Hotline: 0962.893.900
CÔNG TY LUẬT TNHH HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP (HILAP LAWFIRM)
DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP – TẬN TÂM * CHUYÊN NGHIỆP * UY TÍN
HOTLINE: 0962.893.900 - 0912.762.891

Tổ chức muốn góp vốn vào công ty cổ phần cần làm những thủ tục gì?

(Số lần đọc 335)

Thưa Luật sư. Tôi là chủ một công ty TNHH 1 thành viên, tôi là giám đốc, hiện nay công ty của tôi đang muốn đầu tư vào một công ty cổ phần với số vốn góp là 2 tỷ đồng chiếm 30 % vốn điều lệ của công ty cổ phần. Vậy công ty của tôi phải làm gì để có thể góp vốn vào công ty cổ phần nêu trên?

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Cơ sở pháp lý:

- Luật doanh nghiệp năm 2014

- Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Luật sư tư vấn:

Thủ tục thành lập Công ty Cổ phần:

Hồ sơ thành lập bao gồm:

“Điều 23, Luật doanh nghiêp 2014 quy định về hồ sơ đăng ký công ty cổ phần như sau:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;

b) Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.”

Tổ chức muốn góp vốn vào công ty cổ phần:

Căn cứ theo điểm b, khoản 4, điều 23, Luật doanh nghiệp 2014 quy định tổ chức muốn góp vốn cần có:

- Quyền định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Hoặc giấy tờ tương đương khác của tổ chức

- Văn bản ủy quyền.

Vì vậy Công ty của bạn muốn góp vốn vào công ty cổ phần phải có quyết định đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần và Giấy ủy quyền người đại diện đứng ra sở hữu cổ phần của công ty.

Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp:

- Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

- Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

- Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, sự phối hợp liên thông giữa các cơ quan trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lao động, bảo hiểm xã hội và đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

Mẫu văn bản Quyết định góp vốn vào công ty cổ phần:

CÔNG TY TNHH.........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:……/QĐ-............

Hà Nội, ngày….tháng….năm…….

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ Phần..............)

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH.........

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội Nước Công Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ theo Điều lệ Công ty TNHH.............;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chấp thuận góp vốn vào Công ty Cổ Phần..........với tỷ lệ như sau:

Tổng vốn điều lệ mới của Công ty Cổ Phần.................là: 5.000.000.000 VNĐ (Năm tỷ đồng), trong đó Công ty TNHH................... góp 25% tương đương 1.250.000.000 (Một tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng).

Điều 2: Cử người đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH..................... tại Công ty Cổ Phần............... cụ thể như sau:

Ông Lưu Văn T, quốc tịch Việt Nam, chứng minh nhân dân số:..........................., cấp ngày: 06/09/2016, nơi cấp: Công an tỉnh Lạng Sơn. Đại diện 25% phần vốn của Công ty TNHH................................. tại Công ty Cổ Phần........................., tham gia hội đồng quản trị của Công ty Cổ Phần.....................

Điều 3: Ông Lưu Văn T chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc góp vốn vào Công ty Cổ Phần....................... theo quy định của pháp Luật và điều lệ Công ty TNHH..............

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ này ký./.

Nơi nhận:

- Ban giám đốc;

- Hội đồng thành viên;

- Ông Lưu Văn T;

TỔNG GIÁM ĐỐC

Mẫu giấy ủy quyền:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2019, tại trụ sở Công ty TNHH … địa chỉ: …, chúng tôi gồm:

BÊN ỦY QUYỀN:

CÔNG TY TNHH......................

Mã số doanh nghiệp:.............................

Địa chỉ:............................................................................................

Đại diện: Ông/ bà.................................. Chức danh: Tổng Giám đốc

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Ông Lưu Văn T

Sinh ngày:...................... Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số:........................... Cấp ngày: 06/09/2016,

Nơi cấp: …

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …

Điều 1: Nội dung ủy quyền và số lượng người đại diện theo ủy quyền:

Nội dung:

Công ty TNHH.................... ủy quyền cho ông Lưu Văn T là đại diện 25% phần vốn của Công ty TNHH...............tại Công ty Cổ Phần................................, tham gia hội đồng quản trị của Công ty Cổ Phần.........................(Tổng vốn điều lệ mới của Công ty Cổ Phần......................... là: 5.000.000.000 VNĐ (Năm tỷ đồng), trong đó Công ty TNHH................................ góp 25% tương đương 1.250.000.000 (Một tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng).

