CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP: Chuyên tư vấn thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, in hóa đơn,
uy tín, trách nhiệm với đội ngũ nhân viên chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm...giá rẻ nhất Hà Nội!!! Xem thêm tại FACEBOOK LUẬT HỒNG THÁI

Sản phẩm đã được đăng ký bảo hộ sáng chế ở nước ngoài có được tiếp tục đăng ký bảo hộ tại Việt Nam không?


Sản phẩm đã được đăng ký bảo hộ sáng chế ở nước ngoài có được tiếp tục đăng ký bảo hộ tại Việt Nam không? Đây là câu hỏi mà nhiều người sở hữu sáng chế thắc mắc. Sau đây chúng tôi sẽ tư vấn về vấn đề trên.

Sáng chế

Luật Hồng Thái 

Quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí

Quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí được ghi nhận tại Khoản 1 Điều 86 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2013 như sau:

1. Tổ chức, cá nhân sau đây có quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí:

a) Tác giả tạo ra sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí bằng công sức và chi phí của mình;

b) Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác và thỏa thuận đó không trái với quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Chính phủ quy định quyền đăng ký đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất - kỹ thuật, kinh phí từ ngân sách nhà nước.

3. Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu được tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý.

4. Người có quyền đăng ký quy định tại Điều này có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp đã nộp đơn đăng ký.”

Như vậy quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí được quy định như trên.

Điều kiện đăng ký sản phẩm sáng chế tại Việt Nam

Muốn đăng ký sản phẩm sáng chế tại Việt Nam thì cần phải đáp ứng những điều kiện do pháp luật Việt Nam quy định về sáng chế được bảo hộ. Theo đó, tại Điều 58 Luật sở hữu trí tuệ  Điều kiện chung đối với sáng chế được bảo hộ  quy định như sau:

“1. Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có tính mới;

b) Có trình độ sáng tạo;

c) Có khả năng áp dụng công nghiệp.

2. Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có tính mới;

b) Có khả năng áp dụng công nghiệp”.

Như vậy, để được thực hiện đăng ký bảo hộ sang chế đối với sản phẩm phải đảm bảo các điều kiện nêu trên của sáng chế, bao gồm việc sáng chế phải có tính mới, có trình độ sang tạo và có khả năng áp dụng công nghệ đối với hình thức bảo hộ cấp Bằng độc quyền sáng chế, trường hợp sáng chế có thể được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đảm bảo sáng chế có tính mới, có khả năng áp dụng công nghiệp.

HILAP

CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP 

Tính mới của sáng chế, trình độ sang tạo của sáng chế cũng như khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế được giải thích rõ tại các quy định: Điều 60; điều 61; điều 62 Luật sở hữu trí tuệ. 

Điều 60: Tính mới của sáng chế

1. Sáng chế được coi là có tính mới nếu chưa bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc trước ngày ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên.

2. Sáng chế được coi là chưa bị bộc lộ công khai nếu chỉ có một số người có hạn được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về sáng chế đó.

3. Sáng chế không bị coi là mất tính mới nếu được công bố trong các trường hợp sau đây với điều kiện đơn đăng ký sáng chế được nộp trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày công bố:

a) Sáng chế bị người khác công bố nhưng không được phép của người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật này;

b) Sáng chế được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật này công bố dưới dạng báo cáo khoa học;

c) Sáng chế được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật này trưng bày tại cuộc triển lãm quốc gia của Việt Nam hoặc tại cuộc triển lãm quốc tế chính thức hoặc được thừa nhận là chính thức".

4. Quy định tại khoản 3 Điều này cũng áp dụng đối với sáng chế được bộc lộ trong đơn đăng ký sở hữu công nghiệp hoặc văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp công bố trong trường hợp việc công bố không phù hợp với quy định của pháp luật hoặc đơn do người không có quyền đăng ký nộp.”

Điều 61. Trình độ sáng tạo của sáng chế

1. Sáng chế được coi là có trình độ sáng tạo nếu căn cứ vào các giải pháp kỹ thuật đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên, sáng chế đó là một bước tiến sáng tạo, không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.

2. Giải pháp kỹ thuật là sáng chế được bộc lộ theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 60 của Luật này không được lấy làm cơ sở để đánh giá trình độ sáng tạo của sáng chế đó.”.

Điều 62. Khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế

"Sáng chế được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể thực hiện được việc chế tạo, sản xuất hàng loạt sản phẩm hoặc áp dụng lặp đi lặp lại quy trình là nội dung của sáng chế và thu được kết quả ổn định".

Một sáng chế được coi là có tính mới nếu chưa bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc trước ngày ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên. (khoản 1 Điều 60 Luật Sở hữu trí tuệ). Như vậy có thể xác định, trường hợp sản phẩm của đã đăng ký bảo hộ tại nước ngoài như vậy sản phẩm sáng chế này đã được bộc lộ công khai tại nước ngoài. Như vậy sản phẩm được xác định là không đủ điều kiện để đăng ký bảo hộ sáng chế tại Việt Nam theo quy định pháp luật hiện hành (sáng chế không đáp ứng điều kiện là có tính mới).

Hy vọng rằng với những tư vấn của chúng tôi sẽ giải quyết được những vướng mắc của bạn. Nếu còn bất cứ thắc mắc gì liên quan đến sự việc bạn có thể liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006248 hoặc E-mail: luathongthai@gmail.com .

          Trụ sở chính: LK9-38 Tổng cục 5, Tân Triều, Hà Nội (cuối đường Chiến Thắng, Thanh Xuân).

Hồng Nhung

          Trân trọng cảm ơn!

          Bạn cũng có thể tham khảo các bài viết khác có nội dung liên quan:

Sử dụng tác phẩm âm nhạc đã công bố trong quán cafe có vi phạm luật? (04:51 | 24/09/2019)
Mãu tờ khai đăng ký quyền liên quan 2019 (07:53 | 04/06/2019)
Gia hạn văn bằng quyền sở hữu trí tuệ được thực hiện như thế nào? (11:28 | 23/08/2019)
Giới hạn quyền sở hữu trí tuệ (04:51 | 17/08/2019)
Xin phép biểu diễn tác phẩm âm nhạc mới nhất (05:40 | 20/08/2019)
Trình tự, thủ tục đăng ký hợp đồng li-xăng? (12:22 | 13/08/2019)
Nên đăng kí nhãn hiệu hay đăng kí bản quyền tác giả cho logo? (12:45 | 10/07/2019)
Thủ tục đăng kí bảo hộ tác phẩm âm nhạc (06:01 | 24/07/2019)
Thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu (11:50 | 26/07/2019)
Cơ chế bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng (11:17 | 23/07/2019)

 


Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Fax
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn

Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved
Design and support by THANHNAM SOFTWARE