CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP: Chuyên tư vấn thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, in hóa đơn,
uy tín, trách nhiệm với đội ngũ nhân viên chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm...giá rẻ nhất Hà Nội!!! Xem thêm tại FACEBOOK LUẬT HỒNG THÁI

Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần?

Khi bắt đầu hoạt động, hoặc trong quá trình hoạt động của mình. Doanh nghiệp có nhu cầu giảm vốn điều lệ mà mình đã đăng ký trên Sở KHĐT. Vậy, Hồ sơ, trình tự, thủ tục và các trường hợp giảm vốn của công ty cổ phần như thế nào? Theo quy định của Điều 111 Luật doanh nghiệp 2014


Căn cứ pháp lý:

Luật doanh nghiệp năm 2014

Nghị định 75/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp 2014

Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định 75/2015

Điều 111. Vốn công ty cổ phần

1.      Vốn công ty cổ phần

Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.

2.      Cổ phần đã bán là số cổ phần được quyền chào bán đã được các cổ đông thanh toán đủ cho công ty. Tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, cổ phần đã bán là tổng số cổ phần các loại đã được đăng ký mua.

3.      Cổ phần được quyền chào bán của công ty cổ phần là tổng số cổ phần các loại mà Đại hội đồng cổ đông quyết định sẽ chào bán để huy động vốn. Số cổ phần được quyền chào bán của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng số cổ phần các loại mà công ty sẽ bán để huy động vốn, bao gồm cổ phần đã được đăng ký mua và cổ phần chưa được đăng ký mua.

4.      Cổ phần chưa bán là cổ phần được quyền chào bán và chưa được thanh toán. Tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, cổ phần chưa bán là tổng số cổ phần mà chưa được các cổ đông đăng ký mua.

5.      Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

a, Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;
b) Công ty mua lại cổ phần đã phát hành quy định tại Điều 129 và Điều 130 của Luật này;
c) Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 112 của Luật này.
Điều kiện giảm vốn công ty cổ phần
Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 công ty cổ phần có thể giảm vốn theo một trong các trường hợp sau:
Giảm vốn do cổ đông đăng ký mua không góp đủ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn góp vốn. Trường hợp này các cổ đông chưa thanh toán vẫn phải chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn đã đăng ký mua những chưa góp đủ nếu có thiệt hại xảy ra ( Điều 112 Luật doanh nghiệp 2014)
Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông ( Điều 129 Luật doanh nghiệp 2014)
Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty ( Điều 130 Luật doanh nghiệp 2014)
Giảm vốn công ty cổ phần do hoàn trả vốn góp cho cổ đông
Lưu ý: Sau khi thanh toán hết số cổ phần mua lại theo trường hợp 2 và 3, nếu tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của công ty giảm hơn 10% thì công ty phải thông báo cho tất cả các chủ nợ biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thanh toán hết đố cổ phần mua lại.
0962893900.png

Các trường hợp giảm vốn điều lệ công ty cổ phần
Trường hợp 1: Giảm vốn do cổ đông không góp đủ
Đối với trường hợp cổ đông không góp đủ vốn đã đăng ký ( trong vòn 90 ngày hoặc ngăn hơn do điều lệ công ty quy định) thì trong vòng 30 ngày tiếp theo công ty có trách nhiệm đăng ký giảm vốn điều lệ, nếu quá 30 ngày sẽ bị xử phạt hành chính sau đó mới có thể giảm vốn.
Trường hợp 2: Giảm vốn do yêu cầu mua lại cổ phần của cổ đông
Văn bản yêu cầu mua lại cổ phần do phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty trong vòng 10 ngày kể từ ngày nghị quyết được thông qua.
Thỏa thuận về giá hoặc giấy tờ định giá
Trường hợp 3: Giảm vốn do công ty mua lại cổ phần theo quyết định của công ty
Hội đồng quản trị có quyền quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong 12 tháng.
Công ty có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán ( do đại hội đồng cổ đông quyết định)
Công ty có thể mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong công ty. Trường hợp này, quyết định mua lại cổ phần của công ty phải được thông báo bằng phương thức bảo đảm đến được tất cả cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định đó được thông qua.
Trường hợp 4: Giảm vốn công ty cổ phần do hoàn trả vốn góp cổ đông
Công ty có thể hoàn trả lại một phần vốn góp cho cổ đông để giảm vốn khi đáp ứng điều kiện:
Công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp
Bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông.
Hồ sơ giảm vốn công ty cổ phần

Theo quy định tại điều 44 nghị định 78/2015/NĐ-CP (sửa đổi bởi 108/2018/NĐ-CP) hồ sơ giảm vốn gồm

 Thông báo giảm vốn theo mẫu II-1 (thông tư 02/2019/TT-BKHĐT)

 Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn

Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn

Cam kết thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn

img-giam-von-cong-ty (1).jpg


Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp

Hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của bạn. Nếu còn bất cứ thắc mắc gì liên quan vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp qua Tổng đài tư vấn pháp luật 0962893900  hoặc E-mail: luathongthai@gmail.com

Nam Phương

Trụ sở chính: LK9-38 Tổng cục 5, Tân Triều, Hà Nội (cuối đường Chiến Thắng, Thanh Xuân).

Địa chỉ chi nhánh: 134 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm:Cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam theo Luật Đầu tư 2020 (10:29 | 03/08/2020)
Thủ tục đấu thầu qua mạng mới nhất theo quy định của pháp luật? (03:36 | 27/07/2020)
Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (10:41 | 06/06/2020)
Thủ tục tạm ngừng và ngừng hoạt động dự án đầu tư (04:27 | 21/04/2020)
Đem tài sản chung của vợ chồng đi góp vốn có được không? (05:16 | 20/04/2020)
Bạn hiện là kế toán trưởng của Công ty . Bạn kết hôn với vợ bạn...
Đang làm trong doanh nghiệp nhà nước có được kinh doanh bên ngoài không ? (05:03 | 17/04/2020)
Hiện nay bạn đang là trưởng phòng của một Công ty TNHH 1 thành viên trực thuộc Tập đoàn Xăng dầu...
Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên ? (04:01 | 17/04/2020)

Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Fax
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn

Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved
Design and support by THANHNAM SOFTWARE