Hotline: 0962.893.900
CÔNG TY LUẬT TNHH HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP (HILAP LAWFIRM)
DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP – TẬN TÂM * CHUYÊN NGHIỆP * UY TÍN
HOTLINE: 0962.893.900 - 0912.762.891

Mẫu hợp đồng phân phối độc quyền

(Số lần đọc 1946)


                                                                 

 

HỢP ĐỒNG ĐỘC QUYỀN PHÂN PHỐI HÀNG HÓA

(Số …./2019/HĐPPĐQ)

Căn cứ:

Bộ luật dân sự năm 2015;

Khả năng, nhu cầu của Đơn vị phân phối và Bên cung cấp;

Hôm nay, hai bên đồng ý ký kết Hợp đồng này với thỏa thuận sau:

ĐƠN VỊ  PHÂN PHỐI: 


BÊN CUNG CẤP: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HÙNG HẢIĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA, GIẢI THÍCH

Trừ trường hợp trong Hợp đồng có quy định khác, các thuật ngữ trong Hợp đồng được hiểu như sau:

(1). “Phân phối độc quyền” được hiểu là Nhà cung cấp chỉ phân phối sản phẩm cho một đơn vị phân phối duy nhất trên lãnh thổ Việt Nam.

(2). “Ngày” được hiểu là tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày làm việc và ngày nghỉ theo quy định pháp luật.

(3). “Sản phẩm” là hàng hóa được nhà sản xuất nghiên cứu và sản xuất bởi nhà cung cấp.

 (4). “Hai Bên” được hiểu là Đơn vị phân phối và Nhà cung cấp.

ĐIỀU 2. PHẠM VI HỢP ĐÔNG

2.1. Nhà cung cấp và đơn vị phân phối đồng ý rằng Đơn vị phân phân phối làm nhà phân phối độc quyền của mình để phân phối và bán các sản phẩm theo khoản 2.2. của Hợp đồng này trong lãnh thổ Việt Nam, hoặc trên thế giới.

2.2. Sản phẩm theo Hợp đồng là sản phẩm “ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO” do Bên cung cấp sản xuất, đáp ứng đủ điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm, được đóng gói và bảo quản theo một quy trình an toàn, và đảm bảo chất lượng theo kết quả phân tích số … ngày …… của. 

2.3. Nhà cung cấp sẽ phân phối cho Đơn vị phân phối sản phẩm “.................” theo ĐƠN ĐẶT HÀNG của Đơn vị phân phối.

ĐIỀU 3. GIAO NHẬN HÀNG HÓA

3.1. Đơn vị phân phối đặt hàng bằng Đơn đặt hàng đến Nhà cung cấp trước ít nhất là 60 ngày để Nhà cung cấp chuẩn bị và giao hàng. Sau khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Đơn vị phân phối, chậm nhất là 70 ngày, nhà cung cấp phải giao hàng cho Nhà phân phối.

3.2. Đơn đặt hàng được thể hiện bằng văn bản (Thư đặt hàng) hoặc email. Email dùng để đặt hàng, giao hàng là email chính thức của hai Bên ghi nhận trong Hợp đồng này.

3.3. Địa điểm giao hàng là địa điểm cố định trong thành phố Hà Nội do Đơn vị phân phối chỉ định. Nhà cung cấp có trách nhiệm giao hàng đến địa điểm của Đơn vị phân phối chỉ định và phải chịu các chi phí liên quan trong quá trình vận chuyển.

ĐIỀU 4. QUY CÁCH ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM

4.1. Việc đóng gói sản phẩm được Bên cung cấp đóng gói vào túi nilong tráng thiếc hút chân không với trọng lượng 0,5 kg/ túi.

4.2. Bên cung cấp có trách nhiệm hỗ trợ đơn vị phân phối kỹ thuật đóng gói bảo quản bằng cách giới thiệu đơn vị sản xuất các thiết bị liên quan, cứ chuyên gia hoặc gửi tài liệu chi tiết hướng dẫn kỹ thuật đóng gói bảo quản đảm bảo an toàn.

4.3. Nhãn hiệu, kiểu dáng bao bì do bên phân phối chủ động quyết định.

ĐIỀU 5. GIÁ CẢ, THANH TOÁN

5.1. Giá cả

5.1.1. Bên cung cấp đồng ý bán cho Đơn vị phân phối sản phẩm.....................

 (Đơn giá đã bao gồm VAT, phí đóng gói và vận chuyển):

5.1.2. Trừ trường hợp hai Bên có thỏa thuận thay đổi, giá bán không được thay đổi trong thời gian Hợp đồng này có hiệu lực của Hợp đồng này.

