Hotline: 0962.893.900
CÔNG TY LUẬT TNHH HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP (HILAP LAWFIRM)
DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP – TẬN TÂM * CHUYÊN NGHIỆP * UY TÍN
HOTLINE: 0962.893.900 - 0912.762.891

Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

(Số lần đọc 283)

CÔNG TY CỔ PHẦN ....
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

 

..., ngày 10  tháng 08 năm 2017

 

PHƯƠNG ÁN

 PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

 

          Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

          Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 14/11/2010 sửa đổi, bổ sung mộ số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

          Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.

          Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần....

          Căn cứ vào nhu cầu thực tế về vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Công ty chào bán cổ phần nhằm mục đích tăng vốn điều lệ để đầu tư cho hoạt động kinh doanh. Cụ thể:

- Sửa chữa, nâng cấp cơ sở, trang thiết bị dạy học tại trường ...

- Mở thêm địa điểm kinh doanh, chuyên kinh doanh các trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy; thiết bị chống trộm, camera...

- Mở thêm địa điểm kinh doanh, chuyên kinh doanh máy photocopy, máy in, máy fax, két sắt, máy đếm tiền...

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty từ 5.000 tỷ đồng lên 15.368.000.000đ. Phương án phát hành cụ thể như sau:

1. Thời điểm, đối tượng, số lượng, giá phát hành

Việc phát hành thêm cổ phiếu của Công ty dự kiến tiến hành trong tháng 8 và tháng 9/2017, các thông tin chi tiết của đợt phát hành như sau:

+ Vốn điều lệ hiện tại:              5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng).

+ Số cổ phần đang lưu hành:   50.000  cổ phần.

+ Công ty dự kiến sẽ thực hiện phát hành thêm: 10.638 cổ phần.

+ Số cổ phần sau khi phát hành dự kiến: 15.638 cổ phần.

+ Loại cổ phần: cổ phần phổ thông

+ Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/cổ phần.

+ Vốn điều lệ sau khi phát hành: 15.638.000.000 đồng (Mười năm tỷ sáu trăm ba mươi tám triệu đồng chẵn./.)

Đối tượng phát hành:

1. Chào bán cho các cổ đông hiện hữu trong công ty theo phương thức thực hiện quyền mua

2. Nếu các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết thì công ty sẽ chào bán cổ phần cho các cổ đông riêng lẻ khác. Mệnh giá mỗi cổ phần chào bán cho các cổ đông riêng lẻ là 100.000 VNĐ/ cổ phần phổ thông.

Thời gian thực hiện

+ Đăng ký mua cổ phần: từ ngày 15/8/2017 đến 11/9/2017

+ Thanh toán mua cổ phẩn: từ ngày 18/8/2017 đến 12/9/2017

2. Phương thức phát hành

2.1. Phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.

Số lượng cổ phần                                                          cổ phần

Mệnh giá:                                              100.000 đồng/cổ phần.

Giá phát hành cổ phần:                        100.000 đồng/cổ phần.

Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty

Phương thức phát hành: Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua.

Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phần có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình hoặc từ chối quyền mua. Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình cho một hoặc nhiều người khác theo giá thỏa thuận giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng. Và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).

2.2. Chào bán cổ phần cho các cổ đông riêng lẻ

Số lượng cổ phần                                                          cổ phần

Mệnh giá:                                             100.000 đồng/cổ phần.

Giá phát hành cổ phần:                        100.000 đồng/cổ phần.

Đối tượng phát hành:                                  Cổ đông riêng lẻ.

3. Thời hạn phát hành:

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ và các văn bản liên quan, Công ty sẽ tiến hành các bước sau để thực hiện việc tăng vốn:

1. Chuẩn bị hồ sơ phát hành

2. Thực hiện phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật.

3. Thời gian hoàn thành việc phát hành cổ phần trước ngày 20/9/2017.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN SAU KHI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

- Sau khi kết thúc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ trong năm 2017, Công ty thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ. Với số tiền huy động được từ việc phát hành thêm lần này, Công ty dự kiến sử dụng vốn thu được vào các mục đích mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

          IV. ỦY QUYỀN

          Hội Đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành nêu trên, đồng thời đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

          Lựa chọn và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện việc phát hành cổ phần.

