Hotline: 0962.893.900
CÔNG TY LUẬT TNHH HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP (HILAP LAWFIRM)
DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP – TẬN TÂM * CHUYÊN NGHIỆP * UY TÍN
HOTLINE: 0962.893.900 - 0912.762.891

Nghị quyết Số: 23/NQ-CP về phiên họp thường kỳ của Chính phủ

(Số lần đọc 611)

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 23/NQ-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 3 NĂM 2018

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2018, tổ chức vào ngày 02 tháng 4 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

1. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I năm 2018; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; kịch bản tăng trưởng năm 2018

Chính phủ thống nhất đánh giá: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I năm 2018 tiếp tục xu thế phát triển tích cực. Kinh tế vĩ mô n định; lạm phát được kiểm soát; mặt bằng lãi suất, thị trường ngoại hối ổn định; dự trữ ngoại hối tiếp tục tăng; thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh; thu ngân sách nhà nước đạt khá; đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 10,4%. Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu quý I tăng 22%, xuất siêu đạt khoảng 1,3 tỷ USD; cơ cấu nhập khẩu tích cực. Tăng trưởng kinh tế quý I ước đạt 7,38%, cao nhất trong 10 năm gần đây. Sản xuất nông nghiệp phục hồi rõ nét và đạt mức tăng trưởng 4,05%, gấp gần hai lần so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng cao, đạt 11,6%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực chính; ngành khai khoáng đã tăng trở lại sau hai năm liên tục giảm. Tng cu và sức mua tiếp tục tăng; khách du lịch quốc tế tăng 30,9% so với cùng kỳ. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân và an toàn thực phẩm được quan tâm thực hiện. Các lĩnh vực văn hóa, thể thao, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, lao động, việc làm... được triển khai hiệu quả. An ninh, quốc phòng được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Các hoạt động chính trị, đi ngoại của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước được tổ chức chu đáo và thành công tốt đẹp, đem lại nhiều kết quả thiết thực. Hoàn thành tốt nhiệm vụ nước chủ nhà, tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác Tiu vùng sông Mê Công mở rộng lần thứ 6 và Hội nghị cấp cao hợp tác khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 10 tại Hà Nội.

Bên cạnh kết quả đạt được, nền kinh tế nước ta còn một số hạn chế, tồn tại như: sdoanh nghiệp thành lập mới tăng thấp hơn cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách trung ương đạt thấp; tình hình tai nạn giao thông và an toàn cháy n din biến phức tạp, nhiều vụ nghiêm trọng, gây thiệt hại về người và tài sản; tình hình thiên tai, thời tiết diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến sản xuất và đời sống; tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều rủi ro, tác động nhiều mặt đến nước ta.

Chính phủ thống nhất mục tiêu tăng trưng kinh tế năm 2018 tối thiểu 6,7% và quyết tâm phấn đấu đạt cao hơn để tạo đà cho năm 2019 và các năm tiếp theo; đồng thời nâng cao chất lượng tăng trưng để người dân sng an toàn, hạnh phúc, bảo đảm phát triển toàn diện cả về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đi ngoại. Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục nỗ lực, chủ động thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 01/NQ-CP và các nghị quyết chuyên đề của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; chủ động đề xuất và có các giải pháp, đối sách phù hợp với diễn biến kinh tế thế giới và trong nước; tăng cường công tác quản lý nhà nước, đôn đốc, kiểm tra, đổi mới, sáng tạo, tạo chuyển biến rõ nét và thực chất trên từng ngành, từng lĩnh vực; trong đó tập trung thực hiện một số nội dung sau:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên theo dõi tình hình kinh tế - xã hội và việc thực hiện kịch bản tăng trưởng của từng ngành, lĩnh vực và cả nước, hằng quý báo cáo, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những giải pháp chỉ đạo, điều hành cụ thể. Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đánh giá tác động và xây dựng chiến lược quốc gia về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

- Từng bộ, ngành, địa phương bám sát tình hình thực tế, cập nhật kịch bản tăng trưng của từng ngành, lĩnh vực, sản phẩm, từng địa phương; thường xuyên rà soát, xác định khả năng thực hiện kịch bản để có các giải pháp phù hợp; coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của từng Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Các bộ, cơ quan quản lý giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu chủ động, phối hợp chặt chẽ vơi Bộ Tài chính để đề xuất lộ trình điều chỉnh giá theo mức độ và thời điểm hợp lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát đề ra.

