Hotline: 0962.893.900
CÔNG TY LUẬT TNHH HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP (HILAP LAWFIRM)
DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP – TẬN TÂM * CHUYÊN NGHIỆP * UY TÍN
HOTLINE: 0962.893.900 - 0912.762.891

Điều kiện và thủ tục phá sản cho doanh nghiệp hiện nay

(Số lần đọc 17829)

Phá sản là gì? Ai có quyền ra thông báo doanh nghiệp mất khả năng thanh toán? Doanh nghiệp cần chuẩn bị những giấy tờ gì khi làm thủ tục phá sản? Chi tiết nội dung xin mời bạn đọc cùng Luật Hồng Thái tìm hiểu!

 

I. Căn cứ pháp lý

- Luật doanh nghiệp 2020;

- Luật phá sản 2014;

- Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

 

II. Nội dung

1. Phá sản được hiểu như thế nào?

Căn cứ khoản 2, Điều 4 Luật phá sản 2014, quy định về phá sản như sau:

Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán và bị Toà án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản”

Như vậy, doanh nghiệp chỉ phá sản khi mất khả năng thanh toán và bị Toà án ra quyết định tuyên bố phá sản.

2. Ai có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản?

Căn cứ điều 5 Luật phá sản 2014, quy định về người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, cụ thể có những người sau:

- Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm 1 phần có quyền nộp đơn yêu cầu phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán;

- Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán;

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

- Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị của CTCP, Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty TNHH 2 thành viên trở lên, chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên, thành viên hợp danh của công ty hợp danh;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu dưới 20% số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Như vậy, doanh nghiệp mất khả năng thanh toán là doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán. Doanh nghiệp có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

3.  Thủ tục phá sản cho các doanh nghiệp hiện nay

Căn cứ điều 28 Luật phá sản 2014 quy định về đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, cụ thể:

Bước 1: Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

+ Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán, ngoài ra cần phải kèm theo các giấy tờ, tài liệu như: báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong 03 năm gần nhất (trường hợp doanh nghiệp hoạt động chưa đủ 03 năm thì kèm theo báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong toàn bộ thời gian hoạt động)

+ Bản giải trình nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất khả năng thanh toán; báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp khôi phục doanh nghiệp mà vẫn không khắc phục được tình trạng đó.

+ Bảng kê khai chi tiết tài sản, địa điểm có tài sản của doanh nghiệp;

+ Danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ, khoản cho vay có bảo đảm, không có bảo đảm, có bảo đảm 1 phần đến hạn hoặc chưa đến hạn;

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

+ Kết quả thẩm định giá, định giá giá trị tài sản (nếu có)

Bước 2: Toà án xem xét, thụ lý yêu cầu

Căn cứ Điều 32 Luật phá sản 2014 quy định về xử lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, cụ thể:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc yêu cầu mở thủ tục phá sản hợp lệ, thẩm phán thông báo cho người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản về việc nộp lệ phí và tạm ứng phí phá sản; tạm ứng chi phí phá sản (trừ trường hợp không phải nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản)

Trường hợp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản không đủ các nội dung theo quy định thì Thẩm phán thông báo cho người nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung đơn”.

Như vậy, khi toà án xem xét thụ lý đơn nếu đơn đủ điều kiện, Toà sẽ ra quyết định mở thủ tục phá sản và thông báo các khoản chi phí phá sản cho doanh nghiệp; trường hợp đơn yêu cầu không đủ các nội dung theo quy định của pháp luật, Thẩm phán phụ trách sẽ ra thông báo cho người nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung đơn.

Bước 3: Toà thụ lý đơn

Căn cứ điều 39 Luật phá sản 2014, quy định về việc thụ lý yêu cầu mở thủ tục phá sản, cụ thể:

Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi nhận được biên lai nộp lệ phí phá sản, biên lai nộp tạm ứng chi phí phá sản. Trường hợp không phải nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí, phá sản thì thời điểm thụ lý được tính từ ngày Toà án nhận đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hợp lệ.

Sau đó, Toà ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản (trừ trường hợp doanh nghiệp phá sản theo thủ tục rút gọn)

Bước 4: Mở thủ tục phá sản

Căn cứ Điều 43 Luật doanh nghiệp quy định về việc thông báo quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản, cụ thể:

- Quyết định mở thủ tục phá sản của toà phải được gửi cho người nộp đơn, doanh nghiệp mất khả năng thanh toán, chủ nợ, VKSND cùng cấp, cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính và đăng lên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

- Quyết định không mở thủ tục phá sản của Toà án phải được gửi cho người nộp đơn, doanh nghiệp bị yêu cầu phá sản và VKS nhân dân cùng cấp.

