CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP: Chuyên tư vấn thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, in hóa đơn,
uy tín, trách nhiệm với đội ngũ nhân viên chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm...giá rẻ nhất Hà Nội!!! Xem thêm tại FACEBOOK LUẬT HỒNG THÁI

Doanh nghiệp có dưới 10 lao động thì được hưởng những ưu đãi gì?


 Hiện nay, loại hình doanh nghiệp nhỏ với quy mô dưới 10 lao động rất phổ biến tại Việt Nam. Vậy doanh nghiệp dưới 10 lao động được hưởng những ưu tiên gì?

Căn cứ pháp lý:

Bộ Luật Lao động 2012;

Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động.

Nghị định 149/2018/NĐ-CP hướng dẫn khoản 3 Điều 63 Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2017.

Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về tiền lương

Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền lương.

Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

hilap

Về việc đăng ký nội quy lao động

Điều 119 Bộ luật Lao động năm 2012 có quy định: “Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản”.

Điều 10 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH cũng quy định như sau: “ Người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 người lao động không phải đăng ký nội quy lao động; trường hợp ban hành nội quy lao động bằng văn bản thì hiệu lực của nội quy lao động do người sử dụng lao động quyết định trong nội quy lao động; trường hợp không ban hành nội quy lao động bằng văn bản thì người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận nội dung kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất và ghi trong hợp đồng lao động để thực hiện”.

Có nghĩa là Doanh nghiệp có dưới 10 người lao động tại tổ chức của mình không cần đăng ký nội quy lao động bằng văn bản, doanh nghiệp và người lao động tự thỏa thuận nội quy lao động, trách nhiệm về vật chất và ghi trong hợp đồng lao động.

Về việc tổ chức hội nghị người lao động

Điều 14 Nghị định 149/2018/NĐ-CP quy định: “ người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 người lao động được miễn trừ tổ chức hội nghị người lao động theo quy định tại Điều 9 và ban hành Quy chế dân chủ  ở cơ sở tại nơi làm việc bằng văn bản theo quy định tại Điều 11 của Nghị định này”.

Tức là, Doanh nghiệp có dưới 10 người lao động được miễn tổ chức hội nghị người lao động.

Về thủ tục về thuế và kế toán

Điều 10 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 có quy định như sau:

“1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được áp dụng có thời hạn mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường áp dụng cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp siêu nhỏ được áp dụng các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán đơn giản theo quy định của pháp luật về thuế, kế toán.”

luật hồng thái

Thế nào là doanh nghiệp nhỏ và vừa?

Doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa, có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và đáp ứng một trong hai tiêu chí sau đây:

Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng

Tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng.

Như vậy, doanh nghiệp có dưới 10 người lao động được áp các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán đơn giản.

Về thủ tục gửi thanh lương, bảng lương và định mức lao động

Doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức xây dựng hoặc rà soát sửa đổi bổ sung thang lương, bảng lương, định mức lao động và gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để theo dõi, kiểm tra theo quy định tại Nghị định này. Trường hợp doanh nghiệp có nhiều đơn vị, chi nhánh hoạt động ở các địa bàn khác nhau thì sau khi xây dựng, quyết định thang lương, bảng lương và định mức lao động, doanh nghiệp gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt đơn vị, chi nhánh của doanh nghiệp để theo dõi, kiểm tra.

Tuy nhiên, Nghị định 121/2018/NĐ-CP có bổ sung nội dung như sau: “Đối với doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sơ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.”

Có nghĩa là Doanh nghiệp có dưới 10 người lao động không cần gửi thang lương bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động.

Kết luận: Doanh nghiệp có dưới 10 lao động được hưởng 4 ưu tiên như sau:

1.Không cần đăng ký nội quy lao động bằng văn bản

2.Miễn tổ chức hội nghị người lao động.

3.Được áp các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán đơn giản.

4.Không cần gửi thanh lương, bảng lương, định mức lao động

thành lập doanh nghiệp

CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP

N.H

Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa (nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)(02:56 | 30/07/2019)
Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa (nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động...
Điều kiện để kinh doanh dịch vụ tư vấn du học năm 2019? (11:54 | 25/07/2019)
Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty? (10:46 | 22/07/2019)
Vốn của công ty TNHH cần bao nhiêu thì đủ? (03:54 | 24/07/2019)
Thủ tục giải thể công ty (05:53 | 23/07/2019)
Thành lập công ty con của công ty Cổ phần? (01:06 | 23/07/2019)
Điều kiện hoạt động kinh doanh logistic năm 2019? (10:55 | 23/07/2019)
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công Thương(03:38 | 19/07/2019)
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền cấp...
Nên để vốn điều lệ là bao nhiêu thì công ty được lợi hơn? (12:14 | 10/07/2019)
Quy định về cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện? (11:24 | 05/07/2019)

Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Fax
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn

Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved -  Design and support by THANHNAM SOFTWARE