- Các bộ, cơ quan ngang bộ tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật; tập trung tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong quy định của pháp luật, tạo môi trường pháp lý thông thoáng, minh bạch để huy động các nguồn lực xã hội cho phát triển. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, khắc phục tình trạng xin lùi thời hạn trình, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Giao Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện. Yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chỉ đạo sát sao, khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh đã có hiệu lực; đồng thời khẩn trương xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2018 để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền, kiên quyết không để chậm ban hành văn bản quy định chi tiết.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành hiệu quả chính sách tiền tệ, lãi suất, tỷ giá; kết hợp hài hòa với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng. Quản lý chặt chẽ các giao dịch thanh toán điện tử. Phối hợp với các bộ, ngành liên quan đu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng hệ thng ngân hàng, hệ thng thanh toán để mua bán, trao đổi tiền ảo, sử dụng tiền ảo làm phương tiện thanh toán trái với quy định pháp luật. Quản lý tt tăng trưởng tín dụng, nâng cao chất lượng tín dụng, giảm thiểu nợ xấu phát sinh; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tin rủi ro như: bất động sản, chứng khoán. Đẩy mạnh cơ cấu lại các hệ thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, bảo đảm an toàn hệ thống.

- Bộ Tài chính tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước; tiếp tục cơ cấu lại ngân sách nhà nước và nợ công; quản lý tốt thu ngân sách, chống chuyn giá, trốn thuế, mở rộng cơ sở thuế; m rộng việc áp dụng hóa đơn điện tử; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là chi phí hội họp, mua sắm trang thiết bị, phương tiện, đi công tác trong và ngoài nước; tiếp tục phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương đề xuất việc cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

- Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương đẩy nhanh công tác giao chi tiết kế hoạch vốn và thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, trong đó ưu tiên giải ngân nhanh các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản, hoàn trả vốn ứng trước, tập trung đy nhanh các thủ tục liên quan đến xây dựng, đấu thầu, thanh quyết toán. Riêng đối với kế hoạch vốn cân đi ngân sách địa phương, cho phép các địa phương được bố trí kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương năm 2018 cho các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (vốn trong nước) đến ngày 30 tháng 9 năm 2017 giải ngân đạt dưới 30% kế hoạch vốn năm 2017 được giao đầu năm.

- Phân công Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo các bộ, cơ quan liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp về trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giảm thiểu tai nạn giao thông, cháy nổ và bảo đảm an ninh trật tự tại một số địa bàn Tây Nguyên.

- Phân công Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đã nêu tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ.

- Phân công Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam sơ kết chương trình khởi nghiệp sáng tạo và chỉ đạo tăng cường kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

- Phân công Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mc, đy nhanh tiến độ các dự án, công trình quan trọng; đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

- Các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục chủ động thực hiện quyết liệt, đồng bộ các đột phá chiến lược, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Tập trung triển khai nhiệm vụ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vn nhà nước, bảo đảm hoàn thành kế hoạch năm 2018 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong tháo gỡ những khó khăn, giải quyết vướng mắc trong triển khai thực hiện các công trình, dự án, nht là các công trình kết cấu hạ tầng, năng lượng, sản xuất công nghiệp trọng điểm đ khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

- Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan có giải pháp ứng phó, xử lý kịp thời trước những thay đổi chính sách thương mại của các nước tác động đến xuất khẩu; chuẩn bị kỹ nội dung để tổ chức Hội nghị về giải pháp tổng thể thúc đẩy xuất khẩu. Kiểm soát nhập khẩu phù hợp; nghiên cứu có biện pháp phòng vệ đúng cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết để bảo vệ sản xuất, tiêu dùng trong nước. Có giải pháp, chính sách đẩy mạnh phát triển và quản lý chặt chẽ thị trường trong nước, hệ thống phân phi bán lẻ và các hình thức kinh doanh thương mại mới, thương mại điện tử.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường dự báo, khuyến cáo sản xuất nông sản, bảo đảm cân đối cung cầu, rà soát lại các quy hoạch của từng ngành hợp lý. Phối hợp với các địa phương tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vận động nông dân tham gia hợp tác xã kiểu mới. Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) có giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu nông sản chính ngạch, tiến tới giảm dn thương mại tiu ngạch.

