Hotline: 0962.893.900
CÔNG TY LUẬT TNHH HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP (HILAP LAWFIRM)
DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP – TẬN TÂM * CHUYÊN NGHIỆP * UY TÍN
HOTLINE: 0962.893.900 - 0912.762.891

Vai trò của thuế nhập khẩu theo pháp luật Việt Nam

(Số lần đọc 147)
THUẾ TỔNG ĐÀI.jpg
Ngày nay, do chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của các nước có xu hướng cắt giảm dần các mức thuế suất nhằm đáp ứng yêu cầu tự do thương mại hóa quốc tế nên có thể trong tương lai, ranh giới để phân biệt giữa thuế nhập khẩu và thuế nội địa sẽ trở nên mong manh khi mà tự do hóa thương mại đã trở thành xu hướng tất yếu và mang tính hiện thực trên toàn thế giới. Tuy nhiên trên cơ sở các quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016, ta thấy thuế nhập khẩu hiện nay vẫn có vai trò là công cụ để bảo hộ nền sản xuất trong nước và khuyến khích xuất khẩu; điều này được thể hiện ở những mặt sau:

1.      Đối tượng chịu thuế
    Theo quy định tại Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016 có nêu các đối tượng chịu thuế nhập khẩu bao gồm:
-          Hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam
-          Hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước
-          Hàng hóa nhập khẩu tại chỗ và hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối.
    Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016 quy định: “Khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm Điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu”. Quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu; hàng hóa được nhập từ khu phi thuế quan vào thị trường Việt Nam để tiêu dùng cũng ảnh hưởng lớn đến việc tiêu dùng các sản phẩm hàng hóa trong nước, đây cũng giống như việc nhập khẩu các hàng hóa từ nước ngoài qua cửa khẩu, biên giới để tiêu dùng trong nước. Như vậy, việc quy định hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước là đối tượng chịu thuế nhập khẩu là một cách để bảo hộ nền sản xuất trong nước giống như các đối tượng hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam để tiêu dùng trong nước trong trường hợp trên.

2.      Người nộp thuế
    Người nộp thuế nhập khẩu là chủ hàng hóa nhập khẩu, tổ chức nhận ủy thác nhập khẩu, người nhập cảnh có hàng hóa nhập khẩu, nhận hàng hóa qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam, người được ủy quyền, bảo lãnh và nộp thuế thay cho người nộp thuế, người có hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế nhưng sau đó có sự thay đổi và chuyển sang đối tượng chịu thuế theo quy định của pháp luật. Đặc biệt tại Khoản 5 Điều 3 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016 quy định: “Người thu mua, vận chuyển hàng hóa trong định mức miễn thuế của cư dân biên giới nhưng không sử dụng cho sản xuất, tiêu dùng mà đem bán tại thị trường trong nước và thương nhân nước ngoài được phép kinh doanh hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở chợ biên giới theo quy định của pháp luật”. Theo quy định này, với người thu mua, vận chuyển hàng hóa trong định mức miễn thuế của cư dân biên giới nếu họ dùng cho mục đích sản xuất, tiêu dùng của mình thì sẽ không phải nộp thuế nhập khẩu, tuy nhiên nếu họ sử dụng để đem bán tại thị trường trong nước, lúc này xuất hiện hành vi nhập khẩu để bán trong nước, ảnh hưởng tới thị trường tiêu thụ của nhà sản xuất hàng hóa đó trong nước, thì pháp luật quy định họ phải nộp thuế nhập khẩu. Qua đây một lần nữa cho thấy thuế nhập khẩu có vai trò là công cụ để bảo hộ nền sản xuất trong nước.

