Hotline: 0962.893.900
CÔNG TY LUẬT TNHH HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP (HILAP LAWFIRM)
DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP – TẬN TÂM * CHUYÊN NGHIỆP * UY TÍN
HOTLINE: 0962.893.900 - 0912.762.891

Cơ cấu tổ chức và cơ chế quản lý HTX, liên hiệp HTX và vấn đề phân phối thu nhập và tài sản không chia của HTX, liên hiệp HTX trong Luật hiện hành khác gì với Luật cũ

(Số lần đọc 605)

1.  Về cơ cấu tổ chức và cơ chế quản lý HTX, liên hiệp HTX

Thứ nhất, về mô hình quản trị, Luật HTX năm 2012 quy định mô hình quản trị trong HTX là mô hình đơn nhất, không có sự phân biệt tùy theo trường hợp giữa quản trị và điều hành như trong Luật HTX năm 2003 (Điều 27 và Điều 28 Luật HTX 2003).

Cơ cấu tổ chức quản lý bao gồm: Đại hội thành viên, hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc) và ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên. Luật HTX năm 2012 sử dụng khái niệm “Hội đồng quản trị” thay khái niệm “Ban quản trị”; “Chủ tịch hội đồng quản trị” thay khái niệm “Trường ban quản trị”; khái niệm “Giám đốc” thay cho “Chủ nhiệm”; ngoài khái niệm “Ban kiểm soát”, bổ sung thêm khái niệm “kiểm soát viên”.

Tên gọi của các cơ quan quản lý điều hành trong HTX, liên hiệp HTX đã thay đổi, các tên gọi được thay thế giống như các cơ quan trong cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014. Có ý kiến cho rằng, việc quy định như vậy dẫn đến việc HTX ngày càng gần hơn với doanh nghiệp, trong khi ở phần khái niệm đã cố gắng phân tách hai loại hình này nhưng đến quy định này thì trở nên mâu thuẫn. Tuy nhiên, việc quy định tên gọi không thực sự có thể ảnh hưởng tới sự thay đổi trong các quy định về quản trị HTX, liên hiệp HTX. Sự khác nhau giữa HTX và doanh nghiệp không phải là ở cách gọi các cơ quan trong bộ máy tổ chức mà thể hiện qua các quy định mang tính chất đặc thù về bản chất của HTX. Sự thay đổi về cách gọi có ý nghĩa phân biệt giữa HTX kiểu mới và HTX thời bao cấp, cũng như làm thay đổi cách suy nghĩ về sự can thiệp của Nhà nước vào HTX của một số cá nhân.

Thứ hai, về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các chức danh quản lý

Các quy định tại Điều 32, 36, 37 làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các chức danh quản lý là chủ sở hữu, người điều hành HTX, liên hiệp HTX. Quy định rạch ròi như vậy nhằm tách bạch các chức năng quản lý chủ sở hữu và chức năng điều hành, tránh chồng chéo và nguy cơ lạm quyền trong quản lý, điều hành HTX, liên hiệp HTX.

Ngoài ra Luật còn quy định rõ hơn về quyền và trách nhiệm của cán bộ quản lý HTX, liên hiệp HTX, buộc cán bộ phải gắn bó, tận tâm, năng động trong tổ chức, quản lý và hoạt động của HTX, liên hiệp HTX (Điều 38, 39). Đối với quy định về người đại diện theo pháp luật của HTX chỉ là Chủ tịch Hội đồng quản trị thay vì trước đây có thể là Chủ nhiệm hoặc Trưởng ban quản trị tùy thuộc từng mô hình. Việc quy định như vậy tỏ ra khá cứng nhắc, làm cho vai trò của Giám đốc, Tổng giám đốc trong HTX bị mờ nhạt.