- Bộ Giao thông vận tải khẩn trương có phương án đẩy nhanh tiến độ các công trình kết cấu hạ tầng giao thông quan trọng đã có chủ trương; trong đó chú ý tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư xây dựng đường cao tốc đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận và Mỹ Thuận - Cần Thơ.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và phòng, ngừa, kiểm soát các dự án, công trình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Phối hợp với các địa phương tập trung xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường khu dân cư. Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung để tổ chức Hội nghị về cơ chế, chính sách tập trung đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và Hội nghị về tăng cường quản lý đất tại các nông lâm trường quốc doanh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác quản lý giáo dục, quan tâm chỉ đạo các vấn đề cụ thể liên quan đến môi trường giáo dục, bảo đảm an ninh, an toàn trường học, xử lý nghiêm các trường hợp bạo lực học đường; kiểm tra cơ sở vật chất trường học, nht là an toàn thực phẩm và điều kiện nhà vệ sinh trong trường học.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch, tập trung vào một số điểm đến quan trọng và có sản phẩm du lịch ni bật, có tính cạnh tranh cao so với các điểm đến trong khu vực. Tận dụng tốt các cơ hội để thu hút du khách quốc tế đến với Việt Nam, nht là khách đến từ các thị trường có mức chi tiêu cao, lưu trú dài ngày. Đẩy mạnh công tác rà soát, chấn chỉnh, bảo đảm chất lượng dịch vụ lưu trú trên toàn quốc.

- Bộ Y tế chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là bệnh thường xảy ra vào thời điểm giao mùa. Đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh cho nhân dân. Chủ động, phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương tăng cường kiểm soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, bảo đảm an toàn thực phẩm.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các chính sách đối với người có công, giảm nghèo và tạo việc làm cho lao động nông thôn.

- Chính phủ biểu dương các Bộ: Tư pháp, Công Thương, Giao thông vận tải, Y tế, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội đã công bố chương trình, kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm và thủ tục kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách. Yêu cầu các bộ, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương ban hành văn bản theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ xem xét, ban hành nghị định cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành đ sm triển khai thực hiện.

- Các bộ, cơ quan được phân công chủ trì tổ chức các Hội nghị chuyên đề khẩn trương chuẩn bị nội dung, chương trình để triển khai thực hiện từ tháng 4 năm 2018.

- Bộ Ngoại giao nghiên cứu các động thái, thay đổi chính sách của các nước, kịp thời tham mưu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp phù hợp.

- Bộ Công an chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, rà soát toàn bộ công tác bảo đảm phòng cháy, chữa cháy tại các chung cư, nhà cao tầng; tổ chức huấn luyện, diễn tập phòng cháy, chữa cháy cho người dân; khẩn trương sắp xếp, kiện toàn lực lượng phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm hoạt động hiệu quả.

Bộ Quốc phòng tăng cường công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo, bảo đảm an toàn cho ngư dân. Phối hợp với các địa phương có biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn, ngăn chặn ngư dân khai thác, mua bán hải sản trái phép khu vực biển nước ngoài.

- Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về đổi mới sáng tạo, nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình mới trong phát triển, bảo vệ sản xuất, tiêu dùng trong nước, góp phần củng c nim tin cho nhân dân và toàn xã hội. Phối hợp với Bộ Công an đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng cháy, chữa cháy.

- Chính phủ đã nghe báo cáo đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng dự án 148 Giảng Võ, Hà Nội và việc triển khai lập quy hoạch xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia tại Đông Anh, Hà Nội và ý kiến của các bộ, ngành liên quan. Chính phủ giao Thường trực Chính phủ xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

- Các bộ, cơ quan, địa phương chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên triển khai hiệu quả các chương trình giám sát.

- Các bộ, cơ quan chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ động rà soát các nội dung liên quan thuộc lĩnh vực, ngành phụ trách để giải trình trước Quốc hội những vn đ Đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm.

2. Về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội theo quy định.

3. Về Báo cáo đánh giá bổ sung tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2017, tình hình triển khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện báo cáo đánh giá bổ sung tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2017, tình hình triển khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội Báo cáo này và chịu trách nhiệm về số liệu và nội dung báo cáo.