Bước 5: Hội nghị chủ nợ

Căn cứ Điều 75 Luật phá sản 2014 quy định về triệu tập và gửi thông báo triệu tập Hội nghị chủ nợ, cụ thể:

- Thời hạn thẩm phán triệu tập Hội nghị chủ nợ là 20 ngày kể từ ngày kết thúc việc kiểm kê tài sản trong trường hợp việc kiểm kê tài sản kết thúc sau việc lập danh sách chủ nợ hoặc kể từ ngày kết thúc việc lập danh sách chủ nợ trong trường hợp việc kiểm kê tài sản kết thúc trước việc lập danh sách chủ nợ.

Bước 6: Ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản

Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện được phương án phục hồi hoạt động kinh doanh hoặc hết thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh nhưng vẫn mất khả năng thanh toán, Thẩm phán ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản.

Bước 7: Thi hành tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản

- Thanh lý tài sản phá sản;

- Phân chia tiền thu được từ việc bán tài sản doanh nghiệp cho các đối tượng theo thứ tự phân chia tài sản.

Như vậy, khi làm thủ tục phá sản doanh nghiệp cần thực hiện đúng, đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

QA.

Hy vọng rằng qua bài viết bên trên, Quý khách hàng đã có cái nhìn toàn diện và giải quyết được những vướng mắc của bạn. Công ty Luật Hồng Thái cung cấp dịch vụ pháp lý để cùng đồng hành với những vấn đề pháp lý của Quý khách hàng. Nếu còn bất cứ thắc mắc gì liên quan đến sự việc bạn có thể liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp qua Tổng đài tư vấn pháp luật 0962.893.900 hoặc Email: phonggiayphep.hilap@gmail.com.    

Trụ sở chính: LK9-38 Tổng cục 5, Tân Triều, Hà Nội (cuối đường Chiến Thắng)

Địa chỉ chi nhánh: VP6 - Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội

Bạn cũng có thể tham khảo thêm thông tin các dịch vụ tư vấn của chúng tôi:

- Dịch vụ Luật sư lĩnh vực dân sự - 0982.033.335

- Dịch vụ Luật sư lĩnh vực Hình sự - 0982.033.335

- Dịch vụ pháp lý lĩnh vực Đất đai - 0982.033.335

- Dịch vụ tư vấn nhân sự và quản lý lao động - 0988.587.987

- Dịch vụ pháp lý lĩnh vực Doanh Nghiệp – 0962.893.900

- Dịch vụ Luật sư lĩnh vực Hôn nhân và gia đình 0982.033.335

Trân trọng cảm ơn!

   

 

 

 

 

 

 