5.2. Thanh toán

5.2.1. Đơn vị phân phối thanh toán cho Bên cung cấp: ….% giá trị Đơn đặt hàng trong vòng 05 ngảy kể từ ngày đặt hàng.

5.2.2. Đơn vị phân phối thanh toán số tiền còn lại sau khi nhận đủ số lượng Đơn đặt hàng và đúng chất lương sản phẩm.

5.3. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản hoặc tiền mặt.

ĐIỀU 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI

6.1. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn giá trị hàng hóa cho mỗi đơn đặt hàng theo Quy định của Hợp đồng này.

6.2. Được thực hiện các quyền đầy đủ và không giới hạn về bày bán, giới thiệu, tiếp thị sản phẩm.

6.3. Được đổi, trả hàng trong trường hợp xét thấy sản phẩm Nhà cung cấp giao hàng không đạt yêu cầu và được bồi thường thiệt hại (nếu có) trong trường hợp phát sinh thiệt hại.

6.4. Được sử dụng sản phẩm đã được phân phối để bao gói, chế biến thành các sản phẩm khác.

6.5. Được toàn quyền quyết định giá bán sản phẩm đến các đại lý hay bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác nhưng phải thông báo giá bán cho nhà cung cấp.

ĐIỀU 7. THỜI HẠN HỢP ĐỒNGg

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày …/../…. Sau thời hạn Hợp đồng, nếu hai bên không có ý kiến nào khác thì Hợp đồng vẫn tiếp tục được thực hiện đến 24 tháng kể từ ngày hết hạn Hợp đồng.

ĐIỀU 8. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHÀ CUNG CẤP

8.1. Đảm bảo chất lượng của sản phẩm ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO đã cung cấp. Nhà cung cấp đảm bảo rằng sản phẩm đã được công bố chất lượng và thực hiện đầy đủ các thủ tục, và đảm bảo các tiệu chuẩn theo quy đinh pháp luật.

8.2. Đảm bảo chỉ phân phối sản phẩm cho một bên độc quyền duy nhất là Đơn vị phân phối.

8.3. Giao hàng đúng hạn, đúng chất lượng.

8.4. Có trách nhiệm phối hợp với Đơn vị phân phối trong việc bảo quản sản phẩm, hướng dẫn hoặc chuyển giao công nghệ cho Đơn vị phân phối bảo quản sản phẩm.

8.5. Đảm bảo không sản xuất bất kỳ một sản phẩm tương tự với sản phẩm đã cung cấp cho Đơn vị phân phối để cung cấp cho một Bên thứ ba nào khác.

ĐIỀU 9. TÍNH BẢO MẬT

9.1. Đơn vị phân phối phải bảo mật tất cả các thông tin bao gồm: Các kế hoạch bán sản phẩm, nghiên cứu thị trường, chiến dịch khuyến mại, số liệu bán hàng, các hoạt động tiếp thị, dữ liệu thống kê báo cáo và các hoạt động khác có thể được quy định bởi nhà cung cấp trong từng thời điểm theo hợp đồng này (“Các thông tin bảo mật”).

9.2. Nhà phân phối bảo mật về giá bán, và quy trình sản xuất, kinh doanh, quy trình công nghệ của mình.

ĐIỀU 10. VI PHẠM HỢP ĐỒNG

Đối với bất kỳ vi phạm nào của mỗi bên gây thiệt hại cho bên còn lại, bên vi phạm có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại và tổn thất do vi phạm của mình gây ra, đồng thời phải chịu thêm một khoản tiền phạt tương ứng với 15% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm.

ĐIỀU 11. LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Bất cứ tranh chấp, xung đột hay khiếu kiện nào liên quan tới bất cứ điều khoản nào của Hợp đồng này hoặc việc thực hiện Hợp đồng sẽ được giải quyết bằng hòa giải giữa các bên.

Trong trường hợp các bên không thể giải quyết tranh chấp trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày một trong hai bên gửi thư khiếu nại, các bên đồng ý sẽ giải quyết tranh chấp tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

Chi phí Tòa án do Bên vi phạm hợp đồng chịu.

ĐIỀU 12. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ĐƠN ĐẶT HÀNG là một phần không thể tách rời Hợp đồng này, trong các đợt giao hàng trong quá trình có hiệu lực của Hợp đồng, hai Bên chịu ràng buộc bởi các điều khoản trong Hợp đồng này.

Trong quá trình thực hiện, hai bên cùng thỏa thuận với nhau để cụ thể hóa nội dung của Hợp đồng này. Những thỏa thuận, sửa đổi, bổ sung Hợp đồng phải được lập thành Phụ lục Hợp đồng và có chữ ký của đại diện có thẩm quyền của hai bên. Phụ lục hợp đồng là một phần không tách rời của Hợp đồng này.

Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau; mỗi Bên giữ một (01) bản để thực hiện

 

 

NHÀ CUNG CẤPĐƠN VỊ PHÂN PHỐI 

Mời bạn đánh giá bài viết này!
Đặt câu hỏi
Báo giá vụ việc
Đặt lịch hẹn
Có thể bạn quan tâm?
Vụ tranh chấp kịch tính: 7 người đàn ông thi nhau nhận làm cha 1 đứa trẻ
11:45 | 28/03/2022
Tại buổi làm việc, ngoài vợ chồng anh Tiến và anh Khoa, không rõ từ đâu 5 người đàn ông khác cũng kéo đến trụ sở công an khẳng định mình là cha đứa bé.
Trường hợp tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép bị xử lý hình sự thế nào?
09:57 | 09/01/2021
GD&TĐ - Luật sư Nguyễn Hồng Thái cho biết, người tổ chức cho các ca nhập cảnh trái phép đã làm lây lan dịch bệnh thì cần thiết phải áp dụng tình tiết tăng nặng là "lợi dụng tình trạng dịch bệnh để phạm tội".
Cách ký tên, đóng dấu văn bản chuẩn theo Nghị định 30?
09:37 | 14/08/2020
Từ ngày 05/3/2020, cách ký tên, đóng dấu trên văn bản hành chính sẽ được thực hiện theo quy định tại Nghị định 30. Theo đó, ngoài một số thay đổi khi ký tên, đóng dấu trên văn bản giấy, Nghị định này còn bổ sung hướng dẫn ký tên, đóng dấu trên văn bản điện tử.
Những điểm mới của Luật đầu tư năm 2020
11:17 | 14/07/2020
Mới đây Quốc hội đã chính thức thông qua việc sửa đổi Luật đầu tư năm 2014, Vậy những điểm mới của Luật Đầu tư (sửa đổi) so với Luật đầu tư năm 2014 được thể hiện như thế nào?
Những quy định mới nhất của Luật doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội biểu quyết thông qua?
11:09 | 18/06/2020
Ngày 17/6, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) với 90,68% phiếu biểu quyết tán thành.
Sum vầy tiệc tất niên 2019
01:58 | 17/01/2020
Công ty Luật Hilap đồng hành cùng tạp chí điện tử Đồng Hành Việt
12:10 | 15/10/2019
Vụ nam thanh niên chết trong phòng xông hơi ở Hải Dương: Chủ nhà nghỉ Sơn Lịch không thể dửng dưng!
11:34 | 06/09/2019
NGUỒN GỐC LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA CỦA NGÀY 27/7 HÀNG NĂM?
12:27 | 27/07/2019
Kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra về vụ án dâm ô Nguyễn Hữu Linh
05:31 | 22/07/2019
Tháng 4 năm 2019, một vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy trong chung cư Galaxy 9 tại Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, với Nguyễn Hữu Linh là nghi phạm.
Tìm kiếm
VD: đơn ly hôn ly hôn đơn phương tư vấn luật tư vấn pháp luật đơn khởi kiện công ty luật luật sư tư vấn
ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP
Trụ sở chính: 38-LK9, Tổng Cục 5, Tân Triều, Hà Nội (Cuối đường Chiến Thắng)
Địa chỉ chi nhánh: Số 26 Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
PNV – Địa chỉ: VP6 Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
Email: luathongthai38@gmail.com/phongdoanhnghiep.hilap@gmail.com
Hotline: 0962.893.900 / 0912.762.891
Đơn vị liên kết:
- Viện Kinh tế Công nghệ Việt nam
- Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất Nhập khẩu HILAP
Tin nhiều người đọc
ThS. LS Nguyễn Thị Hồng Liên - Nữ luật sư tài ba, nhiệt huyết
Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán theo quy định hiện hành
Một doanh nghiệp có thể thành lập tối đa bao nhiêu chi nhánh?
Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên theo quy định pháp luật hiện hành
Chuyển nhượng cổ phần lỗ có phải nộp thuế TNCN hay không?
NGHỊ ĐỊNH 70/2023/NĐ-CP THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
Kinh doanh quán nhậu có phải đăng ký kinh doanh hay không?
Hướng dẫn doanh nghiệp hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Văn bản, giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật theo Nghị định 70/2023/NĐ-CP
[Mới] Vợ chồng có thể đồng thời là thành viên của Hội đồng thành viên trong Công ty TNHH 2TV trở lên?

Thống kê truy cập
Đang online : 173   Đã truy cập : 3,554,133
Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved
Design and support by THANHNAM SOFTWARE