CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP: Chuyên tư vấn thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, in hóa đơn,
uy tín, trách nhiệm với đội ngũ nhân viên chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm...giá rẻ nhất Hà Nội!!! Xem thêm tại FACEBOOK LUẬT HỒNG THÁI

Thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh?

Hiện nay, danh mục ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp không còn được ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà thể hiện trên Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp chưa được cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể tham khảo và kiểm tra ngành nghề kinh doanh của đơn vị mình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh.
Tuy nhiên, không phải vì thế mà doanh nghiệp không phải đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh ngoài những ngành nghề đã đăng ký kinh doanh trước đây. Vậy làm thế nào để bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh?

Về vấn đề này Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và đồng nghiệp xin được phép giải đáp như sau:
Theo quy định tại Điều 32 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh khi doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng phạm vi hoạt động mà mình đã đăng ký trước đó, thay đổi ngành nghề kinh doanh vẫn phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh- Sở kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
trong vòng 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi về ngành nghề đăng lý kinh doanh người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp(tức doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh).
Hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh
- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
- Biên bản về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp( đối với công ty TNHH và công ty cổ phần) về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Giấy ủy quyền cho Công ty Luật thực hiện thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh
- Trong những năm gần đây, khi doanh nghiệp thực hiện bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp được quyền đăng ký bổ sung trước sau đó khi doanh nghiệp chính thức thực hiện đảm bảo các điều kiện kinh doanh hoặc xin giấy phép con liên quan đến điều kiện kinh doanh cụ thể. Đối với ngành nghề kinh doanh yêu cầu chứng chỉ hành nghề hoạt động kinh doanh phải đảm bảo trong quá trình hoạt động có đủ chứng chỉ hành nghề(nếu không là thành viên công ty cần lưu kèm bản hợp đồng lao động và quyết định bổ nhiệm chức danh tương ứng và hồ sơ nhân sự của người lao động theo quy định của pháp luật lao động).
- Đối với ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định doanh nghiệp phải đăng ký vốn điều lệ công ty bằng hoặc lớn hơn vốn pháp định cho lĩnh vực hoạt động có trong đăng ký kinh doanh. Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 doanh nghiệp không phải chứng minh vốn pháp định, vốn điều lệ đối với ngành nghề kinh doanh có vốn điều lệ về vốn khi thành lập công ty cũng như khi thay đổi , bổ sung ngành nghề kinh doanh;
Thời hạn hoàn thành thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh:
03-05 ngày làm việc kể từ ngày nộp  hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh- Sở kế hoạch và Đầu tư.
Lưu ý về việc áp mã ngành kinh tế Việt Nam trong hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh
- Đối với ngành nghề được quy định trong mã ngành kinh tế Việt Nam được quy định tại Quyết định 337?
/2007 và Quyết định 10/2007 khi bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp phải thực hiện áp dụng mã ngành nghề kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp theo mã ngành cấp 4;
- Đối với mã ngành thực hiện pháp luật chuyên ngành: doanh nghiệp ghi nhận ngành nghề theo văn bản pháp luật chuyên ngành và sau đó tìm tương ứng áp vào mã ngành cấp 4 trong hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh và được thực hiện mà không cần cung cấp chứng chỉ hành nghề tại thời điểm nộp hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.
Cung cấp nội dung thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Theo quy định Của Luật Doanh nghiệp 2014 thì trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục công bố công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
                                                  hilap-thaydoinoidungdkdn-01.jpg
                                                               Luật sư công ty Luật Hồng Thái
Trên đây là ý kiến tư vấn của Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006248.
Trân trọng.
Các dịch vụ thủ tục doanh nghiệp ở Luật Hồng Thái:
- Đăng ký thành lập doanh nghiệp;
- Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
- Tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp;
- Tái cơ cấu doanh nghiệp: Chia, tách, hợp nhất doanh nghiệp;
- Giải thể doanh nghiệp;

- Thu hồi nợ khó đòi.
 

Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Fax
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn

Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved -  Design and support by THANHNAM SOFTWARE