Mời bạn đánh giá bài viết này!
Đặt câu hỏi
Báo giá vụ việc
Đặt lịch hẹn
Có thể bạn quan tâm?
Thủ tục tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục tạm ngừng kinh doanh trước thời hạn của công ty TNHH 2 thành viên trở lên theo quy định của pháp luật hiện hành
04:20 | 16/03/2024
Tạm ngưng kinh doanh là gì? Thủ tục tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn của công ty TNHH hai thành viên trở lên theo pháp luật hiện hành? Chi tiết nội dung xin mời bạn đọc cùng Luật Hồng Thái tìm hiểu!
Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên theo quy định pháp luật hiện hành
11:04 | 12/03/2024
Công ty TNHH 2 thành viên được hiểu như thế nào? Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên cần giấy tờ gì? Chi tiết nội dung xin mời bạn đọc cùng Luật Hồng Thái tìm hiểu!
Thủ tục thành lập sàn thương mại điện tử
05:14 | 29/01/2024
Sàn thương mại điện tử được hiểu như thế nào trong bối cảnh kinh tế thị trường như hiện nay? Trình tự, thủ tục lập sàn thương mại điện tử gồm giấy tờ như thế nào? Chi tiết nội dung xin mời bạn đọc cùng Luật Hồng Thái tìm hiểu!
Thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ trong công ty cổ phần theo quy định pháp luật hiện hành
04:25 | 20/12/2023
Vốn điều lệ được hiểu như thế nào? Khi nào công ty thực hiện điều chỉnh vốn điều lệ? Thủ tục tăng vốn điều lệ trong công ty cổ phần được quy định như thế nào? Chi tiết nội dung xin mời bạn đọc cùng Luật Hồng Thái tìm hiểu!
Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ theo quy định của pháp luật hiện hành
02:53 | 09/12/2023
Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ theo quy định của pháp luật hiện hành? Thủ tục thành lập gồm các giấy tờ như thế nào? Chi tiết nội dung xin mời bạn đọc cùng Luật Hồng Thái tìm hiểu!
Tổng hợp các quy định mới nhất về thủ tục thành lập CTCP
09:32 | 06/12/2023
Công ty cổ phần (CTCP) được hiểu như thế nào? Quy định của pháp luật về người đại diện theo pháp luật của CTCP? Thủ tục thành lập công ty cổ phần theo quy định luật hiện hành? Chi tiết nội dung xin mời bạn đọc cùng Luật Hồng Thái tìm hiểu!
Doanh nghiệp có thể hoạt động trở lại trước khi hết thời hạn đăng ký tạm ngừng không?
09:28 | 30/11/2023
Doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng khi nào? Thủ tục đăng ký tạm ngừng đối với doanh nghiệp sẽ tiến hành ra sao? Doanh nghiệp có thể hoạt động trở lại trước khi hết thời hạn tạm ngừng không? Chi tiết nội dung xin mời bạn đọc cùng Luật Hồng Thái tìm hiểu!
Kinh doanh quán nhậu có phải đăng ký kinh doanh hay không?
01:59 | 28/11/2023
Câu hỏi: Tôi dự định mở một quán nhậu, vốn khoảng 100 triệu đồng. Theo quy định, tôi có phải đăng ký kinh doanh hay không?
Các trường hợp gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký
10:12 | 17/11/2023
Trường hợp nào tên doanh nghiệp đã đăng ký sẽ gây nhầm lẫn với tên của các doanh nghiệp khác? Theo pháp luật hiện hành, tên doanh nghiệp được quy định như thế nào? Chi tiết nội dung xin mời bạn đọc cùng Luật Hồng Thái tìm hiểu!
Doanh nghiệp không phải thực hiện thông báo về việc giải thể trong trường hợp nào theo quy định của pháp luật?
02:39 | 15/11/2023
Doanh nghiệp phải gửi thông báo về việc giải thể khi nào? Theo quy định của pháp luật hiện hành, trường hợp nào doanh nghiệp không phải thực hiện thông báo giải thể? Chi tiết nội dung xin mời bạn đọc cùng Luật Hồng Thái tìm hiểu!
Tìm kiếm
VD: đơn ly hôn ly hôn đơn phương tư vấn luật tư vấn pháp luật đơn khởi kiện công ty luật luật sư tư vấn
ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP
Trụ sở chính: 38-LK9, Tổng Cục 5, Tân Triều, Hà Nội (Cuối đường Chiến Thắng)
Địa chỉ chi nhánh: Số 26 Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
PNV – Địa chỉ: VP6 Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
Email: luathongthai38@gmail.com/phongdoanhnghiep.hilap@gmail.com
Hotline: 0962.893.900 / 0912.762.891
Đơn vị liên kết:
- Viện Kinh tế Công nghệ Việt nam
- Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất Nhập khẩu HILAP
Tin nhiều người đọc
ThS. LS Nguyễn Thị Hồng Liên - Nữ luật sư tài ba, nhiệt huyết
Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán theo quy định hiện hành
Một doanh nghiệp có thể thành lập tối đa bao nhiêu chi nhánh?
Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên theo quy định pháp luật hiện hành
Chuyển nhượng cổ phần lỗ có phải nộp thuế TNCN hay không?
NGHỊ ĐỊNH 70/2023/NĐ-CP THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
Kinh doanh quán nhậu có phải đăng ký kinh doanh hay không?
Hướng dẫn doanh nghiệp hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Văn bản, giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật theo Nghị định 70/2023/NĐ-CP
[Mới] Vợ chồng có thể đồng thời là thành viên của Hội đồng thành viên trong Công ty TNHH 2TV trở lên?

Thống kê truy cập
Đang online : 452   Đã truy cập : 3,499,032
Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved
Design and support by THANHNAM SOFTWARE