Hotline: 0962.893.900
CÔNG TY LUẬT TNHH HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP (HILAP LAWFIRM)
DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP – TẬN TÂM * CHUYÊN NGHIỆP * UY TÍN
HOTLINE: 0962.893.900 - 0912.762.891

Khi thành lập doanh nghiệp năm phải nộp những thuế gì?

(Số lần đọc 392)
Sau khi doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký, doanh nghiệp cần phải kê khai và nộp các loại thuế sau:
Thứ nhất: Thuế môn bài
Doanh nghiệp mới hoạt động, chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh, về nguyên tắc vẫn phải nộp thuế môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp mới thành lập, đã phát sinh các hoạt động kinh doanh, sản xuất thì  bắt buộc phải kê khai nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh. 
Hồ sơ kê khai thuế môn bài được quy định theo mẫu 01/MBA1 ban hành kèm theo thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của bộ tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung)
Thứ hai: Thuế giá trị gia tăng:
Theo quy định của pháp luật Việt Nam, khi doanh nghiệp mới thành thực hiện phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo một trong hai phương pháp sau:
1.Phương pháp khấu trừ thuế: Doanh nghiệp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế bao gồm:
-Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ cở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.
-Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.
Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ tài chính (có tờ khai kèm theo)
2.Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng tỉ lệ % nhân với doanh thu áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. Nếu muốn chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo thông tư số 156/2013-TTBTC ngày 06/11/2013 của Bộ tài chính (đã được sửa đổi bổ sung). Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu là tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 04/GTGT hành hành kèm theo thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ tài chính (đã được sửa đổi và bổ sung).
Khai thuế giá trị gia tăng theo quý áp dụng đối với người nộp thuế có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống. Với doanh nghiệp mới bắt đầu hoạt động sản, xuất kinh doanh, việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quý. Nhưng sau 12 tháng thì từ những năm tiếp theo (tính theo dương lịch) căn cứ theo mức doanh thu của doanh nghiệp để áp dụng kế khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý. Nếu công ty đủ điều kiện và thuộc đối tượng kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý muốn chuyển sang kê khai thuế theo tháng thì có thể gửi thông báo theo mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ tài chính cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế giá trị gia tăng.
Theo quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng áp dụng tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quý chậm nhất vào ngày 30 của quý tiếp theo phát sinh về nghĩa vụ thuế phải nộp.
Thứ ba: Thuế thu nhập doanh nghiệp
Công ty mới thành lập căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, Quý khách hàng nộp thuế thực hiện tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý. Khi kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp thực hiện kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. 
Hồ sơ kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm: 
+Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp; 
+Báo cáo tài chính năm; 
+Một hoặc 1 số phụ lục kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tùy theo thực tế phát sinh của doanh nghiệp. Thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
Thứ tư: Thuế thu nhập cá nhân: Theo quy định, khi tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng ít nhất cho 1 loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ năm mươi triệu đồng trở lên sẽ áp dụng  kê khai thuế theo tháng. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất cho 1 loại tờ khai thuế TNCN từ năm mươi triệu đồng trở xuống thì sẽ áp dụng kê khai thuế theo quý. Việc kê khai thuế theo tháng hoặc theo quý được xác định 1 lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và được áp dụng cho cả năm. Nếu trong tháng, trong quý công ty không phát sinh thuế thu nhập cá nhân thì không kê khai những vẫn phải nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm. Thời hạn để nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân của tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo phát sinh nghĩa vụ thuế. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân quý chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo phát sinh nghĩa vụ thuế. Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
Ngoài bốn loại thuế chính kể trên, sẽ có thể phải nộp thêm các loại thuế như: Thuế xuất nhập khẩu (nếu doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu); Thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có liên quan đến mặt hàng mà phải chịu áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt; Thuế sử dụng đất cho trường hợp doanh nghiệp có kinh doanh đến lĩnh vực bất động sản.

Mời bạn đánh giá bài viết này!
Đặt câu hỏi
Báo giá vụ việc
Đặt lịch hẹn
Có thể bạn quan tâm?
Thành lập cơ sở bán lẻ thuốc
11:26 | 12/10/2017
Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá
11:23 | 12/10/2017
Điều kiện đối với bán lẻ thuốc
11:18 | 12/10/2017
Ủy thác xuất nhập khẩu hàng hóa
10:33 | 12/10/2017
Tư vấn thủ tục thực hiện các chương trình khuyến mại
10:08 | 12/10/2017
Mẫu đơn xin xác nhận địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể
08:41 | 12/10/2017
Đối với một số quận huyện, khi thành lập hộ kinh doanh cá thể có yêu cầu về Đơn xin xác nhận mở địa điểm kinh doanh.
Làm thế nào để đăng ký kinh doanh qua mạng.
07:54 | 25/09/2017
Câu hỏi bạn đọc: Tôi đang muốn thành lập một công ty thương mại chuyên buôn bán về hàng mỹ phẩm. Tôi nghe nói về việc thành lập công ty qua mạng điện tử, để làm được như vậy, tôi phải làm thế nào.
Thành lập công ty sản xuất bánh kẹo
04:25 | 23/09/2017
Bánh kẹo có lượng tiêu thụ hàng năm rất lớn vậy nên thành lập công ty sản xuất bánh kẹo có thể mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư.
Những điều cần làm sau khi được cấp chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
04:02 | 23/09/2017
Các doanh nghiệp cần lưu ý những việc cần phải làm sau khi thành lập doanh nghiệp để có một khởi đầu kinh doanh thuận lợi
Thành lập Công ty tư vấn thiết kế kiến trúc
03:12 | 23/09/2017
Ở nước ta, những năm gần đây nhà cửa được xây dựng và nâng cấp rất nhiều, các chung cư mới mọc lên, nhu cầu nhà ở của dân cư tăng cao. Đây là cơ hội lớn cho các cá nhâ, tổ chức có mong muốn hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, kiến trúc.
Tìm kiếm
VD: đơn ly hôn ly hôn đơn phương tư vấn luật tư vấn pháp luật đơn khởi kiện công ty luật luật sư tư vấn
ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP
Trụ sở chính: 38-LK9, Tổng Cục 5, Tân Triều, Hà Nội (Cuối đường Chiến Thắng)
Địa chỉ chi nhánh: Số 26 Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
PNV – Địa chỉ: VP6 Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
Email: luathongthai38@gmail.com/phongdoanhnghiep.hilap@gmail.com
Hotline: 0962.893.900 / 0912.762.891
Đơn vị liên kết:
- Viện Kinh tế Công nghệ Việt nam
- Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất Nhập khẩu HILAP
Tin nhiều người đọc
ThS. LS Nguyễn Thị Hồng Liên - Nữ luật sư tài ba, nhiệt huyết
Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán theo quy định hiện hành
Một doanh nghiệp có thể thành lập tối đa bao nhiêu chi nhánh?
Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên theo quy định pháp luật hiện hành
Chuyển nhượng cổ phần lỗ có phải nộp thuế TNCN hay không?
NGHỊ ĐỊNH 70/2023/NĐ-CP THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
Kinh doanh quán nhậu có phải đăng ký kinh doanh hay không?
Hướng dẫn doanh nghiệp hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Văn bản, giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật theo Nghị định 70/2023/NĐ-CP
[Mới] Vợ chồng có thể đồng thời là thành viên của Hội đồng thành viên trong Công ty TNHH 2TV trở lên?

Thống kê truy cập
Đang online : 155   Đã truy cập : 3,498,651
Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved
Design and support by THANHNAM SOFTWARE