CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP: Chuyên tư vấn thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, in hóa đơn,
uy tín, trách nhiệm với đội ngũ nhân viên chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm...giá rẻ nhất Hà Nội!!! Xem thêm tại FACEBOOK LUẬT HỒNG THÁI

Thực hiện quy định về đào tạo nghề trong doanh nghiệp


Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề của người lao động được pháp luật quy định là một trách nhiệm của người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động phải xây dựng kế hoạch hằng năm và dành kinh phí cho việc đào tạo và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động đang làm việc cho mình; đào tạo cho người lao động trước khi chuyển làm nghề khác cho mình (Điều 60 Bộ luật Lao động năm 2012). Đồng thời, người sử dụng lao động phải báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh trong báo cáo hằng năm về lao động. Việc dành kinh phí, lập kế hoạch, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề cho người lao động đang có quan hệ lao động có thể làm tăng thêm chi phí sản xuất của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên, việc nâng cao trình độ, tay nghề sẽ giúp người lao động thực hiện các công việc thành thạo hơn, hiệu suất lao động cao hơn, từ đó góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước cũng là trách nhiệm của doanh nghiệp mà pháp chế doanh nghiệp phải chú ý để đảm bảo doanh nghiệp thực hiện đúng pháp luật.

tư vấn pháp luật lao độngTƯ VẤN MIỄN PHÍ 19006248


Mặt khác, trường hợp người sử dụng lao động tuyển người vào học nghề, tập nghề để làm việc cho mình, thì không phải đăng ký hoạt động dạy nghề và không được thu học phí.. Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 quy định “Người sử dụng lao động có trách nhiệm trả tiền lương, tiền công cho người học, nhà giáo trực tiếp hoặc tham gia lao động làm ra sản phẩm hợp quy cách trong thời gian đào tạo, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp theo mức do các bên thỏa thuận”. Như vậy, trong thời gian học nghề, tập nghề, nếu người học nghề, tập nghề trực tiếp hoặc tham gia lao động làm ra sản phẩm hợp quy cách, thì được người sử dụng lao động phải trả lương theo mức do hai bên thoả thuận.

Chú ý, thời điểm doanh nghiệp chính thức bắt đầu đào tạo nghề cho người lao động để làm việc cho mình được đánh dấu bằng hợp đồng đào tạo nghề. Hết thời hạn học nghề, tập nghề, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động khi đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Với thực tế hiện nay khi tình trạng doanh nghiệp vi phạm quy định về đào tạo nghề vẫn còn tồn tại (như thu phí đào tạo nghề của người lao động mà mình đào tạo để làm việc tại doanh nghiệp, hay không trả tiền công cho người lao động trong thời gian học nghề có tạo ra sản phẩm,…), thì vai trò của ban pháp chế doanh nghiệp- những người hiếu biết pháp luật- là quan trọng để giúp doanh nghiệp không vi phạm pháp luật.

Phạm Trang

Thông tin chi tiết liên hệ Tổng đài 19006248.

Sử dụng dịch vụ: 0962893900

Trân trọng!

Bài viết liên quan:Các mức thuế suất thuế GTGT (05:49 | 22/01/2019)
Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT (02:29 | 22/01/2019)
Phạm vi áp dụng của thuế GTGT (10:08 | 22/01/2019)
Những nét nổi bật nhất của báo cáo tài chính (08:56 | 21/01/2019)

 


Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Fax
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn

Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved -  Design and support by THANHNAM SOFTWARE