CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP: Chuyên tư vấn thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, in hóa đơn,
uy tín, trách nhiệm với đội ngũ nhân viên chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm...giá rẻ nhất Hà Nội!!! Xem thêm tại FACEBOOK LUẬT HỒNG THÁI

Biểu mẫu Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng nhà nước


ĐƠN VỊ………………..
(Tên Tổ chức mở tài khoản)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

 

…………, ngày ….. tháng ….. năm ………

 

GIẤY Đ NGHỊ MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Kính gửi: ……………………………………………………

Tên tổ chức mở tài khoản thanh toán (Chủ tài khoản): ................................................

.............................................................................................................................................

+ Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: .............................................................................................

+ Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: .............................................................................................

+ Tên dùng để giao dịch: ....................................................................................................

Quyết định thành lập số: ………………………….Ngày cấp ............................................

Nơi cấp: ..............................................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh số: ...................................................

Ngày cấp: ………………………………….Nơi cấp: .............................................................

Mã số thuế: .........................................................................................................................

Địa chỉ: …………………………………………Điện thoại: .....................................................

Website:………………………………………… Email: ..........................................................

Họ và tên người đại diện hợp pháp: ...............................................................................

Phạm vi đại diện: ................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh*: …………………Giới tính (Nam/Nữ)*: ...........................................

Quốc tịch*: ……………………là người cư trú/ không cư trú: ..............................................

Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú*: .................................................................................

Chỗ ở hiện nay: ………………………………Điện thoại: ......................................................

Quyết định bổ nhiệm số ………………….ngày….. tháng….. năm........................................

Số thẻ căn cước công dân (hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu): ...........................

…………………………………. Ngày cấp: ............................................................................

Nơi cấp: ...............................................................................................................................

Họ và tên Kế toán trưởng (hoặc người phụ trách kế toán hoặc người kiểm soát chứng từ giao dịch với Ngân hàng Nhà nước): ...................................................................

Ngày, tháng, năm sinh*: …………………..Giới tính (Nam/Nữ)*: .........................................

Số thẻ căn cước công dân (hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu): ...........................

………………………………………… Ngày cấp: ..................................................................

Ngày cấp: ………………………………….Nơi cấp: ...............................................................

Quyết định bổ nhiệm số: …………………………………Ngày ..............................................

Đề nghị mở tài khoản thanh toán tại: ...............................................................................

Loại tiền tệ:        □ VND          □ USD          □ Loại khác .......................................................

Chúng tôi cam kết:

- Những thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, đúng sự thật của các giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán đính kèm.

- Chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước và xin chịu trách nhiệm đối với mọi vấn đề phát sinh trong trường hợp chúng tôi không thực hiện đúng, đầy đủ quy định về mở và sử dụng tài khoản do Ngân hàng Nhà nước quy định.

- Có văn bản (kèm các giấy tờ liên quan) gửi Ngân hàng Nhà nước khi có bất kỳ sự thay đổi nào về thông tin mở tài khoản thanh toán hoặc mẫu dấu, mẫu chữ ký đã đăng ký sử dụng với Ngân hàng Nhà nước.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng du)

Hồ sơ đính kèm:

1) Bản đăng ký mẫu dấu và chữ ký kèm văn bản ủy quyền (nếu có);

2) Quyết định số……………………..

3) ………………………………………


CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP TRÂN TRỌNG!

Để có ý kiến tư vấn cụ thể và chính xác hơn, quý khách vui lòng liên hệ với các luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006248 hoặc email: luathongthai@gmail.com

Địa chỉ: LK 9-38 Tổng cục 5, Tân Triều, Hà Nội (cuối đường Chiến Thắng, Thanh Xuân)

Các bài viết liên quan:


Công ty mới thành lập cần làm những gì trong năm 2019 (04:01 | 23/01/2019)
Quy định về chuyển lỗ trong doanh nghiệp (09:46 | 17/01/2019)
Cách soạn thảo bản điều lệ cho doanh nghiệp (08:51 | 16/01/2019)

 


Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Fax
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn

Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved -  Design and support by THANHNAM SOFTWARE