủ thể, điều ước quốc tế được chia thành hai loại là điều ước song phương và đa phương.Hiện nay có một số điều ước quốc tế đa phương được áp dụng để điều chỉnh quan hệ hợp đồng có yếu tố nước ngoài.
           Công ước Viên về mua bán hàng hóa quốc tế được kí kết vào ngày 11/4/1980. Việt Nam chưa tham gia công ước này nên về nguyên tắc công ước không có hiệu lựa ràng buộc đối với các chủ thể là thương nhân Việt Nam trong hợp đồng mua bán. Công ước này quy định hợp đồng phải tuân thủ theo luật mà các bên lựa chọn. Nếu không có sự thoản thuận thống nhất giữa các bên về luật áp dụng thì luật của nước nơi người bán thường trú sẽ được áp dụng trừ một số trường hợp ngoại lệ.
          Công ước Rome 19/6/1980 về luật áp dụng đối với các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng. Công ước này được kí bởi 9 nước thành viên Châu Âu, sau đó có sự tham gia của 6 nước thành viên Châu Âu khác. Các quy định của công ước được áp dụng đối với các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng liên quan đến trường hợp lựa chọn luật của nước khác nhau.
          Các hiệp định thương mại song phương giữa Việt Nam với các nước mà điển hình là hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ ngày 16/10/2001. Hiệp định buôn bán hàng dệt may VN-EU và gấn 100 hiệp định thương mại song phương mà Việt Nam ký kết với các nước.
Điều ước quốc tế sẽ được áp dụng khi hợp đồng quy định hoặc nếu hợp đồng không quy định nhưng quốc gia mà chủ thể mua bán mang quốc tịch lại là thành viên của điều ước quốc tế điều chỉnh lĩnh vực các bên đang tham gia thì các điều ước này sẽ là nguồn luật điều chỉnh khi có tranh chấp xảy ra.
           3. Tập quán thương mại quốc tế
          Tập quấn thương mại quốc tế là các thói quen thương mại được hình thành từ lâu đời, có nội dung rõ ràng, được áp dụng liên tục trong thương mại quốc tế, được chấp nhận và có giá trị pháp lí bắt buộc. 
          Một trong những tập quán thông dụng trong thương mại quốc tế hiện nay là các điều kiện thương mại quốc tế do phòng thương mại quốc tế - ICC ban hành năm 1936 được sửa đổi bổ sung năm 1953, 1967, 1980, 1990, 2000 và gần đây nhất là năm 2010 có hiệu lực từ 01/01/2011; quy tắc chung về tập quán và thực hành tín dụng chứng từ; bộ nguyên tắc của UNIDROIT; Luật mẫu trọng tài UNCITRAL ban hành năm 1985...
         Tập quán thương mại quốc tế sẽ được áp dụng cho hợp đồng trong những trường hợp sau: Hợp đồng có quy định; Các điều ước quốc tế các bên lựa chọn tuy nhiên tại nội dung đó điều ước lại chỉ dẫn tới áp dụng tập quán. Khi áp dụng cần chú ý những vấn đề sau:
          Một là Tập quán thương mại quốc tế chỉ có giái trị bổ sung cho hợp đồng. Vì vậy, những vấn đề gì hợp đồng đã quy định thì tập quán quốc tế không có giái trị, hay nói cách khác, nội dung mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng có giái trị pháp lí cao hơn so với tập quán thương mại quốc tế. Khi áp dụng nguồn luật này thì cần chú ý là do tập quán thương mại quốc tế có nhiều loại nên để tránh sự nhầm lẫn hoặc hiểu không thống nhất về một tập quán nào đó cần phải quy định cụ thể tập quán đó trong hợp đồng.
         Hai là Khi áp dụng tập quán thương mại quốc tế, các bên cần phải chứng minh nội dung của tập quán đó. Do đó nếu các bên biết trước những thông tin về tập quán thương mại quốc tế đó trước khi bước vào đàm phán sẽ rất thuận lợi.
         Ba là Cần phải phân loại tập quán thương mại quốc tế. Nếu có tập quán chung và tập quán riêng thì tập quán riêng có giái trị trội hơn.
         Kết luận: Khi lựa chọn luật điều chỉnh, các bên trong hợp đồng cần đảm bảo nguyên tắc sau để tránh những rủi ro xảy ra trong thực tiễn
       - Nên lựa chọn nguồn luật áp dụng sao cho thuận tiện nhất cho việc thiết lập, thực hiện hợp đồng và giải quyết tranh chấp phát sinh.
       - Nên lựa chọn nguồn luật mà mình quen thuộc nhất
       - Cần phải nghiên cứu kĩ nguồn luật áp dụng để bảo đảm việc lựa chọn luật đạt được những mục đích có lợi cho mình hoặc ít nhất không làm mất đi lợi thế hoặc tổn hại cho mình.
     