3.      Thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ
    Để đảm bảo sự tương thích giữa pháp luật Việt Nam với thông lệ và tập quán quốc tế về thuế quan và thương mại, đặc biệt trong việc bảo hộ nền sản xuất trong nước, pháp luật hiện hành của Việt Nam quy định việc áp dụng các biện pháp về thuế tự vệ, chống bán phá giá và chống trợ cấp.       
    Theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016 quy định:
     “Thuế chống bán phá giá là thuế nhập khẩu bổ sung được áp dụng trong trường hợp hàng hóa bán phá giá nhập khẩu vào Việt Nam gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước.
    Thuế chống trợ cấp là thuế nhập khẩu bổ sung được áp dụng trong trường hợp hàng hóa được trợ cấp nhập khẩu vào Việt Nam gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước.
    Thuế tự vệ là thuế nhập khẩu bổ sung được áp dụng trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa quá mức vào Việt Nam gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước”.
    Tăng mức thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu quá mức vào Việt Nam theo quy định của pháp luật về thuế tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam. Biện pháp này thường được gọi là thuế tự vệ, nhằm bảo hộ cho các hàng hóa trong nước do bị cạnh tranh không chính đáng bởi hàng hóa cùng loại của nước ngoài được nhập khẩu quá mức vào Việt Nam.
   Áp dụng mức thuế chống bán phá giá đối với hàng nhập khẩu vào Việt Nam với giá quá thấp so với giá bán thông thường trong giao dịch thương mại (được gọi là hàng bán phá giá) và gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất hàng hóa tương tự của Việt Nam. Biện pháp này được áp dụng theo quy định của Pháp lệnh về chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam. Việc áp dụng mức thuế chống bán phá giá ở các nước đang phát triển giúp bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng trong nước chống lại "mức giá thôn tính" và giá độc quyền bằng cách ngăn chặn lợi thế giá thành thấp của các mặt hàng nhập khẩu đến từ các công ty nước ngoài.
    Áp dụng mức thuế chống trợ cấp đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam với giá quá thấp so với giá bán thông thường của hàng hóa đó trong điều kiện giao dịch bình thường trong thương mại quốc tế, do có sự trợ cấp từ nước xuất khẩu và gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất hàng hóa tương tự của Việt Nam. Việc áp dụng biện pháp này được thực hiện theo Pháp lệnh về chống trợ cấp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam.

4.      Miễn thuế, hoàn thuế
    Tại Khoản 6, Khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016 quy định miễn thuế đối với: “Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để gia công sản phẩm xuất khẩu; sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để gắn vào sản phẩm gia công; sản phẩm gia công xuất khẩu”; “Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu”. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu của các cơ sở sản xuất trong nước, pháp luật đã quy định miễn thuế đối với phần nguyên liệu đầu vào, vật tư linh kiện dùng để gia công sản phẩm xuất khẩu, sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để gắn vào sản phẩm gia công, sản phẩm gia công xuất khẩu. Với những quy định này sẽ khuyến khích các cơ sở sản xuất xuất khẩu sản phẩm tạo ra bởi họ được miễn đối với thuế nguyên liệu đầu vào, giá thành sản phẩm sẽ được xuống tạo điều kiện cạnh tranh với các sản phẩm nước ngoài khi xuất khẩu.
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP TRÂN TRỌNG!
Để có ý kiến tư vấn đóng góp cụ thể và chính xác hơn, quý khách vui lòng liên hệ với các luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006248
Có thể bạn quan tâm:

