Hotline: 0962.893.900
CÔNG TY LUẬT TNHH HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP (HILAP LAWFIRM)
DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP – TẬN TÂM * CHUYÊN NGHIỆP * UY TÍN
HOTLINE: 0962.893.900 - 0912.762.891

Vai trò của thuế nhập khẩu theo pháp luật Việt Nam

(Số lần đọc 13)
THUẾ TỔNG ĐÀI.jpg
Ngày nay, do chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của các nước có xu hướng cắt giảm dần các mức thuế suất nhằm đáp ứng yêu cầu tự do thương mại hóa quốc tế nên có thể trong tương lai, ranh giới để phân biệt giữa thuế nhập khẩu và thuế nội địa sẽ trở nên mong manh khi mà tự do hóa thương mại đã trở thành xu hướng tất yếu và mang tính hiện thực trên toàn thế giới. Tuy nhiên trên cơ sở các quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016, ta thấy thuế nhập khẩu hiện nay vẫn có vai trò là công cụ để bảo hộ nền sản xuất trong nước và khuyến khích xuất khẩu; điều này được thể hiện ở những mặt sau:

1.      Đối tượng chịu thuế
    Theo quy định tại Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016 có nêu các đối tượng chịu thuế nhập khẩu bao gồm:
-          Hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam
-          Hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước
-          Hàng hóa nhập khẩu tại chỗ và hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối.
    Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016 quy định: “Khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm Điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu”. Quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu; hàng hóa được nhập từ khu phi thuế quan vào thị trường Việt Nam để tiêu dùng cũng ảnh hưởng lớn đến việc tiêu dùng các sản phẩm hàng hóa trong nước, đây cũng giống như việc nhập khẩu các hàng hóa từ nước ngoài qua cửa khẩu, biên giới để tiêu dùng trong nước. Như vậy, việc quy định hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước là đối tượng chịu thuế nhập khẩu là một cách để bảo hộ nền sản xuất trong nước giống như các đối tượng hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam để tiêu dùng trong nước trong trường hợp trên.

2.      Người nộp thuế
    Người nộp thuế nhập khẩu là chủ hàng hóa nhập khẩu, tổ chức nhận ủy thác nhập khẩu, người nhập cảnh có hàng hóa nhập khẩu, nhận hàng hóa qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam, người được ủy quyền, bảo lãnh và nộp thuế thay cho người nộp thuế, người có hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế nhưng sau đó có sự thay đổi và chuyển sang đối tượng chịu thuế theo quy định của pháp luật. Đặc biệt tại Khoản 5 Điều 3 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016 quy định: “Người thu mua, vận chuyển hàng hóa trong định mức miễn thuế của cư dân biên giới nhưng không sử dụng cho sản xuất, tiêu dùng mà đem bán tại thị trường trong nước và thương nhân nước ngoài được phép kinh doanh hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở chợ biên giới theo quy định của pháp luật”. Theo quy định này, với người thu mua, vận chuyển hàng hóa trong định mức miễn thuế của cư dân biên giới nếu họ dùng cho mục đích sản xuất, tiêu dùng của mình thì sẽ không phải nộp thuế nhập khẩu, tuy nhiên nếu họ sử dụng để đem bán tại thị trường trong nước, lúc này xuất hiện hành vi nhập khẩu để bán trong nước, ảnh hưởng tới thị trường tiêu thụ của nhà sản xuất hàng hóa đó trong nước, thì pháp luật quy định họ phải nộp thuế nhập khẩu. Qua đây một lần nữa cho thấy thuế nhập khẩu có vai trò là công cụ để bảo hộ nền sản xuất trong nước.