          Thực hiện bán cổ phần cho các cổ đông trong công ty trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định của pháp luật, lập các thủ tục thanh toán mua cổ phần của cổ đông theo quy định.

          Sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần, Hội đồng quản trị phải báo cáo kết qỉa chào bán cổ phần cho Đại hội đồng cổ đông công ty và lập thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ của công ty, ghi nội dung sửa đổi, bổ sung về vốn điều lệ của công ty trong Điều lệ công ty theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!


        Trên đây là phần tư vấn của Công ty luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp  Mọi vướng mắc về phần tư vấn bạn vui lòng gọi đến số 1900.6248
         Luật sư tư vấn Luật Doanh nghiệp, gọi: 1900.6248
       Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006248 hoặc Email: luathongthai@gmail.com

CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP TRÂN TRỌNG!
 (Klinh)

Bài viết liên quan: 

Mời bạn đánh giá bài viết này!
Đặt câu hỏi
Báo giá vụ việc
Đặt lịch hẹn
Có thể bạn quan tâm?
Quy định góp vốn bằng thương hiệu, góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ?
12:34 | 14/06/2019
Quy định mới nhất về việc ghi nhãn phụ, sử dụng nhãn phụ thứ hai?
11:47 | 14/06/2019
Hướng dẫn cách đặt tên công ty bằng Tiếng Anh - tra tên bằng Tiếng Anh
10:55 | 13/06/2019
Thủ tục đăng ký chữ ký số doanh nghiệp theo quy định mới nhất năm 2019?
04:52 | 12/06/2019
Quy định về treo biển hiệu, biển quảng cáo của doanh nghiệp?
06:04 | 10/06/2019
Kinh doanh nhỏ lẻ có cần thiết phải đăng ký kinh doanh và khai báo thuế không?
10:58 | 08/06/2019
Điều kiện thành lập địa điểm kinh doanh năm 2019?
01:32 | 07/06/2019
Góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào công ty thì cần phải thực hiện những thủ tục gì?
11:18 | 06/06/2019
Quy định về sổ cổ động trong công ty cổ phần ?
07:02 | 05/06/2019
Có được chuyển nhượng chi nhánh của công ty cho người khác?
10:28 | 04/06/2019
Tìm kiếm
VD: đơn ly hôn ly hôn đơn phương tư vấn luật tư vấn pháp luật đơn khởi kiện công ty luật luật sư tư vấn
ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP
Trụ sở chính: 38-LK9, Tổng Cục 5, Tân Triều, Hà Nội (Cuối đường Chiến Thắng)
Địa chỉ chi nhánh: Số 26 Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
PNV – Địa chỉ: VP6 Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
Email: luathongthai38@gmail.com/phongdoanhnghiep.hilap@gmail.com
Hotline: 0962.893.900 / 0912.762.891
Đơn vị liên kết:
- Viện Kinh tế Công nghệ Việt nam
- Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất Nhập khẩu HILAP
Tin nhiều người đọc
ThS. LS Nguyễn Thị Hồng Liên - Nữ luật sư tài ba, nhiệt huyết
Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán theo quy định hiện hành
Một doanh nghiệp có thể thành lập tối đa bao nhiêu chi nhánh?
Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên theo quy định pháp luật hiện hành
Chuyển nhượng cổ phần lỗ có phải nộp thuế TNCN hay không?
NGHỊ ĐỊNH 70/2023/NĐ-CP THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
Kinh doanh quán nhậu có phải đăng ký kinh doanh hay không?
Hướng dẫn doanh nghiệp hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Văn bản, giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật theo Nghị định 70/2023/NĐ-CP
[Mới] Vợ chồng có thể đồng thời là thành viên của Hội đồng thành viên trong Công ty TNHH 2TV trở lên?

Thống kê truy cập
Đang online : 80   Đã truy cập : 3,423,301
Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved
Design and support by THANHNAM SOFTWARE