Hotline: 0962.893.900
CÔNG TY LUẬT TNHH HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP (HILAP LAWFIRM)
DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP – TẬN TÂM * CHUYÊN NGHIỆP * UY TÍN
HOTLINE: 0962.893.900 - 0912.762.891

Thế nào là đại lý thương mại?

(Số lần đọc 84)
        Theo Luật Thương mại năm 2005 hoạt động trung gian thương mại được xác định là hoạt động của thương nhân để thực hiện các giao dịch thương mại cho một hoặc một số thương nhân được xác định. Tại một nước có nền kinh tế bán buôn, bán lẻ phát triển như Việt Nam hiện nay, hoạt động trung gian thương mại rất phổ biến và nó thường tồn tại dưới hình thức của đại lý thương mại. Với hình thức này, thương nhân có thể mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của mình một cách nhanh chóng và tiết kiệm đáng kể chi phí trong quá trình phân phối sản phẩm.

         191016083911.jpg

            a,Khái niệm của đại lý thương mại.

Đại lý thương mại được pháp luật quy định trong Luật Thương mại năm 2005: “Đại lý thương mại là hoạt động thương mại, theo đó, bên giao đại lý và bên đại lý thỏa thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hóa cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao.” ( Điều 166 Luật Thương mại năm 2005)

          b. Đặc điểm của đại lý thương mại.

Đại lý thương mại là một hoạt động thương mại cho nên nó cũng mang các đặc điểm như:

Thứ nhất, Theo quy định của Luật Thương mại năm 2005 bên đại lý và bên giao đại lý đều phải là thương nhân (Điều 167). Trong quan hệ đại lý, song song tồn tại hai nhóm quan hệ: thứ nhất là quan hệ giữa bên giao đại lý và bên đại lý; thứ hai đó là quan hệ giữa bên đại lý và bên thứ ba. Các quan hệ này phát sinh trên cơ sở hợp đồng. Hai nhóm quan hệ này có mối quan hệ mật thiết với nhau. Quan hệ giữa bên đại lý và bên giao đại lý là tiền đề cho những giao dịch của bên đại lý với bên thứ ba. Bên giao đại lý có ủy quyền cho bên đại lý thực hiện việc mua bàn hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho mình thì bên đại lý mới được nhân danh chính mình tiến hành giao dịch thương mại với bên thứ ba vì lợi ích của bên giao đại lý.

Thứ hai, Nội dung của hợp đồng đại lý bao gồm việc giao kết, thực hiện hợp đồng đại lý giữa bên giao đại lý và bên đại lý và giao kết, thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ giữa bên đại lý với bên thứ ba theo yêu cầu của bên giao đại lý. Luật Thương mại 2005 đã mở rộng phạm vi đại lí sang và cho phép loại hình đại lý dịch vụ.

          Khi thực hiện hoạt động đại lý, bên đại lý được quyền tự do lựa chọn bên thứ ba để giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hợp đồng cung ứng dịch vụ theo những quy định cụ thể trong hợp đồng đại lý. Khi giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hợp đồng cung ứng dịch vụ với bên thứ ba, bên đại lý nhân danh chính mình và nghĩa vụ phát sinh từ hợp dồng với bên thứ ba ràng buộc bên đại lý với bên thứ ba. Sau đó, bên đại lý trực tiếp thực hiện hợp đồng mua bán hang hóa hoặc cung ứng dịch vụ với bên thứ ba, nhưng bên giao đại lý là chủ sở hữu đối với hàng hóa hoặc tiền giao cho bên giao đại lý.

Thứ ba, Luật Thương mại năm 2005 quy định đại lý thương mại không chỉ hoạt động trong lĩnh vực mua bán hàn hóa mà còn cả cung ứng dịch vụ. Như vậy Luật thương mại đã mở rộng phạm vi của đại lý thương mại không chỉ bị gò bó trong lĩnh vực mua bán hàng hóa, mà được phép mở rộng ra cung ứng dịch vụ. Tuy nhiên, Luật Thương mại lại không quy định các loại hình  dịch vụ thương mại, đối với các nghành nghề và hàng hóa kinh doanh có điều kiện thì cần phải tuân thủ theo các quy định khác của pháp luật (quy định của Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 quy định chi tiết luật thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện). Ngoài ra, Luật kinh doanh bảo hiểm còn cho phép cá nhân làm đại lý thương mại, đây là một điểm mới hoàn toàn với quan niệm về đại lý thương mại trước đây khi giới hạn cho đại lý thương mại chỉ là thương nhân.

Thứ tư, quan hệ đại lý thương mại phải được xác lập bằng hợp đồng và phải được giao kết bằng văn bản hoặc hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương. Hợp đồng đại lý được giao kết giữa thương nhân đại lý và thương nhân làm đại lý.

         2. Các hình thức đại lý 

Đại lý thương mại có thể được thực hiện dưới nhiều các hình thức khác nhau. Và ở mỗi hình thức lạ có những đặc thù riêng, đem lại tác dụng khác nhau đối với các bên khi tham gia vào hoạt động trung gian thương mại.