3.      Thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ
    Để đảm bảo sự tương thích giữa pháp luật Việt Nam với thông lệ và tập quán quốc tế về thuế quan và thương mại, đặc biệt trong việc bảo hộ nền sản xuất trong nước, pháp luật hiện hành của Việt Nam quy định việc áp dụng các biện pháp về thuế tự vệ, chống bán phá giá và chống trợ cấp.       
    Theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016 quy định:
     “Thuế chống bán phá giá là thuế nhập khẩu bổ sung được áp dụng trong trường hợp hàng hóa bán phá giá nhập khẩu vào Việt Nam gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước.
    Thuế chống trợ cấp là thuế nhập khẩu bổ sung được áp dụng trong trường hợp hàng hóa được trợ cấp nhập khẩu vào Việt Nam gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước.
    Thuế tự vệ là thuế nhập khẩu bổ sung được áp dụng trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa quá mức vào Việt Nam gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước”.
    Tăng mức thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu quá mức vào Việt Nam theo quy định của pháp luật về thuế tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam. Biện pháp này thường được gọi là thuế tự vệ, nhằm bảo hộ cho các hàng hóa trong nước do bị cạnh tranh không chính đáng bởi hàng hóa cùng loại của nước ngoài được nhập khẩu quá mức vào Việt Nam.
   Áp dụng mức thuế chống bán phá giá đối với hàng nhập khẩu vào Việt Nam với giá quá thấp so với giá bán thông thường trong giao dịch thương mại (được gọi là hàng bán phá giá) và gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất hàng hóa tương tự của Việt Nam. Biện pháp này được áp dụng theo quy định của Pháp lệnh về chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam. Việc áp dụng mức thuế chống bán phá giá ở các nước đang phát triển giúp bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng trong nước chống lại "mức giá thôn tính" và giá độc quyền bằng cách ngăn chặn lợi thế giá thành thấp của các mặt hàng nhập khẩu đến từ các công ty nước ngoài.
    Áp dụng mức thuế chống trợ cấp đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam với giá quá thấp so với giá bán thông thường của hàng hóa đó trong điều kiện giao dịch bình thường trong thương mại quốc tế, do có sự trợ cấp từ nước xuất khẩu và gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất hàng hóa tương tự của Việt Nam. Việc áp dụng biện pháp này được thực hiện theo Pháp lệnh về chống trợ cấp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam.

4.      Miễn thuế, hoàn thuế
    Tại Khoản 6, Khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016 quy định miễn thuế đối với: “Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để gia công sản phẩm xuất khẩu; sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để gắn vào sản phẩm gia công; sản phẩm gia công xuất khẩu”; “Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu”. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu của các cơ sở sản xuất trong nước, pháp luật đã quy định miễn thuế đối với phần nguyên liệu đầu vào, vật tư linh kiện dùng để gia công sản phẩm xuất khẩu, sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để gắn vào sản phẩm gia công, sản phẩm gia công xuất khẩu. Với những quy định này sẽ khuyến khích các cơ sở sản xuất xuất khẩu sản phẩm tạo ra bởi họ được miễn đối với thuế nguyên liệu đầu vào, giá thành sản phẩm sẽ được xuống tạo điều kiện cạnh tranh với các sản phẩm nước ngoài khi xuất khẩu.
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP TRÂN TRỌNG!
Để có ý kiến tư vấn đóng góp cụ thể và chính xác hơn, quý khách vui lòng liên hệ với các luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006248
Có thể bạn quan tâm:

