CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP: Chuyên tư vấn thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, in hóa đơn,
uy tín, trách nhiệm với đội ngũ nhân viên chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm...giá rẻ nhất Hà Nội!!! Xem thêm tại FACEBOOK LUẬT HỒNG THÁI

Mãu tờ khai đăng ký quyền liên quan 2019


MẪU SỐ 02

(Ban hành theo Thông tư số 08/2016/TT-BVHTTDL
Ngày 02 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hanh phúc
---------------

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ QUYỀN LIÊN QUAN

Kính gửi: Cục Bản quyền tác giả

1. Người nộp tờ khai:

Họ và tên/Tên tổ chức:...............................................................................................

Là (chủ sở hữu quyền liên quan/người được ủy quyền):.................................................

Sinh ngày:…………tháng………..năm..........................................................................

Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc số đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập nếu là tổchức):........................................................................................................................

Ngày cấp:…………………………………………tại:.........................................................

Địa chỉ:......................................................................................................................

Số điện thoại:…………………………………….Email.....................................................

Nộp đơn đăng ký quyền liên quan cho:.......................................................................

2. Đối tượng đăng ký quyền liên quan:

Tên cuộc biểu diễn/bản ghi âm, ghi hình/chương trình phát sóng:.................................

Đăng ký quyền liên quan đối với (quyền của người biểu diễn/quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình/tổ chức phát sóng):.................................................................................................................................

Ngày hoàn thành:.......................................................................................................

Công bố/chưa công bố:.............................................................................................

Hình thức công bố (hình thức phát hành bản sao):........................................................

Ngày công bố:...........................................................................................................

Nơi công bố: Tỉnh/Thành phố…………………………………..Nước.................................

Nội dung Cuộc biểu diễn/Bản ghi âm, ghi hình/Chương trình phát sóng (nêu tóm tắt nội dung, cuộc biểu diễn/bản ghi âm, ghi hình/chương trình phát sóng - nội dung do cá nhân/tổ chức tự thực hiện, không sao chép, không vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam):...........................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

3. Tác phẩm/bản ghi thuộc quyền liên quan được sử dụng trong cuộc biểu diễn/bản ghi âm, ghi hình/chương trình phát sóng (nếu có):

Tên tác phẩm/bản ghi:................................................................................................

Loại hình:...................................................................................................................

Tác giả:.....................................................................................................................

Chủ sở hữu quyền:....................................................................................................

4. Những người biểu diễn/sản xuất bản ghi âm, ghi hình/thực hiện chương trình phát sóng (khai đầy đủ những người thực hiện):

Họ và tên:………………………………………………Quốc tịch.........................................

Số Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu:........................................

Sinh ngày:………………..tháng…………….năm............................................................

Ngày cấp:……………………………..tại:.......................................................................

Địa chỉ:......................................................................................................................

Số điện thoại………………………………………….Email................................................

5. Chủ sở hữu quyền Iiên quan (khai đầy đủ các đồng chủ sở hữu, nếu có):

Họ và tên/Tên tổ chức:……………………………Quốc tịch.............................................

Sinh ngày:………………..tháng…………….năm............................................................

Số Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc số đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập nếu là tổchức):........................................................................................................................

Ngày cấp:……………………………..tại:.......................................................................

Địa chỉ:......................................................................................................................

Số điện thoại………………………………………….Email................................................

Cơ sở phát sinh sở hữu quyền: (tự đầu tư thực hiện/theo hợp đồng/theo quyết định giao việc/thừa kế...)    

6. Trường hợp cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan:

Số, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan đã cấp:................................................

Cấp ngày…………….tháng…………….năm..................................................................

Tên cuộc biểu diễn/Bản ghi âm, ghi hình/Chương trình phát sóng:................................

.................................................................................................................................

Chủ sở hữu:..............................................................................................................

Số Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc số đăng ký doanhnghiệp, quyết định thành lập nếu là tổ chức):........................................................................................................................

Lý do cấp lại, đổi Giấy chứng nhận:............................................................................

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi/chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

………., ngày…..tháng……năm………

Người nộp đơn
(họ và tên, ký, chức danh, đóng dấu nếu là tổchức)


Luật hồng thái


 Bài viết liên quan:


Mẫu tờ khai đăng ký bản quyền tác giả theo luật hiện hành (07:46 | 04/06/2019)
Đăng ký bản quyền cho phần mềm máy tính mới nhất 2019 (08:01 | 03/06/2019)
Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả năm 2019 (11:22 | 09/05/2019)
Viết sách xong, có cần đăng ký bản quyền không? (10:53 | 13/05/2019)
Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả đối với phần mềm máy tính 2019 (07:11 | 14/05/2019)
Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả gồm những gì? (07:21 | 14/05/2019)
Biểu mẫu văn bản đăng ký bản quyền tác giả (10:40 | 16/05/2019)
Đăng ký bản quyền tác giả ở đâu? (10:31 | 16/05/2019)
Đối tượng nào cần phải đăng ký bản quyền tác giả? (07:16 | 14/05/2019)
Những lưu ý khi đăng ký bản quyền tác giả năm 2019 (07:24 | 14/05/2019)
Làm sao để bảo hộ quyền tác giả? (12:15 | 13/05/2019)
Đăng ký bản quyền sản phẩm hoặc sáng chế đối với sản phẩm tự nghiên cứu sáng tạo (06:27 | 08/05/2019)

Quyền tác giả là gì? Tại sao cần đăng ký bảo hộ quyền tác giả? (10:21 | 10/05/2019)


Những vấn đề cần lưu ý khi đăng ký bản quyền tác giả năm 2019? (11:02 | 11/05/2019)


Luật Hồng Thái - Xử lý tranh chấp phát sinh liên quan đến bản quyền tác giả (01:57 | 15/05/2019)
Công nghệ ngày một phát triển, việc chia sẻ, công khai thông tin...
Xử lý vi phạm bản quyền tác giả? (01:29 | 15/05/2019)
Câu hỏi: Xin chào luật sư, tôi hiện đang rất bức xúc khi có...
Lợi ích của việc đăng ký bản quyền tác giả và các quyền liên quan? (01:49 | 15/05/2019)
Đăng ký quyền tác giả không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng...
Nên đăng ký bản quyền tác giả dưới danh nghĩa cá nhân hay danh nghĩa công ty? (12:07 | 15/05/2019)
Tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật...
Có thể đăng ký bản quyền tác giả cho một bài báo không? (12:40 | 14/05/2019)
Mức lệ phí cấp giấy chứng nhận tác giả, quyền liên quan (09:32 | 14/05/2019)

Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Fax
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn

Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved
Design and support by THANHNAM SOFTWARE