        Hình thức đại lý là cách thức mà các bên tham gia quan hệ đại lý lựa chọn để thực hiện hợp đồng đại lý. Với mỗi hình thức đại lý sẽ ảnh hưởng đến trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các chủ thể một cách khác nhau. Dựa vào hình thức của đại lý có thể xác định được các quyền và nghĩa vụ của các bên khi tham gia vào quan hệ đại lý thương mại. Theo Điều 169 Luật Thương mại năm 2005 thì đại lý thương mại gồm có các hình thức: Đại lý bao tiêu, Đại lý độc quyền, Tổng đại lý mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và Các hình thức đại lý khác mà các bên đã thỏa thuận.

Đại lý bao tiêu: là hình thức đại lý mà bên đại lý thực hiện việc mua, bán trọn vẹn một khối lượng hàng hóa hoặc cung ứng đầy đủ một dịch vụ cho bên giao đại lý. Trong hình thức đại lý này, bên giao đại lý ấn định giá giao đại lý, bên đại lý quyết định giá bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng, do đó, thù lao mà bên đại lý được hưởng là mức chênh lệch giữa giá mua, giá bán thực tế so với giá mua, giá bán do bên giao đại lý quyết định. Hình thức này mở rộng quyền cho đại lý bán lẻ, nhưng cũng buộc bên đại lý phải bán hết số hàng hóa mà mình đã nhận, nghĩa vụ này quy đinh định chặt chẽ buộc bên đại lý phải bán hết một số hàng nhất định. Hình thức đại lý này thích hợp đối với những hợp đồng ngắn hạn, những hoạt động theo mùa vụ như nông sản ở thời điểm vụ thu hoạch.

Đại lý độc quyền: là hình thức đại lý mà tại một khu vực địa lý nhất định bên giao đại lý chỉ giao cho một đại lý mua bán hoặc một số mặt hàng hoặc cung ứng một số loại dịch vụ nhất định. Hình thức đại lý độc quyền xác định rõ phạm vi lãnh thổ mà tại đó bên giao đai lý chỉ giao cho một đại lý duy nhất thực hiện việc mua bán một số loại hàng hoá hoặc cung ứng một loại dịch vụ nào đó. Hình thức đại lý này tạo nên một phạm vi về địa bàn hoạt động và không bị các đại lý khác cạnh tranh về mặt hàng, tạo điều kiện cho bên lại lý thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa một cách dễ dàng hơn.

Tổng đại lý mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ: là hình thức đại lý mà bên đại lý tổ chức một hệ thống đại lý trực thuộc để thực hiện việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho bên giao đại lý. Tổng đại lý là đối tác trực tiếp của bên giao đại lý. Tổng đại lý đại diện cho hệ thống đại lý trực thuộc. Các đại lý trực thuộc hoạt động dưới sự quản lý của tổng đại lý và với danh nghĩa của tổng đại lý. Hình thức này giúp các bên giao dịch giảm bớt số lượng đầu mối phải quản lý, nhưng vẫn có thể mở rộng được mạng lưới bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ của mình trong một phạm vi rộng với số lượng lớn.

Các hình thức đại lý khác mà các bên đã thỏa thuận: Khi tham gia quan hệ đại lý pháp luật cho phép các bên có thể thỏa thuận các hình thức đại lý khác như: đại lý hoa hồng, đại lý bảo đảm thanh toán…Luật Thương mại 2005 tôn trọng sự thỏa thuận của các bên, cho phép các bên mở rộng các hình thức đại lý thương mại đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các thương nhân trong hoạt động kinh doanh của mình. Giúp cho họ tìm ra các hình thức phù hợp với việc kinh doanh của mình mà không bị quá gò bó trong các loại hình cố định và hạn hẹp như vậy.

Công ty Luật TNHH Hồng Thái và đồng nghiệp xin hân hạnh được mang đến cho quý khách hàng những dịch vụ tư vấn tốt nhất về các lĩnh vực như:
Tư vấn pháp luật dân sự, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến các giao dịch dân sự;
 
+   Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến các giao dịch và nghĩa vụ dân sự như: cầm cố, thế chấp, đặt cọc, bảo lãnh…;
 
+   Tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến hợp đồng mua bán, tặng, cho, vay mượn tài sản;
 
+   Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến hợp đồng thuê, thuê khoán tài sản và các quy định pháp luật liên quan;
 
+   Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến hợp đồng dịch vụ, hợp đồng vận chuyển hàng hóa, hợp đồng gia công, hợp đồng bảo hiểm và các quy định pháp luật liên quan;
 
+   Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền và các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề ủy quyền.
 
