CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP: Chuyên tư vấn thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, in hóa đơn,
uy tín, trách nhiệm với đội ngũ nhân viên chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm...giá rẻ nhất Hà Nội!!! Xem thêm tại FACEBOOK LUẬT HỒNG THÁI

Cách soạn thảo bản điều lệ cho doanh nghiệp


Điều lệ là một văn bản nội bộ quan trọng của doanh nghiệp, được xem là "bản tuyên ngôn độc lập" hay "Hiến pháp của doanh nghiệp". Điều lệ là văn bản đầu tiên của doanh nghiệp, trước khi doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận hoạt động, cấp mã số thuế để đi vào hoạt động, chủ doanh nghiệp tư  nhân, chủ sở hữu công ty TNHH, các thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, các thành viên hợp danh của công ty hợp danh, cổ đông của công ty cổ phần ký vào điều lệ để đưa ra những ràng buộc về điều hành, quản lý doanh nghiệp.
11882845_483657991805039_2398205435660011061_o.jpg
Điều lệ của doanh nghiệp do luật sư của công ty soạn thảo, bao gồm những điều khoản cơ bản, chi tiết, ngoài những điều khoản khác do doanh nghiệp chủ động điều chỉnh theo tình hình hoạt động của công ty thì Điều 25 Luật doah nghiệp 2014 quy định Điều lệ công ty bắt buộc phải có những điều khoản sau:

" Điều 25. Điều lệ công ty

1. Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động.

Điều lệ công ty có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;

d) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần từng loại của cổ đông sáng lập;

đ) Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;

e) Cơ cấu tổ chức quản lý;

g) Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần;

h) Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

i) Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên;

k) Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;

l) Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;

m) Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;

n) Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

2. Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp phải có họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

a) Các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

b) Chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

c) Thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

d) Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức đối với công ty cổ phần.

3. Điều lệ được sửa đổi, bổ sung phải có họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

a) Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh;

b) Chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

c) Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần."

Với nhiều  năm kinh nghiệp trong hoạt đọng tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn pháp lý thường xuyên cho khách hàng cho thấy, Điều lệ càng được soạn thảo càng chi tiết càng đảm bảo cho doanh nghiệp và ban quản trị điều hành hoạt động được tốt hơn. Mục tiêu cơ bả của điều lệ là giải quyết các vấn đề quản trị, điều hành và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nguyên tắc chính trong khi thực hiện các vấn đề quan trọng và trọng đại của doanh nghiệp. Việc điều chỉnh chi tiết điều lệ có thể được điểu chỉnh ở các văn bản sự vụ khác của doanh nghiệp ví dụ như Quy chế lao động, quy chế lương thưởng, các nghị quyết, quyết định trong các thời kỳ của doanh nghiệp.

Để được tư vấn soạn thảo Điều lệ của Doanh nghiệp, Quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tại Trụ sở Công ty Luật Hồng Thái hoặc Hotline 19006248 (Phím 3)

SĐT di động: 0962893900.


Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006248 hoặc E-mail: luathongthai@gmail.com.

Trụ sở chính: LK9-38 Tổng cục 5, Tân Triều, Hà Nội (cuối đường Chiến Thắng, Thanh Xuân).

Chi nhánh: 134 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà NộiGửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Fax
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn

Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved -  Design and support by THANHNAM SOFTWARE