4. Về Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 và Báo cáo kết quả việc kiểm điểm trách nhiệm, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý, điều hành NSNN năm 2014 - 2015 và năm 2016

a) Chính phủ thống nhất với Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 do Bộ Tài chính trình. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội Báo cáo này và chịu trách nhiệm về số liệu và nội dung báo cáo.

b) Bộ Nội vụ hoàn thiện và chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu của Báo cáo kết quả kiểm điểm trách nhiệm, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý điều hành ngân sách nhà nước năm 2014-2015 và năm 2016 theo quy định tại Nghị quyết số 37/2017/QH14 ngày 19/6/2017 của Quốc hội và văn bản số 944/UBTCNS14 ngày 20/3/2018 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; gửi Bộ Tài chính tổng hợp thành một Phụ lục của Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội.

5. Về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018-2023

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện nội dung về cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018 - 2023; gửi Bộ Tư pháp có ý kiến về nội dung và hình thức văn bản, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật; trên cơ sở đó, hoàn thiện văn bản trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 5 năm 2018.

b) Chính phủ ghi nhận các đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện phát triển tỉnh Ninh Thuận. Giao các bộ, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu, xem xét xử lý theo quy định; đi với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

6. Về ưu đãi đầu tư của Tập đoàn NDDEC tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Chính phủ đồng ý chủ trương về các điều kiện và ưu đãi đầu tư đối với Tập đoàn NIDEC (Nhật Bản) tại khu Công nghệ cao Hòa Lạc nêu tại Tờ trình s 818/TTr-BKHCN ngày 30/3/2018 của B Khoa học và Công nghệ.

Giao Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc khn trương xem xét để cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 02 Dự án đầu tiên của Tập đoàn NIDEC tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Dự án Nidec Techno Mô-tơ Việt Nam và Dự án Nidec Shimpo Việt Nam).

Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp vi Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội rà soát về thẩm quyền quyết định việc áp dụng cơ chế đặc thù trong chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đối với các Dự án của Tập đoàn NIDEC tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tưng Chính phủ.

7. Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng, Luật nhà ở, Luật quy hoạch đô thị, Luật kinh doanh bất động sản

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, ý kiến thẩm tra của Văn phòng Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật. Giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, ký Tờ trình của Chính phủ và báo cáo Quốc hội dự án Luật này.

8. Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, ý kiến thẩm tra của Văn phòng Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trưc khi trình Quốc hội.

9. Về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ; cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện thủ tục, hồ sơ theo quy định; tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, ý kiến thẩm tra của Văn phòng Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật; phối hợp với Văn phòng Chính phủ gửi xin ý kiến thành viên Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng

Chính phủ trước khi trình Quốc hội. Đồng thời, báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị về những vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau.

10. Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số luật có quy định liên quan đến quy hoạch gồm: Luật hóa chất, Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Luật điện lực, Luật dược, Luật phòng, chống tác hại thuốc lá, Luật an toàn thực phẩm, Luật công chứng, Luật trẻ em, Luật khoa học và công nghệ, Luật đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, ý kiến thẩm tra của Văn phòng Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ và báo cáo Quốc hội dự án Luật này.

11. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và kết quả kiểm tra tháng 3 năm 2018

Giao Tổ công tác tiếp tục đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương, tập đoàn, tổng công ty; tập trung kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về tăng trưởng, xây dựng, hoàn thiện thể chế, nhất là việc khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ.

Yêu cầu các bộ, cơ quan thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Tổ công tác; trong đó tập trung thực hiện một số nội dung sau:

- Tiếp tục rà soát danh mục sản phẩm, hàng hóa, thủ tục kiểm tra chuyên ngành, các điều kiện kinh doanh thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách để đơn giản hóa, cắt giảm hoặc bãi bỏ điều kiện kinh doanh không cần thiết, bất hợp lý, bảo đảm mục tiêu của Chính phủ đã đề ra.

- Khẩn trương xây dựng, báo cáo Chính phủ dự thảo Nghị định sửa nhiều Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi qun lý.

