CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP: Chuyên tư vấn thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, in hóa đơn,
uy tín, trách nhiệm với đội ngũ nhân viên chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm...giá rẻ nhất Hà Nội!!! Xem thêm tại FACEBOOK LUẬT HỒNG THÁI

Phân biệt Công ty trách nhiệm hữu hạn và Công ty cổ phần.


Ngày nay xã hội càng phát triển, xu hướng kinh doanh thành lập doanh nghiệp ngày càng phổ biến. Câu hỏi đặt ra với các doanh nghiệp là nên lựa chọn loại hình doanh nghiệp nào? Có nhiều câu hỏi gửi về cho chúng tôi yêu cầu phân biệt loại hình doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần. Dưới đây là cách phân biệt của chúng tôi.

HILAP

CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP

1.   Khái niệm

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp mà vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau là cổ phần và được phát hành ra ngoài thị trường nhắm huy động vốn tham gia đầu tư từ mọi thành phần kinh tế. Người sở hữu cổ phần được gọi là các cổ đông.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 có 2 loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn, đó là công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Công ty TNHH hai thành viên trở lên là doanh nghiệp trong đó thành viên có thể là tổ chức, cá nhân Số lượng thành viên tối thiểu là 2 và không vượt quá 50; thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

2.     Huy động vốn

Công ty cổ phần có thể huy động vốn bằng những cách sau: Phát hành cổ phần để huy động vốn; phát hành các loại trái phiếu và các hình thức khác như vay tài sản, vay tín dụng,…được quy định trong điều lệ của công ty.

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn không được phát hành cổ phần để huy động vốn. Công ty có thể huy động vốn bằng cách tăng vốn điều lệ (tăng vốn góp của các thành viên hoặc tiếp nhận thành viên mới); phát hành trái phiếu hoặc một số hình thức khác.

3.     Người quản lí

Người quản lí của công ty cổ phần có thể là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác. Không phải mọi cổ đông đều có quyền quản lý công ty.

          Người quản lí của công ty TNHH một thành viên là chủ tịch công ty. Còn người quản lí của công ty TNHH hai thành viên trở lên là Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên; mọi thành viên công ty TNHH đều có quyền quản lý công ty.

4.     Số lượng thành viên

Đối với công ty cổ phần số lượng cổ đông tối là 3 cổ đông và không giới hạn số cổ đông tối đa.

Đối với công ty TNHH một thành viên thì số lượng thành viên là một cũng và là chủ sở hữu của công ty. Đối với công ty TNHH hai thành viên thì số lượng thành viên là tối thiểu là 2, số lượng tối đa là 50.

HILAP

CÔNG TY LUẬT TNHH HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP

5.     Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần:

Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:

Mô hình thứ nhất:  Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;

Mô hình thứ hai: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.

Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH:

Cơ cấu của công ty TNHH  một thành viên là tổ chức:

Chủ sở hữu công ty có quyền bổ nhiệm một người hoặc một số đại diện theo ủy quyền với nhiệm kỳ không được quá năm năm để thực hiện quyền và nghĩa vụ theo luật. Chủ sở hữu công ty có toàn quyết định việc thay thế người đại diện của công ty.

Nếu có 2 người được bổ nhiệm làm đại diện ủy quyền thì hội đồng thành viên gồm tất cả người đại diện ủy quyền. Nếu chỉ có 1 người được bổ nhiệm thì người đó làm Chủ tịch công ty.

Điều lệ công ty quy định chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, giám đốc hoặc tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật. Người đại diện phải thường trú và Việt Nam và nếu vắng mặt quá 30 ngày phải ủy quyền cho người khác.

Cơ cấu công ty TNHH  một thành viên là cá nhân sở hữu:

Công ty có cá nhân sở hữu thì có chủ tịch công ty, giám đốc hoặc tổng giám đốc. Chủ tịch công ty có thể kiêm nhiệm chức danh giám đốc ,tổng giám đốc hoặc có thể thuê người làm thay.

Quyền, nghĩa vụ của giám đốc hoặc tổng giám đốc được quy định theo điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà giám đốc ký với chủ tịch công ty.

Cơ cấu công ty TNHH  hai thành viên trở lên:

 - Công ty TNHH có từ hai thành viên trở lên có hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc, tổng giám đốc.

- Công ty TNHH có từ 30 thành viên trở lên phải có ban kiểm soát, nếu ít hơn 10 thành viên có thể thành lập ban kiểm soát phù hợp với mô hình công ty.

- Quyền, nghĩa vụ, tiêu chuẩn điều kiện do điều lệ công ty quy định.

- Chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc, tổng giám đốc là người đại diện pháp luật theo quy định.

- Người đại diện pháp luật phải thường trú tại Việt Nam nếu vắng mặt quá 30 ngày phải ủy quyền cho người khác.

Trên đây cho thấy loại hình doanh nghiệp công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn có nhiều điểm khác nhau. Mỗi một loại hình doanh nghiệp đều có những ưu nhược điểm riêng. Do vậy khi thành lập doanh nghiệp nên cân nhắc kĩ những yếu tố để lựa chọn loại hình doanh nghiệp cho phù hợp.

Hy vọng rằng với những tư vấn của chúng tôi sẽ giải quyết được những vướng mắc của bạn. Nếu còn bất cứ thắc mắc gì liên quan đến sự việc bạn có thể liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006248 hoặc E-mail: luathongthai@gmail.com

          Trụ sở chính: LK9-38 Tổng cục 5, Tân Triều, Hà Nội (cuối đường Chiến Thắng, Thanh Xuân).

Long Đoàn

 Trân trọng cảm ơn!

Bạn cũng có thể tham khảo các bài viết khác có nội dung liên quan:


Nên để vốn điều lệ là bao nhiêu thì công ty được lợi hơn? (12:14 | 10/07/2019)
Quy định về cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện? (11:24 | 05/07/2019)
Người nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam? (04:50 | 29/06/2019)
Quy định về việc sử dụng hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp năm 2019 (10:09 | 29/06/2019)
Điều kiện mở trung tâm ngoại ngữ theo quy định mới 2019 (04:29 | 28/06/2019)

Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh? (04:35 | 25/06/2019)
Quy định về trang tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến? (04:33 | 24/06/2019)
Thủ tục thành lập văn phòng đại diện theo pháp luật hiện hành (01:09 | 24/06/2019)
Thành lập công ty kiến trúc 2019 (11:27 | 24/06/2019)

Điều kiện và thủ tục đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại năm 2019? (10:49 | 24/06/2019)

 

 

 


Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Fax
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn

Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved -  Design and support by THANHNAM SOFTWARE