12304376_510080729162765_1262066674393027523_o.jpg

Tư vấn pháp luật 1900.6248

2.      Về vấn đề phân phối thu nhập và tài sản không chia của HTX, liên hiệp HTX

Thứ nhất, vấn đề phân phối thu nhập được quy định tại khoản 3 Điều 46 Luật HTX 2012. Luật không quy định “mọi người như nhau” theo mô hình tập thể hóa, cũng không phải “mỗi người theo mức độ sở hữu vốn” theo mô hình tư bản, và cũng không quy định “mỗi người theo nhu cầu riêng” theo mô hình hiệp hội thiện nguyện; mà Luật quy định là “mỗi người theo mức độ sử dụng dịch vụ của HTX”. Quy định mới này phù hợp với bản chất của HTX, là yếu tố gắn kết thành viên với HTX, đồng thời các thành viên cũng được hưởng lợi ích trực tiếp từ HTX, thể hiện bản chất nhân văn và mang đậm bản sắc riêng biệt chỉ HTX mới có.

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 37 Luật HTX năm 2003 thì chế độ phân phối lại đề cao tính đối vốn, khuyến khích các xã viên góp vốn nhiều mà quên đi tính đối nhân trong HTX. Từ đó không khuyến khích người lao động hăng hái, tích cực làm việc, xã viên thiếu gắn bó với HTX. Việc phân phối sản phẩm được thực hiện trên nguyên tắc công bằng, cùng có lợi, vừa theo lao động, theo mức độ tham gia dịch vụ, vừa theo vốn góp. Xã viên ngoài tiền công được nhận theo số lượng và chất lượng lao động, còn được nhận lãi chia mức độ tham gia dịch vụ và theo vốn góp. Lợi nhuận và mức độ tham gia dịch vụ càng nhiều, vốn góp càng cao thì thu nhập càng cao. Quy định này không những khuyến khích người lao động hăng say làm việc, kết hợp lợi ích cá nhân với tập thể mà còn định hướng cho HTX hoạt động đúng với bản chất, tăng cường tính công bằng, quan hệ kinh tế giữa HTX và các thành viên.

Thứ hai, về tài sản không chia của HTX, đây là điểm riêng biệt mà chỉ HTX mới có. Tài sản không chia đã được quy định tại Điều 35 và Điều 36 Luật HTX năm 2003 và khoản 2 Điều 18 Nghị định số 117/2004/NĐ-CP nhưng chưa quy định rõ tài sản chung không chia với sở hữu chung tập thể.

Luật HTX năm 2012 đã quy định rõ hơn về vấn đề này tại khoản 2 Điều 48: “Tài sản không chia của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bao gồm: Quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất; Khoản trợ cấp, hỗ trợ không hoàn lại của Nhà nước; khoản được tặng, chữ theo thỏa thuận là tài sản không chia; Phần trích lại từ quỹ đầu tư phát triển hằng năm được đại hội thành viên quyết định đưa vào tài sản không chia; Vốn, tài sản khác được điều lệ quy định là tài sản không chia.”

Luật còn có quy định mới đối với HTX, liên hiệp HTX khi bị chia tách, sáp nhập, hợp nhất tại khoản 4 Điều 52 và Điều 53: Tài sản không chia của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị chia, tách được chuyển thành tài sản không chia của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất theo phương án do đại hội thành viên quyết định. Quy định như vậy nhằm tránh tình trạng lợi dụng việc tổ chức lại HTX, liên hiệp HTX để chuyển tài sản không chia thành tài sản được chia.

Việc duy trì tài sản không chia trong các trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất HTX, liên hiệp HTX là điều kiện cần thiết cho sự tồn tại liên tục của HTX, liên hiệp HTX; ngăn ngừa các hành vi mua bán, chuyển nhượng HTX, liên hiệp HTX. Hơn nữa, tài sản không chia là một trong những nguồn lực quan trọng để HTX, liên hiệp HTX khai thác, sử dụng, tích lũy để tái đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Những tài sản này có thể được hình thành từ công trợ của nhà nước, sự trợ giúp của các tổ chức, cá nhân, sự đóng góp của nhiều thế hệ thành viên HTX, liên hiệp HTX, tài sản này được giao cho tổ chức, cá nhân sử dụng cho mục đích phát triển phong trào  HTX, liên hiệp HTX hoặc phúc lợi cộng đồng, vì vậy không thể chia được cho các thành viên khi giải thể.

 CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP TRÂN TRỌNG!

