CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP: Chuyên tư vấn thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, in hóa đơn,
uy tín, trách nhiệm với đội ngũ nhân viên chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm...giá rẻ nhất Hà Nội!!! Xem thêm tại FACEBOOK LUẬT HỒNG THÁI

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Hợp tác xã


Hợp tác xã sau khi thành lập, hoạt động một thời gian thông thường sẽ có những vấn đề  cần thay đổi trong nội dung kinh doanh của xã mình? Vậy thủ tục thay đổi những nội dung kinh doanh của Hợp tác xã bao gồm những gì?

Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng thái và Đồng Nghiệp xin được tư vấn như sau:

1.    1.  Hồ sơ Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Hợp tác xã:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

+ Nghị quyết bằng văn bản của Đại hội xã viên về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh. Biên bản hợp của Đại hội xã viên về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;

+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền (đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh có vốn pháp định) hoặc chứng chỉ hợp pháp chứng minh số vốn pháp định của Hợp tác xã;

+ Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) chứng chỉ hành nghề của một trong những người trong Ban quản trị của Hợp tác xã (đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề).

2.     2.  Hồ sơ Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Hợp tác xã:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

+ Quyết định bằng văn bản và biên bản họp của Ban quản trị Hợp tác xã về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Hợp tác xã hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Hợp tác xã.

3.    3.  Hồ sơ đăng ký đổi tên hợp tác xã:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

+ Quyết định bằng văn và Biên bản họp của Ban quản trị Hợp tác xã về việc thay đổi tên của Hợp tác xã hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi tên của Hợp tác xã.

Hialp

4.      4. Hồ sơ đăng ký thay đổi số lượng xã viên, người đại diện theo pháp luật, danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát Hợp tác xã:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

+ Quyết định bằng văn bản và biên bản họp của Ban quản trị về việc thay đổi số lượng xã viên, người đại diện theo pháp luật, danh sách Ban quản trị, ban kiểm soát Hợp tác xã;

+ Trường hợp  người đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã, thành viên Ban quản trị Hợp tác xã kinh doanh ngành nghề có chứng chỉ hành nghề thì kèm theo Thông báo phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đã thay thế.

5.   5.   Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ Hợp tác xã:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

+ Quyết định bằng văn bản và biên bản họp của Ban quản trị về việc thay đổi vốn điều lệ của Hợp tác xã hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi vốn điều lệ Hợp tác xã.

+ trường hợp giảm vốn điều lệ đối với hợp tác xã kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định thì cơ quan đăng ký kinh doanh chỉ đăng ký giảm vốn điều lệ, nếu mức vốn điều lệ đăng ký sau khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó; hợp tác xã phải đồng thời gửi thông báo tới cơ quan quản lý nhà nước về vốn pháp định.

6.      6Đăng ký Điều lệ Hợp tác xã sửa đổi:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

+ Quyết định bằng văn bản và biên bản họp của Ban quản trị về việc sửa đổi nội dung điều lệ của Hợp tác xã hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc sửa đổi nội dung điều lệ của Hợp tác xã.

7.      7Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

+ Quyết định bằng văn bản và biên bản họp của Ban quản trị về việc thay đổi nơi đăng ký kinh doanh hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã.

Hilap

CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP 

TRÂN TRỌNG!

Hy vọng rằng sự tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của bạn. Nếu còn bất cứ thắc mắc gì liên quan đến sự việc bạn có thể liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006248 hoặc E-mail: luathongthai@gmail.com

Trụ sở chính: LK9-38 Tổng cục 5, Tân Triều, Hà Nội (cuối đường Chiến Thắng, Thanh Xuân).

 N.H

Bài viết liên quan:


Thành lập công ty con của công ty Cổ phần? (01:06 | 23/07/2019)
Thủ tục giải thể công ty (05:53 | 23/07/2019)
Vốn của công ty TNHH cần bao nhiêu thì đủ? (03:54 | 24/07/2019)
Điều kiện và thủ tục đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại năm 2019? (10:49 | 24/06/2019)
Quy định về việc sử dụng hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp năm 2019 (10:09 | 29/06/2019)
Quy định về cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện? (11:24 | 05/07/2019)
Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty? (10:46 | 22/07/2019)
Người nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam? (04:50 | 29/06/2019)
Góp vốn điều lệ sau khi khai khống có được không? (03:38 | 30/07/2019)
Trình tự, thủ tục giải thể của doanh nghiệp đối với cơ quan thuế? (11:21 | 31/07/2019)


Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Fax
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn

Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved -  Design and support by THANHNAM SOFTWARE