 Công ty Luật TNHH Hồng Thái và đồng nghiệp xin hân hạnh được mang đến cho quý khách hàng những dịch vụ tư vấn tốt nhất về các lĩnh vực như:
Tư vấn pháp luật dân sự, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến các giao dịch dân sự;
+   Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến các giao dịch và nghĩa vụ dân sự như: cầm cố, thế chấp, đặt cọc, bảo lãnh…;
+   Tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến hợp đồng mua bán, tặng, cho, vay mượn tài sản;
+   Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến hợp đồng thuê, thuê khoán tài sản và các quy định pháp luật liên quan; 
+   Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến hợp đồng dịch vụ, hợp đồng vận chuyển hàng hóa, hợp đồng gia công, hợp đồng bảo hiểm và các quy định pháp luật liên quan;
+   Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền và các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề ủy quyền.
+   Tư vấn, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến thừa kế như: tư vấn, hỗ trợ pháp lý về thừa kế cho người để lại thừa kế, người thừa kế; soạn thảo di chúc và các văn bản khác; tư vấn, hỗ trợ pháp lý các vấn đề thừa kế khác có liên quan;
+   Tư vấn, hỗ trợ pháp lý liên quan đến các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.
Xin vui lòng liên hệ: 097 693 3335 để công ty chúng tôi có thể tư vấn cho quý khách.

Trân trọng!
*K.Linh*

Mời bạn đánh giá bài viết này!
Đặt câu hỏi
Báo giá vụ việc
Đặt lịch hẹn
Có thể bạn quan tâm?
Cho thuê & Bán doanh nghiệp tư nhân
09:10 | 01/12/2022
Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn có quyền cho thuê/bán doanh nghiệp của mình, tuy nhiên vẫn phải tuân thủ một số quy định pháp luật nhất định. ...
Thuế thu nhập doanh nghiệp
10:53 | 28/11/2022
Thuế thu nhập doanh nghiệp là một trong các loại thuế bắt buộc doanh nghiệp phải đóng hàng năm. Vậy công thức tính thuế TNDN được xác định như thế nào, doanh nghiệp cần nộp thuế TNDN ở đâu? Mời bạn đọc cùng Luật Hồng Thái tìm hiểu.
Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có cần công chứng không? Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần?
11:31 | 22/11/2022
Câu hỏi: Đối với hợp đồng mua bán cổ phần, tôi cần sang nhượng lại cổ phần của tôi cho đối tác, thế thì hợp đồng chuyển nhượng này có cần phải ra công chứng không? Cảm ơn Luật sư!
Thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
10:48 | 12/11/2022
Công ty Luật Hồng Thái hỗ trợ tư vấn trình tự thủ tục cấp mới, xin cấp lại, sửa đổi bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh nhanh nhất, tốt nhất đem lại sự hài lòng nhất cho quý khách hàng.
Doanh nghiệp có thể thành lập trung tâm hỗ trợ việc làm không? Điều kiện để doanh nghiệp thành lập trung tâm hỗ trợ việc làm là gì?
05:14 | 03/11/2022
Thông thường, các trung tâm dịch vụ hỗ trợ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước thành lập, vậy doanh nghiệp có thể mở trung tâm dịch vụ hỗ trợ việc làm hay không? Cần điều kiện gì để thành lập trung tâm?
Phương thức thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp
11:01 | 01/11/2022
Khi cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp sẽ cần phải thanh toán một, một số phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Vậy quy trình, phương thức, thời điểm thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp như thế nào, mời bạn đọc cùng Luật Hồng Thái tìm hiểu.
Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
09:58 | 29/10/2022
Điều kiện để được cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là gì? Mời bạn đọc cùng Luật Hồng Thái tìm hiểu:
Thông báo tạm ngừng kinh doanh của Hộ kinh doanh
11:29 | 28/10/2022
Khi tạm ngừng kinh doanh, có phải trong tất cả mọi trường hợp, hộ kinh doanh đều phải thông báo tạm ngừng? Thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh như thế nào? Nếu không thông báo thì có bị phạt vi phạm hành chính hay không?
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
11:09 | 24/10/2022
Trên thực tế, có nhiều lý do để một hộ kinh doanh chấm dứt hoạt động. Tuy nhiên, muốn chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh cần thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật, nếu không sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.
Thủ tục thông báo hoạt động trở lại của doanh nghiệp?
03:45 | 22/10/2022
Tìm kiếm
VD: đơn ly hôn ly hôn đơn phương tư vấn luật tư vấn pháp luật đơn khởi kiện công ty luật luật sư tư vấn
ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP
Trụ sở chính: 38-LK9, Tổng Cục 5, Tân Triều, Hà Nội (Cuối đường Chiến Thắng)
Địa chỉ chi nhánh: Số 26 Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
PNV – Địa chỉ: VP6 Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
Email: luathongthai38@gmail.com/phongdoanhnghiep.hilap@gmail.com
Hotline: 0962.893.900 / 0912.762.891
Đơn vị liên kết:
- Viện Kinh tế Công nghệ Việt nam
- Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất Nhập khẩu HILAP
Tin nhiều người đọc
Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán theo quy định hiện hành
[Luật Hồng Thái] Dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp năm 2021
Những lưu ý khi sử dụng lao động nước ngoài mới nhất
Giá tính lệ phí trước bạ theo quy định mới nhát áp dụng từ 01/3/2022
Nghị định số 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ (có hiệu lực từ ngày 01/3/2022)
Thay đổi trưởng văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - thủ tục 2021
Những chính sách mới về quyền của người lao động theo Bộ luật lao động 2019
Chỉ dẫn địa lý – Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý
CÔNG BỐ MỸ PHẨM NHẬP KHẨU VỀ VIỆT NAM THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT
TÁC PHẨM PHÁI SINH TRONG LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Thống kê truy cập
Đang online : 281   Đã truy cập : 2,226,203
Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved
Design and support by THANHNAM SOFTWARE