+   Tư vấn, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến thừa kế như: tư vấn, hỗ trợ pháp lý về thừa kế cho người để lại thừa kế, người thừa kế; soạn thảo di chúc và các văn bản khác; tư vấn, hỗ trợ pháp lý các vấn đề thừa kế khác có liên quan;
 
+   Tư vấn, hỗ trợ pháp lý liên quan đến các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.
Xin vui lòng liên hệ: 097 693 3335 để công ty chúng tôi có thể tư vấn cho quý khách.

Trân trọng!
 (K.linh)

Mời bạn đánh giá bài viết này!
Đặt câu hỏi
Báo giá vụ việc
Đặt lịch hẹn
Có thể bạn quan tâm?
Cho thuê & Bán doanh nghiệp tư nhân
09:10 | 01/12/2022
Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn có quyền cho thuê/bán doanh nghiệp của mình, tuy nhiên vẫn phải tuân thủ một số quy định pháp luật nhất định. ...
Thuế thu nhập doanh nghiệp
10:53 | 28/11/2022
Thuế thu nhập doanh nghiệp là một trong các loại thuế bắt buộc doanh nghiệp phải đóng hàng năm. Vậy công thức tính thuế TNDN được xác định như thế nào, doanh nghiệp cần nộp thuế TNDN ở đâu? Mời bạn đọc cùng Luật Hồng Thái tìm hiểu.
Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có cần công chứng không? Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần?
11:31 | 22/11/2022
Câu hỏi: Đối với hợp đồng mua bán cổ phần, tôi cần sang nhượng lại cổ phần của tôi cho đối tác, thế thì hợp đồng chuyển nhượng này có cần phải ra công chứng không? Cảm ơn Luật sư!
Thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
10:48 | 12/11/2022
Công ty Luật Hồng Thái hỗ trợ tư vấn trình tự thủ tục cấp mới, xin cấp lại, sửa đổi bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh nhanh nhất, tốt nhất đem lại sự hài lòng nhất cho quý khách hàng.
Doanh nghiệp có thể thành lập trung tâm hỗ trợ việc làm không? Điều kiện để doanh nghiệp thành lập trung tâm hỗ trợ việc làm là gì?
05:14 | 03/11/2022
Thông thường, các trung tâm dịch vụ hỗ trợ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước thành lập, vậy doanh nghiệp có thể mở trung tâm dịch vụ hỗ trợ việc làm hay không? Cần điều kiện gì để thành lập trung tâm?
Phương thức thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp
11:01 | 01/11/2022
Khi cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp sẽ cần phải thanh toán một, một số phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Vậy quy trình, phương thức, thời điểm thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp như thế nào, mời bạn đọc cùng Luật Hồng Thái tìm hiểu.
Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
09:58 | 29/10/2022
Điều kiện để được cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là gì? Mời bạn đọc cùng Luật Hồng Thái tìm hiểu:
Thông báo tạm ngừng kinh doanh của Hộ kinh doanh
11:29 | 28/10/2022
Khi tạm ngừng kinh doanh, có phải trong tất cả mọi trường hợp, hộ kinh doanh đều phải thông báo tạm ngừng? Thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh như thế nào? Nếu không thông báo thì có bị phạt vi phạm hành chính hay không?
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
11:09 | 24/10/2022
Trên thực tế, có nhiều lý do để một hộ kinh doanh chấm dứt hoạt động. Tuy nhiên, muốn chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh cần thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật, nếu không sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.
Thủ tục thông báo hoạt động trở lại của doanh nghiệp?
03:45 | 22/10/2022
Tìm kiếm
VD: đơn ly hôn ly hôn đơn phương tư vấn luật tư vấn pháp luật đơn khởi kiện công ty luật luật sư tư vấn
ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP
Trụ sở chính: 38-LK9, Tổng Cục 5, Tân Triều, Hà Nội (Cuối đường Chiến Thắng)
Địa chỉ chi nhánh: Số 26 Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
PNV – Địa chỉ: VP6 Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
Email: luathongthai38@gmail.com/phongdoanhnghiep.hilap@gmail.com
Hotline: 0962.893.900 / 0912.762.891
Đơn vị liên kết:
- Viện Kinh tế Công nghệ Việt nam
- Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất Nhập khẩu HILAP
Tin nhiều người đọc
Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán theo quy định hiện hành
[Luật Hồng Thái] Dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp năm 2021
Những lưu ý khi sử dụng lao động nước ngoài mới nhất
Giá tính lệ phí trước bạ theo quy định mới nhát áp dụng từ 01/3/2022
Nghị định số 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ (có hiệu lực từ ngày 01/3/2022)
Thay đổi trưởng văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - thủ tục 2021
Những chính sách mới về quyền của người lao động theo Bộ luật lao động 2019
Chỉ dẫn địa lý – Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý
CÔNG BỐ MỸ PHẨM NHẬP KHẨU VỀ VIỆT NAM THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT
TÁC PHẨM PHÁI SINH TRONG LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Thống kê truy cập
Đang online : 313   Đã truy cập : 2,226,304
Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved
Design and support by THANHNAM SOFTWARE