Mời bạn đánh giá bài viết này!
Đặt câu hỏi
Báo giá vụ việc
Đặt lịch hẹn
Có thể bạn quan tâm?
Cá nhân có 2 MST thì xử lý như thế nào?
09:44 | 21/03/2023
Trong một số trường hợp, khi cá nhân đã đăng ký thuế và có thay đổi CMND (9 số) sang CCCD/CMND (12 số) mà được cấp MST mới nhưng theo quy định của pháp luật, mỗi cá nhân chỉ có duy nhất một MST. Vậy cách giải quyết tình huống này như thế nào, mời bạn đọc cùng Luật Hồng Thái tìm hiểu.
Thay đổi nơi làm việc có cần cấp lại giấy phép lao động?
04:29 | 17/03/2023
Hiện nay, có nhiều doanh nghiệp Việt Nam sử dụng người lao động nước ngoài để phục vụ mục đích công việc. Đối với một số công việc đặc thù, người lao động thường xuyên thay đổi địa điểm làm việc thì có cần xin cấp lại giấy phép lao động hay không, mời bạn đọc cùng Luật Hồng Thái tìm hiểu. ...
Đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế
12:41 | 13/09/2022
Theo quy định của pháp luật thuế, đối tượng nào được đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế, thời hạn nộp là bao nhiêu?
Quy định về mức thuế bảo vệ môi trường với xăng từ 11/07/2022
05:01 | 24/08/2022
Mới đây, theo quy định về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn tại Nghị quyết 20/2022/UBTVQH15 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, mức thuế bảo vệ môi trường với xăng đã được điều chỉnh còn 1000đ/lít
THỦ TỤC XIN CẤP THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM
11:54 | 20/08/2022
Một số chính sách mới từ 01/07/2022 về lao động
10:40 | 25/07/2022
Trong tháng 07/2022 nhiều chính sách mới về Lao động – Tiền lương bắt đầu có hiệu lực thi hành. Trong đó được quan tâm nhất hiện nay là các quy định mới về lương tối thiểu vùng, thay đổi lao động, hỗ trợ người lao động khó khăn,…
Học tiếp văn bằng 2 thì có bị bắt đi nghĩa vụ quân sự không theo quy định pháp luật hiện hành?
10:55 | 09/07/2022
Tôi 22 tuổi tốt nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội vào tháng 0 4 /202 1 . Tôi tiếp tục đang học chương trình đào tạo văn bằng 2 tại trường Đại học Luật Hà Nội thì tôi nhận được giấy báo gọi nhập ngũ, vậy thì tôi có xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự để hoàn thành...
Con cái từ mặt cha mẹ có làm mất đi quyền thừa kế không và có quyền từ chối chia tài sản thừa kế cho con cái đã từ mặt bố mẹ không?
11:21 | 09/07/2022
Bố mẹ tôi sinh được 2 chị em nhưng do bất đồng quan điểm nên chị tôi đã bỏ nhà đi được 30 năm. Trong 30 năm ấy chị tôi không có một lần về nhà, nghĩa vụ chăm sóc bố mẹ là của tôi. Bồ, Mẹ tôi vừa mất cách đây 5 năm. Bố mẹ tôi có để lại 1 thửa đất nhưng lại không có di chúc. Tôi được biết phải làm...
Giới hạn về lương tạm ứng của người lao động
12:31 | 18/07/2022
Người lao động có quyền được tạm ứng lương, nhưng số lương tối đa được ứng bao nhiêu?
5 trường hợp người lao động được tạm ứng tiền lương từ năm 2021.
12:05 | 18/07/2022
Người lao động có quyền yêu cầu được ứng trước tiền lương trong các trường hợp cấp bách, cần thiết. Vậy những trường hợp nào người lao động được phép tạm ứng tiền lương?
Tìm kiếm
VD: đơn ly hôn ly hôn đơn phương tư vấn luật tư vấn pháp luật đơn khởi kiện công ty luật luật sư tư vấn
ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP
Trụ sở chính: 38-LK9, Tổng Cục 5, Tân Triều, Hà Nội (Cuối đường Chiến Thắng)
Địa chỉ chi nhánh: Số 26 Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
PNV – Địa chỉ: VP6 Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
Email: luathongthai38@gmail.com/phongdoanhnghiep.hilap@gmail.com
Hotline: 0962.893.900 / 0912.762.891
Đơn vị liên kết:
- Viện Kinh tế Công nghệ Việt nam
- Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất Nhập khẩu HILAP
Tin nhiều người đọc
Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán theo quy định hiện hành
[Luật Hồng Thái] Dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp năm 2021
Những lưu ý khi sử dụng lao động nước ngoài mới nhất
Giá tính lệ phí trước bạ theo quy định mới nhát áp dụng từ 01/3/2022
Nghị định số 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ (có hiệu lực từ ngày 01/3/2022)
Thay đổi trưởng văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - thủ tục 2021
Những chính sách mới về quyền của người lao động theo Bộ luật lao động 2019
Chỉ dẫn địa lý – Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý
Quy trình chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu có sự tham gia thực hiện của cộng đồng năm 2023
CÔNG BỐ MỸ PHẨM NHẬP KHẨU VỀ VIỆT NAM THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Thống kê truy cập
Đang online : 243   Đã truy cập : 2,474,137
Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved
Design and support by THANHNAM SOFTWARE