Số lượng người đại diện theo ủy quyền: 01

Điều 2: Ông Lưu Văn T được đại diện Công ty TNHH................. thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc góp vốn vào Công ty Cổ Phần.........................theo quy định của pháp Luật và điều lệ Công ty TNHH.....................

Điều 3: Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

BÊN ỦY QUYỀN

LONG ĐOÀN

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp Luật sư Phạm Trang: 0962893900 - 0974161280 (Trưởng phòng Doanh Nghiệp)

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP

Tổng đài Tư vấn miễn phí: 1900 6248 - Email: luathongthai@gmail.com

Địa chỉ: LK 9-38 Tổng cục 5, Tân Triều, Hà Nội (cuối đường Chiến Thắng, Thanh Xuân)

Chi nhánh: 134 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội (Phòng Doanh nghiệp)

Có thể bạn quan tâm:

Mời bạn đánh giá bài viết này!
Đặt câu hỏi
Báo giá vụ việc
Đặt lịch hẹn
Có thể bạn quan tâm?
Quy định góp vốn bằng thương hiệu, góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ?
12:34 | 14/06/2019
Quy định mới nhất về việc ghi nhãn phụ, sử dụng nhãn phụ thứ hai?
11:47 | 14/06/2019
Hướng dẫn cách đặt tên công ty bằng Tiếng Anh - tra tên bằng Tiếng Anh
10:55 | 13/06/2019
Thủ tục đăng ký chữ ký số doanh nghiệp theo quy định mới nhất năm 2019?
04:52 | 12/06/2019
Quy định về treo biển hiệu, biển quảng cáo của doanh nghiệp?
06:04 | 10/06/2019
Kinh doanh nhỏ lẻ có cần thiết phải đăng ký kinh doanh và khai báo thuế không?
10:58 | 08/06/2019
Điều kiện thành lập địa điểm kinh doanh năm 2019?
01:32 | 07/06/2019
Góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào công ty thì cần phải thực hiện những thủ tục gì?
11:18 | 06/06/2019
Quy định về sổ cổ động trong công ty cổ phần ?
07:02 | 05/06/2019
Có được chuyển nhượng chi nhánh của công ty cho người khác?
10:28 | 04/06/2019
Tìm kiếm
VD: đơn ly hôn ly hôn đơn phương tư vấn luật tư vấn pháp luật đơn khởi kiện công ty luật luật sư tư vấn
ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP
Trụ sở chính: 38-LK9, Tổng Cục 5, Tân Triều, Hà Nội (Cuối đường Chiến Thắng)
Địa chỉ chi nhánh: Số 26 Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
PNV – Địa chỉ: VP6 Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
Email: luathongthai38@gmail.com/phongdoanhnghiep.hilap@gmail.com
Hotline: 0962.893.900 / 0912.762.891
Đơn vị liên kết:
- Viện Kinh tế Công nghệ Việt nam
- Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất Nhập khẩu HILAP
Tin nhiều người đọc
ThS. LS Nguyễn Thị Hồng Liên - Nữ luật sư tài ba, nhiệt huyết
Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán theo quy định hiện hành
Một doanh nghiệp có thể thành lập tối đa bao nhiêu chi nhánh?
Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên theo quy định pháp luật hiện hành
Chuyển nhượng cổ phần lỗ có phải nộp thuế TNCN hay không?
NGHỊ ĐỊNH 70/2023/NĐ-CP THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
Kinh doanh quán nhậu có phải đăng ký kinh doanh hay không?
Hướng dẫn doanh nghiệp hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Văn bản, giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật theo Nghị định 70/2023/NĐ-CP
[Mới] Vợ chồng có thể đồng thời là thành viên của Hội đồng thành viên trong Công ty TNHH 2TV trở lên?

Thống kê truy cập
Đang online : 201   Đã truy cập : 3,554,167
Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved
Design and support by THANHNAM SOFTWARE