Mời bạn đánh giá bài viết này!
Đặt câu hỏi
Báo giá vụ việc
Đặt lịch hẹn
Có thể bạn quan tâm?
Nghỉ việc ngay sau khi nghỉ thai sản có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?
11:36 | 10/09/2021
Nghỉ việc ngay sau khi nghỉ thai sản khá phổ biến ở đối tượng lao động nữ, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện nay nhiều doanh nghiệp thực hiện phương án cắt giảm nhân sự để tối giảm chi phí. Vậy người lao động nữ nghỉ việc ngay sau khi nghỉ thai sản có được hưởng trợ cấp...
Luật sư Hilap trả lời phỏng vấn về: Chính sách BHXH đến người dân
07:25 | 31/08/2021
Hướng dẫn lao động tự do nhận hỗ trợ do ảnh hưởng hưởng bởi dịch Covid mới nhất tại Hà Nội
01:03 | 19/08/2021
Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong mùa dịch có vi phạm pháp luật không?
01:33 | 13/08/2021
Chào Luật sư, hiện tôi đang là chủ một công ty TNHH một thành viên. Do tình hình dịch COVID-19 nên công ty tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng và hiện tôi có một số vấn đề cần được tư vấn là: “Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong mùa dịch có vi phạm pháp luật không?...
Trợ cấp thôi việc
07:05 | 14/08/2021
Bạn đang sắp kết thúc hợp đồng lao động, bạn không biết mình có thể được hưởng trợ cấp thôi việc hay không? Hãy để Hilap chia sẻ những vấn đề về trợ cấp thôi việc cho bạn hiểu
Giáo viên mầm non bị mất việc có được trợ cấp?
11:49 | 13/08/2021
Giáo viên mần non tư thục phải nghỉ việc không lương do trường đóng cửa không có nguồn thu vì Covid -19, liệu giáo viên mầm non có được hưởng trợ cấp do mất việc? Hãy cùng Luật Hilap tìm hiểu trong bài viết dưới đây
Cán bộ, Công chức,Viên chức phạm lỗi gì sẽ bị kỷ luật giáng chức?
02:57 | 12/08/2021
Người giữ các chức vụ quản lý, lãnh đạo mắc lỗi nào thì bị áp dụng hình thức kỷ luật giáng chức. Hãy cùng Luật Hilap tìm hiểu trong bài viết dưới đây:
Xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài 2021
05:35 | 26/07/2021
Với nhu cầu tuyển dụng người lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc ngày càng nhiều, pháp luật Việt Nam cho phép doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu tuyển dụng người lao động nước ngoài vào làm vị trí công việc quản lý, điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà người lao động...
Người lao động bị mất việc do Covid được hưởng những quyền lợi gì?
06:28 | 11/08/2021
Dịch bệnh COVID-19 là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và có mức độ lây lan đại dịch toàn cầu. Nền kinh tế thế giới chịu nhiều ảnh hưởng trong đó có cả kinh tế Việt Nam, dẫn đến nhiều doanh nghiệp phải giảm nhân viên, phá sản, đóng cửa. Chính vì vậy bài viết này sẽ giúp người lao động bị mất...
Quy trình xin nhập cảnh của lao động nước ngoài vào Việt Nam – tháng 8/2021
07:11 | 10/08/2021
Tìm kiếm
VD: đơn ly hôn ly hôn đơn phương tư vấn luật tư vấn pháp luật đơn khởi kiện công ty luật luật sư tư vấn
ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP
Trụ sở chính: 38-LK9, Tổng Cục 5, Tân Triều, Hà Nội (Cuối đường Chiến Thắng)
Địa chỉ chi nhánh: Số 26 Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
PNV – Địa chỉ: VP6 Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
Email: luathongthai38@gmail.com/phongdoanhnghiep.hilap@gmail.com
Hotline: 0962.893.900 / 0912.762.891
Đơn vị liên kết:
- Viện Kinh tế Công nghệ Việt nam
- Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất Nhập khẩu HILAP
Tin nhiều người đọc
[Luật Hồng Thái] Dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp năm 2021
Thay đổi trưởng văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - thủ tục 2021
Những chính sách mới về quyền của người lao động theo Bộ luật lao động 2019
Chỉ dẫn địa lý – Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý
CÔNG BỐ MỸ PHẨM NHẬP KHẨU VỀ VIỆT NAM THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT
Thủ tục để chuyển đổi loại hình từ công ty TNHH một thành viên sang công ty cổ phần
TÁC PHẨM PHÁI SINH TRONG LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ
ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC ĐỂ THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ
Thư tư vấn thủ tục thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên kinh doanh dịch vụ kế toán
Luật Doanh nghiệp 2020

Thống kê truy cập
Đang online : 626   Đã truy cập : 1,164,330
Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved
Design and support by THANHNAM SOFTWARE