12. Về các Báo cáo: tình hình thực hiện các quyết nghị của Chính phủ, chương trình công tác trong quý I năm 2018; tình hình thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử; về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng quý I năm 2018; tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ và tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh quý I năm 2018; về công tác cải cách hành chính quý I năm 2018; tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát trin doanh nghiệp đến năm 2020

Giao các bộ, cơ quan chủ trì xây dựng các báo cáo: Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện Báo cáo, ban hành theo thẩm quyền để tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả.

13. Về việc xử lý hiệu lực các văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành không còn được áp dụng trên thực tế nhưng chưa có văn bản xác định hết hiệu lực

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao thường xuyên rà soát, đề xuất việc chấm dứt hiệu lực các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (nếu có), định kỳ 6 tháng gửi Bộ Tư pháp tổng hợp.

Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để chấm dứt hiệu lực các văn bản do các bộ, cơ quan ngang bộ đề xuất theo trình tự, thủ tục rút gọn; định kỳ 06 tháng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành (nếu có)./.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nh
ân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, TGĐ Cổng TTĐT CP;
- Lưu: Văn thư, TH (2b).B

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

Mời bạn đánh giá bài viết này!
Đặt câu hỏi
Báo giá vụ việc
Đặt lịch hẹn
Có thể bạn quan tâm?
Mẫu hợp đồng thuê nhà cơ bản
03:29 | 29/06/2021
Bạn đang định thuê nhà để kinh doanh? Bạn chưa rõ nên làm hợp đồng như nào cho phù hợp, đúng pháp luật? Hãy liên hệ Hilap để được tư vấn và hỗ trợ soạn thảo hợp đồng nhanh chóng, chính xác nhất.
Cho phép nhà chung cư được xây dựng diện tích tối thiểu 25m2
03:01 | 04/06/2021
Quy định về phòng chống dịch COVID-19 mới nhất, các mức xử phạt vi phạm hành chính
11:03 | 11/05/2021
Câu chuyện đốt pháo ngày Tết
05:37 | 09/02/2021
Bản tin pháp luật tuần này, ngoài những tin chính về pháp luật, chúng ta bàn về tình trạng đốt pháo ngày Tết, đang tiềm ẩn thảm họa khôn lường.
Cẩn trọng khi giao dịch vay tiền trực tuyến
10:33 | 06/12/2019
Quốc hội thông qua dự án Luật dân quân tự vệ sửa đổi
08:58 | 23/11/2019
Quốc hội thông qua Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
08:52 | 23/11/2019
Công bố 06 Nghị Quyết của UBTV Quốc hội
03:49 | 23/10/2019
Những đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Lao động 2012
03:39 | 23/10/2019
Đề xuất miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2030
07:31 | 16/10/2019
Tìm kiếm
VD: đơn ly hôn ly hôn đơn phương tư vấn luật tư vấn pháp luật đơn khởi kiện công ty luật luật sư tư vấn
ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP
Trụ sở chính: 38-LK9, Tổng Cục 5, Tân Triều, Hà Nội (Cuối đường Chiến Thắng)
Địa chỉ chi nhánh: Số 26 Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
PNV – Địa chỉ: VP6 Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
Email: luathongthai38@gmail.com/phongdoanhnghiep.hilap@gmail.com
Hotline: 0962.893.900 / 0912.762.891
Đơn vị liên kết:
- Viện Kinh tế Công nghệ Việt nam
- Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất Nhập khẩu HILAP
Tin nhiều người đọc
ThS. LS Nguyễn Thị Hồng Liên - Nữ luật sư tài ba, nhiệt huyết
Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán theo quy định hiện hành
Một doanh nghiệp có thể thành lập tối đa bao nhiêu chi nhánh?
Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên theo quy định pháp luật hiện hành
Chuyển nhượng cổ phần lỗ có phải nộp thuế TNCN hay không?
NGHỊ ĐỊNH 70/2023/NĐ-CP THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
Kinh doanh quán nhậu có phải đăng ký kinh doanh hay không?
Hướng dẫn doanh nghiệp hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Văn bản, giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật theo Nghị định 70/2023/NĐ-CP
[Mới] Vợ chồng có thể đồng thời là thành viên của Hội đồng thành viên trong Công ty TNHH 2TV trở lên?

Thống kê truy cập
Đang online : 90   Đã truy cập : 3,494,432
Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved
Design and support by THANHNAM SOFTWARE