Để có ý kiến tư vấn cụ thể và chính xác hơn, quý khách vui lòng liên hệ với các luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006248 hoặc email: luathongthai@gmail.com

Địa chỉ: LK 9-38 Tổng cục 5, Tân Triều, Hà Nội (cuối đường Chiến Thắng, Thanh Xuân)


Có thể bạn quan tâm:


Quyền thành lập, quản lý, góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp (12:10 | 25/03/2018)
Luật Doanh nghiệp 2014 ra đời đã mở rộng nhiều cơ hội kinh doanh cho các chủ thể, đáp ứng yêu cầu...
Hướng dẫn đặt biển hiệu công ty đúng luật (10:49 | 24/03/2018)
Muốn mở tiệm bán thuốc thì cần những điều kiện gì? (06:09 | 22/03/2018)
Xin giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kế toán (12:18 | 17/03/2018)

Xin giấy phép đủ điều kiện an ninh trật tự cho công ty bảo vệ (04:26 | 07/03/2018)
Doanh nghiệp bắt buộc phải lưu trữ (04:07 | 05/03/2018)
Hướng dẫn thành lập doanh nghiệp năm 2018 (10:28 | 24/02/2018)

Mời bạn đánh giá bài viết này!
Đặt câu hỏi
Báo giá vụ việc
Đặt lịch hẹn
Có thể bạn quan tâm?
Quy định góp vốn bằng thương hiệu, góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ?
12:34 | 14/06/2019
Quy định mới nhất về việc ghi nhãn phụ, sử dụng nhãn phụ thứ hai?
11:47 | 14/06/2019
Hướng dẫn cách đặt tên công ty bằng Tiếng Anh - tra tên bằng Tiếng Anh
10:55 | 13/06/2019
Thủ tục đăng ký chữ ký số doanh nghiệp theo quy định mới nhất năm 2019?
04:52 | 12/06/2019
Quy định về treo biển hiệu, biển quảng cáo của doanh nghiệp?
06:04 | 10/06/2019
Kinh doanh nhỏ lẻ có cần thiết phải đăng ký kinh doanh và khai báo thuế không?
10:58 | 08/06/2019
Điều kiện thành lập địa điểm kinh doanh năm 2019?
01:32 | 07/06/2019
Góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào công ty thì cần phải thực hiện những thủ tục gì?
11:18 | 06/06/2019
Quy định về sổ cổ động trong công ty cổ phần ?
07:02 | 05/06/2019
Có được chuyển nhượng chi nhánh của công ty cho người khác?
10:28 | 04/06/2019
Tìm kiếm
VD: đơn ly hôn ly hôn đơn phương tư vấn luật tư vấn pháp luật đơn khởi kiện công ty luật luật sư tư vấn
ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP
Trụ sở chính: 38-LK9, Tổng Cục 5, Tân Triều, Hà Nội (Cuối đường Chiến Thắng)
Địa chỉ chi nhánh: Số 26 Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
PNV – Địa chỉ: VP6 Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
Email: luathongthai38@gmail.com/phongdoanhnghiep.hilap@gmail.com
Hotline: 0962.893.900 / 0912.762.891
Đơn vị liên kết:
- Viện Kinh tế Công nghệ Việt nam
- Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất Nhập khẩu HILAP
Tin nhiều người đọc
ThS. LS Nguyễn Thị Hồng Liên - Nữ luật sư tài ba, nhiệt huyết
Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán theo quy định hiện hành
Một doanh nghiệp có thể thành lập tối đa bao nhiêu chi nhánh?
Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên theo quy định pháp luật hiện hành
Chuyển nhượng cổ phần lỗ có phải nộp thuế TNCN hay không?
NGHỊ ĐỊNH 70/2023/NĐ-CP THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
Kinh doanh quán nhậu có phải đăng ký kinh doanh hay không?
Hướng dẫn doanh nghiệp hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Văn bản, giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật theo Nghị định 70/2023/NĐ-CP
[Mới] Vợ chồng có thể đồng thời là thành viên của Hội đồng thành viên trong Công ty TNHH 2TV trở lên?

Thống kê truy cập
Đang online : 141   Đã truy cập : 3,498,627
Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved
Design and support by THANHNAM SOFTWARE